Baukindergeld – skrócone do 31 grudnia! A możesz dostać nawet 12.000 Euro

Rodzice i osoby samotnie wychowujące dzieci w Niemczech mogą skorzystać z pomocy państwa, aby zostać właścicielami domu lub mieszkania. Warto jednak pamiętać, że proces aplikacyjny zakończył się wcześniej niż pierwotnie planowano. Termin składania wniosków do programu upływa z końcem roku. Baukindergeld działa w Niemczech od 2018 r., czyli dzięki dotacjom państwowym finansowanym przez bank rozwoju…

Ulga podatkowa na gaz i prąd w Niemczech

Zobacz czy przysługują Ci ulgi podatkowe na gaz i prąd w Niemczech. Pomysłem jest tarcza, która powinna odciążyć niemieckie gospodarstwa domowe. Bundestag zgodził się już na pomoc dla jednostek, co zmniejszy nadmierne obciążenia finansowe związane z kryzysem energetycznym. Zobacz czy możesz i jak skorzystać. Według obliczeń serwisu Check24, gospodarstwa domowe zużywające około 20 000 kilowatogodzin…

Wniosek o zasiłek mieszkaniowy w Niemczech

Zasiłki mieszkaniowe są wypłacane osobom, których dochód jest poniżej ustalonego przez państwo limitu. Z korzyści mogą czerpać nie tylko najemcy lokali, ale także właściciele. Według statystyk około 618 tys. gospodarstw domowych skorzystało w 2020 roku z dotacji mieszkaniowej Warngold. Beneficjenci Hartz IV i BAföG nie są uprawnieni do zasiłków mieszkaniowych, więc te grupy są wykluczone.…

Szkoła prywatna w Niemczech, a odliczenie kosztów od podatku

Uczęszczanie do prywatnej instytucji edukacyjnej wymaga uiszczenia czesnego. Nie pobiera się opłat ani czesnego w publicznych szkołach podstawowych, szkołach głównych (Hauptschulen) i realnych (Realschulen), gimnazjach, szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Z drugiej strony, jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej, możesz odliczyć do 30% opłaty, ale nie więcej niż 5000 euro rocznie jako opłatę specjalną (niem.…

Umowa o pracę w Niemczech: 7 fałszywych mitów!

Umowy o pracę regulują kwestie zatrudnienia pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Warunki niniejszej umowy służą jako podstawa do rozwiązywania konfliktów i problemów. Słychać jednak wiele mitów, wiele powiedzeń, które nie są zgodne z prawdą, albo nie do końca. Postanowiliśmy przyjrzeć się najpopularniejszym mitom i je obalić. Zobacz, o czym się mówi na Niemieckim rynku pracy, a co nie…

Płaca minimalna Niemcy – Jesień 2022

Podwyżki płacy minimalnej. Rozporządzenie ma na celu rozprawienie się z nadmiernie niskimi płacami i dumpingowymi cenami. Dodatkowo płaca minimalna ma zapobiegać sytuacjom, w których pracownicy są zmuszeni do pobierania świadczeń socjalnych z powodu niewystarczających zarobków. Z tego artykułu dowiesz się, kto ma prawo do płacy minimalnej w Niemczech i o czym muszą wiedzieć pracodawcy. Niemiecka…

Rejestracja samochodu w Niemczech – ile kosztuje?

Samochód to wygodna, chociaż czasem kosztowna forma transportu. Wielu Polaków w Niemczech nie wyobraża sobie jednak podróżować bez takiego przywileju. Zwłaszcza, jak mieszka się nieco dalej od większych miast, gdzie sama komunikacja miejsca jest zdecydowanie wygodniejsza. W tym poradniku dowiesz się, ile kosztuje rejestracja samochodu w Niemczech i jakich dokumentów do tego potrzebujesz. Opłaty rejestracyjne…

Co innego zamiast Biletu 9 Euro w Niemczech?

W Nadrenii Północnej-Westfalii rozpoczęto proces wprowadzania alternatywy dla abonentów, którzy mogą korzystać z autobusów i pociągów na terenie całego kraju. Dlatego NRW wybrała własne rozwiązanie tymczasowe. Wcześniej było to popularny bilet za 9 euro w Niemczech, teraz padły propozycje innego rozwiązania. Zobacz, na co możesz liczyć. Nowa akcja subskrypcji będzie obowiązywać we wrześniu i październiku,…

Wohngeld – dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Wohgeld to dotacja mieszkaniowa wypłacana przez rząd niemiecki osobom o niskich dochodach we współpracy z poszczególnymi krajami związkowymi (Länder). Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz), Wohgeld ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych dla ubogich i jest wypłacany jako zasiłek (der Zuschuss), co oznacza, że ​​pieniądze otrzymane w ramach zasiłku mieszkaniowego nie muszą być…

Klasa podatkowa 3 w Niemczech – korzyści

Wybór przedziału podatkowego jest bardzo ważny dla tego, ile pieniędzy należy co miesiąc przelewać na konto urzędu. Ze wszystkich dostępnych, trzecia klasa jest najlepsza, ponieważ ma najwięcej korzyści i odliczeń. Poniżej wyjaśniamy zasady rozliczeń. Każdy rodzaj podatku wyraźnie określa, ile podatku od wynagrodzeń zostanie potrącone z wynagrodzenia brutto pracownika. Próg podatkowy wydaje się być najkorzystniejszy,…