Wohngeld – dodatek mieszkaniowy w Niemczech

·

·

,

Wohgeld to dotacja mieszkaniowa wypłacana przez rząd niemiecki osobom o niskich dochodach we współpracy z poszczególnymi krajami związkowymi (Länder). Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz), Wohgeld ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych dla ubogich i jest wypłacany jako zasiłek (der Zuschuss), co oznacza, że ​​pieniądze otrzymane w ramach zasiłku mieszkaniowego nie muszą być zwracane.

Kto może ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy w Niemczech?

Twoje prawo do zasiłku mieszkaniowego w Niemczech zależy od trzech czynników:

  • Liczba członków rodziny
  • Dochód brutto wszystkich kwalifikujących się członków gospodarstwa domowego
  • Kwalifikująca się kwota czynszu lub opłaty (dla wynajmujących)

Zasiłki mieszkaniowe są wypłacane właścicielom mieszkań i najemcom w Niemczech:

Jako dodatek mieszkaniowy (der Mietzuschuss): zgodnie z ustawą o domach opieki (das Heimgesetz) dla lokatorów lub podnajemców mieszkań, pokoi lub innych pomieszczeń mieszkalnych oraz dla mieszkańców domów opieki. Ważne jest, aby pomieszczenie, za które ma być wypłacony dodatek mieszkaniowy, było użytkowane osobiście przez wnioskodawcę.
Zasiłek jako obciążenie (der Lastenzuschuss): Dotyczy właścicieli mieszkań, domów, osób posiadających dziedziczne prawa zabudowy (das Erbbaurecht) i stosunki prawne związane z prawem własności, takie jak prawo użytkowania wieczystego (der Nießbrauch) lub prawo wieczyste do lokalu (das Dauerwohnrecht)). Ważne jest, aby zapłacić dodatek za pomieszczenie do osobistego użytku przez wnioskodawcę

Kto nie ma prawa do dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

Ci, którzy już otrzymują inne dodatki mieszkaniowe (takie jak wsparcie finansowe dla praktykantów podczas praktyk) lub czynsz płacony przez państwo, takie jak zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia społeczne w ramach Hartz IV. Wyjątkiem są świadczenia wypłacane w formie pożyczki. Osoby, których miesięczny dochód brutto przekracza następujące kwoty, w zależności od liczby osób w każdym gospodarstwie domowym. Należy pamiętać, że poniższe kwoty dotyczą Mitstufe 6, największych miast, takich jak Kolonia i Monachium. W mniejszych miejscowościach kwoty te są niższe.

Maksymalna wysokość Wohngeld

Przy obliczaniu maksymalnego czynszu tzw. „Miestufen” czyli poziom czynszu. Istnieje łącznie 7 poziomów czynszu, które zależą od kosztów mieszkania w danym mieście. Na przykład Dortmund jest na poziomie 3, Bonn na poziomie 5 (wyższy koszt mieszkania), a Monachium na przykład na poziomie 7 (najwyższy koszt mieszkania).

Aby stworzyć pewien rodzaj równości, maksymalna kwota czynszu kwalifikująca się do Wohgeld jest wyższa w miastach o wyższych poziomach czynszu. Ponadto w miastach o wyższym poziomie czynszów uwzględniony dochód brutto jest również wyższy. Dlatego poziom czynszu w mieście lub gminie bezpośrednio wpływa na wysokość dotacji Wohgeld do czynszu.

Ponadto im więcej osób w gospodarstwie domowym, tym wyższy prawdopodobnie będzie czynsz. W poniższej tabeli pierwszy wiersz (poziomy) pokazuje liczbę osób w gospodarstwie domowym, a pierwsza kolumna (pionowa) maksymalny czynsz w zależności od powierzchni. Kwoty te obowiązują w 2022 roku:


1 osoba
2 osoby3 osoby4 osoby5 osób
 I347 €420 €501 €584 €667 €
 II392 €474 €564 €659 €752 €
III438 €530 €631 €736 €841 €
 IV491 €595 €708 €825 €944 €
 V540 €654 €778 €909 €1038 €
VI591 €716 €853 €995 €1137 €
VII651 €788 €937 €1095 €1251 €

Twoje maksymalne zarobki

Żeby uzyskać wsparcie finansowe Wohngeld, nie możesz przekroczyć określonej sumy zarobków. To wsparcie dedykowane jest dla osób, których nie stać na mieszkanie, chociaż ceny mieszkań w Niemczech są duże, to i tak są pewne bariery. Jeżeli jesteś sam, to Twój dochód nie może przekroczyć 1062 Euro, w przypadku par jest to 1454 Euro. Ceny te jednak stale się zmieniają i warto pytać o aktualne stawki, jeśli więc Cię to interesuje, to skorzystaj z formularza kontaktowego i zapytaj nas o szczegóły.

Jak długo wypłacany jest dodatek mieszkaniowy?

Okres kompensacyjny Wohgelda wynosi dwanaście miesięcy. Jeżeli w momencie składania wniosku jest jasne, że sytuacja wnioskodawcy pozostanie w dużej mierze niezmieniona w przyszłości, może zostać przyznany 18-miesięczny dodatek mieszkaniowy. Wohgeld opłaca konto wnioskodawcy z góry, więc informacje o koncie muszą być zawarte we wniosku.

Po 12 miesiącach musisz ponownie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy, tj. musisz złożyć wniosek o przedłużenie Wohgeld. Pamiętaj, że zatwierdzenie wniosku może potrwać od trzech do sześciu tygodni lub dłużej. Dlatego musisz złożyć dokumenty co najmniej dwa miesiące przed upływem okresu ważności aktualnego wniosku.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *