Płaca minimalna Niemcy – Jesień 2022

·

·

Podwyżki płacy minimalnej. Rozporządzenie ma na celu rozprawienie się z nadmiernie niskimi płacami i dumpingowymi cenami. Dodatkowo płaca minimalna ma zapobiegać sytuacjom, w których pracownicy są zmuszeni do pobierania świadczeń socjalnych z powodu niewystarczających zarobków. Z tego artykułu dowiesz się, kto ma prawo do płacy minimalnej w Niemczech i o czym muszą wiedzieć pracodawcy.

Niemiecka płaca minimalna w 2022 r.

Płaca minimalna w Niemczech została ostatnio podniesiona w październiku 2022 r. i wynosi obecnie 12 euro za godzinę. Niezależnie od tego, czy rozumiemy przez pracowników migrujących sezonowość, czy nie, tzw. „minijob” lub staż w ramach zatrudnienia – prawo do płacy minimalnej dotyczy w zasadzie wszystkich pracowników pracujących w Niemczech.

Uczniowie zawodu mają jednak prawo do płacy minimalnej tylko wtedy, gdy odbywają dobrowolne przyuczenie do zawodu w ramach studiów lub szkolenia zawodowego i trwają dłużej niż trzy miesiące, lub jeśli praktykant posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie zawodowe. W takim przypadku płaca minimalna przysługuje Ci od pierwszego dnia praktyki.

Wysokość płacy minimalnej może zostać zmieniona na wniosek Stałego Komitetu strony układu zbiorowego.

Komu nie przysługuje płaca minimalna?

Ustawowa płaca minimalna w Niemczech nie dotyczy następujących grup osób:

  • Osoby poniżej 18 roku życia bez wykształcenia zawodowego
  • Bezrobocie długotrwałe w pierwszych sześciu miesiącach zatrudnienia
  • Osoby poniżej osiemnastego roku życia bez wykształcenia zawodowego
  • Osoby niepełnosprawne zatrudnione w warsztatach dla osób niepełnosprawnych
  • wolontariusz
  • Osoby odbywające obowiązkową edukację lub praktyki trwające nie dłużej niż trzy miesiące

Płacaminimalna a MiniJob

Ponieważ płaca minimalna w Niemczech jest powiązana z pojęciem pracownika, dotyczy również pracy w niepełnym wymiarze godzin i pracy tymczasowej. Innymi słowy, są też osoby zatrudnione w tzw. minijobs oraz inni pracownicy w niepełnym wymiarze godzin, którym przysługuje płaca minimalna. Z drugiej strony, zgodnie z niemieckim prawem, freelancerzy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie są pracownikami (zatrudnionymi), więc ustawa o płacy minimalnej nie ma do nich zastosowania.

BranżaPłaca minimalna:
Dekarze14,50 Euro
Elektrycy12,40 Euro
Pracownicy zatrudnieni przy czyszczeniu wewnątrz budynków11,55 Euro
Pracownicy zatrudnieni przy czyszczeniu fasad14,81 Euro
Pracownicy tymczasowi (Leiharbeiter)10,45 Euro
Pracownicy opieki12,00 Euro
Pracownicy opieki z min. rocznym kursem12,50 Euro
Wykwalifikowani pracownicy opieki15,00 Euro
Pracownik budowlany12,85 Euro
Wykwalifikowany pracownik budowlany15,70 Euro
15,55 Euro
Malarz (bez kwalifikacji)11,40 Euro
Malarz (z wykształceniem kierunkowym)13,80 Euro
Branża mięsna11,00 Euro
Kominiarz13,80 Euro
Montażysta rusztowań12,55 Euro
Pedagodzy17,18 Euro
Pedagodzy z tytułem licencjackim17,70 Euro

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *