Wniosek o zasiłek mieszkaniowy w Niemczech

·

·

Zasiłki mieszkaniowe są wypłacane osobom, których dochód jest poniżej ustalonego przez państwo limitu. Z korzyści mogą czerpać nie tylko najemcy lokali, ale także właściciele. Według statystyk około 618 tys. gospodarstw domowych skorzystało w 2020 roku z dotacji mieszkaniowej Warngold.

Beneficjenci Hartz IV i BAföG nie są uprawnieni do zasiłków mieszkaniowych, więc te grupy są wykluczone. W przypadku innych rodzin dokładna wysokość zasiłku mieszkaniowego zależy od wielu czynników. Najważniejsze aspekty do rozważenia to: całkowity dochód gospodarstwa domowego, czynsz, liczba członków gospodarstwa domowego.

Wniosek o zasiłek w Niemczech a dochody

Konkretna kalkulacja wynagrodzenia dla danego gospodarstwa domowego opiera się na dochodzie brutto i od tej kwoty potrącane są dodatki i ryczałty. Ze względu na wysokie ceny energii w 2022 r. osoby otrzymujące dotacje mieszkaniowe otrzymają większe dopłaty do ogrzewania. Rzeczywista wysokość świadczenia dla danego gospodarstwa domowego zależy jednak od wysokości czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy mieszkaniowej (§12 WoGG). Na przykład w Monachium maksymalna dopłata dla dwuosobowej rodziny wynosi 767 euro, podczas gdy w Stuttgarcie, Frankfurcie, Hamburgu i Kolonii 697 euro. Świadczenia mieszkaniowe wzrosły o 30% od stycznia 2020 r. Każdy może obliczyć, ile może uzyskać, korzystając z kalkulatora zasiłku mieszkaniowego. Konkretny próg dochodu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi od 986 EUR na osobę do 3 429 EUR na osobę (jeśli w gospodarstwie domowym jest 6 osób).

Kto może ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy w Niemczech?

Sporo o Wohngeld, czyli wspominanym zasiłku mieszkaniowym w Niemczech pisaliśmy w poprzednim artykule: Wohngeld – dodatek mieszkaniowy w Niemczech – tam znajdziesz więcej informacji w tym temacie. W skrócie mówiąc, wszystko zależy od trzech głównych czynników, czyli tego ile osób liczy Twoja rodzina, jaki jest łączny dochód brutto wszystkich osób zdolnych zarabiać pieniądze, a także kwalifikujaca się kwota czynszu. Wszystkiego dowiesz się w poprzednim tekście.

Gdzie ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy w Niemczech?

Świadczenia mieszkaniowe są dostępne tylko w momencie składania wniosku i są wypłacane od miesiąca złożenia dokumentu. Najlepiej umówić się na spotkanie w urzędzie, gdzie uzyskasz wszystkie potrzebne informacje, porozmawiasz z pracownikami biura, a nawet przyspieszysz rozpatrzenie wniosku. Zazwyczaj stypendia wypłacane są przez 12 miesięcy, po czym należy złożyć nowy wniosek. W przypadku przeprowadzki dokumenty będą musiały zostać ponownie złożone. To samo dotyczy sytuacji, gdy dochód wzrasta (lub spada) o więcej niż 15%, czynsz spada (lub wzrasta) o co najmniej 15%, a liczba członków gospodarstwa domowego wzrasta.

Dokumenty do wniosku o zasiłek mieszkaniowy:

Każdy, kto chce ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy, powinien mieć przygotowane następujące dokumenty:

  • Dowód wynajmu mieszkania (wielkość nieruchomości, rok budowy),
  • Umowa wynajmu,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie o dochodach wypełnione przez pracodawcę,
  • Dowód dochodów (umowa o pracę, lista płac),
  • Dokumenty dodatkowe: Dowód majątku i zysków kapitałowych, wyciągi bankowe, informacje o niepełnosprawności, decyzje o przyznaniu świadczeń, świadectwa ukończenia szkoły, umowy kredytowe i inne dokumenty.

Ubieganie się o zasiłek mieszkaniowy jest możliwe dopiero po złożeniu wszystkich wymaganych formularzy.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *