Szkoła prywatna w Niemczech, a odliczenie kosztów od podatku

·

·

,

Uczęszczanie do prywatnej instytucji edukacyjnej wymaga uiszczenia czesnego. Nie pobiera się opłat ani czesnego w publicznych szkołach podstawowych, szkołach głównych (Hauptschulen) i realnych (Realschulen), gimnazjach, szkołach ogólnokształcących i zawodowych.

Z drugiej strony, jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej, możesz odliczyć do 30% opłaty, ale nie więcej niż 5000 euro rocznie jako opłatę specjalną (niem. Sonderausgaben). Warunkiem jest otrzymywanie zasiłku na dziecko Kindergeld lub posiadanie dziecka z ulgą wolną od podatku, tzw. Kinderfreibetrag.

Przypominamy, że zakup wspólnych pomocy dydaktycznych dla Twojego dziecka, takich jak książki, zeszyty, długopisy i inne przybory szkolne, nie podlega odliczeniu od podatku – bez względu na to, do jakiej szkoły dziecko uczęszcza.

Czy koszty czesnego w Niemczech można odliczyć od podatku?

Dla urzędu skarbowego w Niemczech nie ma znaczenia, czy szkoła, do której uczęszcza dziecko, jest instytucją prywatną, czy kościelną. Dlatego możesz odliczyć od podatku koszty czesnego pobierane przez instytucje edukacyjne, takie jak Waldorfschule, Montessorischule, Liberty czy szkoły katolickie.

Nie można odliczyć kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Dlatego też, jeśli szkoła Twojego dziecka przyśle Ci fakturę do zapłaty, nie możesz dodać pokoju i wyżywienia do czesnego i pokazać całkowitą kwotę na zeznaniu podatkowym. Odliczyć można jedynie koszty materiałowe i osobowe ściśle związane z nauczaniem, takie jak pensje nauczycieli czy koszty utrzymania budynków szkolnych.

Możesz również opodatkować niektóre dobrowolne składki jako darowizny. Dotyczy to np. pokrycia wydatków związanych z uroczystościami organizowanymi przez szkołę lub zakup materiałów dydaktycznych dla szkoły.

Koszty czesnego w Niemczech jako specjalne obciążenie

Jak wspomniano powyżej, czesne jest co do zasady zwolnione z podatku w Niemczech jako opłata specjalna (niem. Sonderausgaben). Jednak w niektórych szczególnych przypadkach możesz uwzględnić je w zeznaniu podatkowym jako szczególne obciążenie (außergewöhnliche Belastung). Jest to orzeczenie najwyższego szczebla Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof) niemieckiego sądownictwa finansowego, który jest upoważniony do orzekania w sprawach podatkowych i celnych dotyczących dzieci z zaburzeniami zachowania, które uczęszczają do zwykłych szkół. Lekarz rodzinny i pracownik socjalny doradzili rodzicom, aby zapisali swoje dzieci do szkockiej szkoły z internatem dla uzdolnionych. Rodzice mają możliwość odliczenia czesnego jako nadzwyczajnego obciążenia, ponieważ uczęszczanie do szkoły prywatnej jest konieczne ze względów terapeutycznych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *