Świadczenia dla dzieci w Niemczech

W życiu rodzinnym wiele kwestii wymaga uwagi i odpowiedniego planowania, a jednym z kluczowych obszarów jest zrozumienie systemu świadczeń dla dzieci w Niemczech. Niemieckie przepisy podatkowe i socjalne oferują wiele rodzajów wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. Znajdziesz tu najważniejsze informacje dotyczące rodzinnego wsparcia finansowego oraz porady, jak skorzystać z tych świadczeń na korzystnych warunkach.

Rodzinne świadczenie pieniężne (Kindergeld)

Jednym z najważniejszych i najbardziej powszechnych świadczeń dla rodzin w Niemczech jest rodzinne świadczenie pieniężne, nazywane również Kindergeld. To wsparcie finansowe jest dostępne dla większości rodziców lub opiekunów dzieci, niezależnie od ich statusu zawodowego czy dochodów. Aby otrzymać Kindergeld, rodzice muszą zarejestrować swoje dziecko w niemieckim urzędzie do spraw świadczeń rodzinnych (Familienkasse).

Kto może otrzymać Rodzinne świadczenie pieniężne?

Kindergeld przysługuje rodzicom lub opiekunom, którzy mają dziecko mieszkające na stałe w Niemczech lub innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dziecko może być biologicznym, adoptowanym lub wychowywanym na podstawie decyzji sądu rodzinnego.

Wysokość Kindergeld

Wysokość Rodzinnego świadczenia pieniężnego zależy od ilości dzieci w rodzinie:

 • 1 i 2. dziecko: 204 euro miesięcznie na każde dziecko,
 • 3 i 4 dziecko: 210 euro miesięcznie na każde dziecko,
 • Od 4. dziecka: 235 euro miesięcznie na każde dziecko.

Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła podwyżka kwoty Kindergeld, więc pamiętaj, aby sprawdzić aktualne informacje dotyczące wysokości tego świadczenia.

Dodatkowe świadczenie pieniężne na dziecko (Kinderzuschlag)

Kinderzuschlag to kolejny rodzaj wsparcia finansowego dla rodzin w Niemczech. Jest to dodatek do dochodu rodziny i ma na celu pomóc w sytuacjach, gdy dochód rodziny jest niewystarczający do pokrycia kosztów utrzymania dziecka.

Kto może otrzymać Kinderzuschlag?

Aby zakwalifikować się do otrzymania Kinderzuschlag, rodzina musi spełnić następujące kryteria:

 • Mieć dziecko do 25. roku życia,
 • Mieszkać w Niemczech,
 • Regularnie pracować lub studiować,
 • Posiadać odpowiednie zabezpieczenie socjalne (np. ubezpieczenie zdrowotne),
 • Nie przekraczać określonej kwoty dochodu oraz majątku rodziny.

Wysokość Kinderzuschlag

Wysokość Kinderzuschlag jest różna w zależności od sytuacji finansowej rodziny. Ostateczna kwota zależy od wielu czynników, takich jak liczba dzieci w rodzinie, dochód rodziny i koszty mieszkaniowe.

Świadczenia związane z opieką nad dzieckiem (Elterngeld)

Elterngeld to wsparcie finansowe dla rodziców, którzy chcą wziąć urlop rodzicielski i poświęcić czas na opiekę nad swoim nowo narodzonym dzieckiem.

Kto może otrzymać Elterngeld?

Elterngeld przysługuje zarówno rodzicom biologicznym, jak i adoptującym. Aby otrzymać to świadczenie, muszą spełnić następujące warunki:

 • Mieć miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w Niemczech,
 • Regularnie opiekować się dzieckiem przez co najmniej 12 miesięcy,
 • Podjąć urlop rodzicielski lub zmniejszyć swoje etaty do 30 godzin tygodniowo.

Wysokość Elterngeld

Wysokość Elterngeld zależy od dochodu rodziców przed narodzinami dziecka. Rodzice mogą otrzymać od 65% do 100% swojego wcześniejszego dochodu, ale minimalna kwota wynosi 300 euro, a maksymalna 1 800 euro miesięcznie.

Zasiłek wychowawczy (Erziehungsgeld)

Erziehungsgeld było kiedyś popularnym świadczeniem, ale zostało zastąpione przez wspomniane wyżej świadczenia. Jednakże, dla niektórych rodzin nadal może stanowić ważny aspekt wsparcia.

Kto może otrzymać Zasiłek wychowawczy?

Erziehungsgeld przysługiwało rodzicom, którzy nie korzystali z urlopu rodzicielskiego i nie otrzymywali Kindergeld.

Wysokość Zasiłku wychowawczego

Wysokość Erziehungsgeld była uzależniona od dochodu rodziny oraz liczby dzieci, ale w przypadku, gdy rodzina nie miała żadnych dochodów, mogła otrzymać około 300 euro miesięcznie.

Zakończenie

Świadczenia dla dzieci w Niemczech stanowią istotny element wsparcia dla rodzin, pozwalając im lepiej zabezpieczyć potrzeby i opiekę nad dziećmi. Obejmują one różnorodne formy wsparcia finansowego, takie jak Rodzinne świadczenie pieniężne, Kinderzuschlag, Elterngeld i wcześniej stosowany Zasiłek wychowawczy.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *