Kiedy wygasa prawo do pobierania zasiłku na dzieci (Kindergeld)?

Gdy pragnie się mieć dzieci, łatwo zapomnieć o tym, że posiadanie potomstwa wiąże się ze sporymi wydatkami. Dobrze, że państwo czynnie wspiera rodziców, przyznając im zasiłek na dzieci (Kindergeld). Wszyscy rodzice mieszkający w Niemczech mają prawo do tego świadczenia. Z pomocy można skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 25. roku życia. Jednak nie w każdej sytuacji rodzice są uprawnieni do otrzymania comiesięcznego zastrzyku gotówki od państwa aż do czasu osiągnięcia tego wieku przez dziecko.

Zasiłek na dzieci (Kindergeld) – co to w ogóle jest?

Zasiłek na dzieci (Kindergeld) przysługuje tylko tym rodzicom, którzy złożą stosowny wniosek. Urząd skarbowy chce otrzymać informacje na temat sytuacji finansowej wnioskującego i ogólnie na temat jego sytuacji rodzinnej. Wskazane jest, aby wszyscy rodzice złożyli ten wniosek, ponieważ wiele ulg podatkowych zależy od uprawnienia do zasiłku na dzieci. Tylko w przypadku zatwierdzenia wniosku, urząd skarbowy może przyznać przywileje podatkowe. O zasiłek na dzieci można się ubiegać w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

Oczywiście nie tylko biologiczni rodzice mają prawo do pomocy ze strony państwa. Rodzice zastępczy i ci, którzy mają adoptowane lub przybrane dzieci, również mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

W 2020 r. zasiłek na dzieci wynosi 204 euro na pierwsze i drugie dziecko oraz 210 euro na trzecie dziecko. Na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje 235 euro. O świadczenie mogą się ubiegać rodzice, których miejsce zamieszkania lub ośrodek interesów życiowych jest w Niemczech.

Co w przypadku, gdy dziecko kontynuuje edukację?

Od momentu narodzin dziecka do jego 18. urodzin sytuacja jest jasna. Jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat, wnioskowanie o zasiłek staje się bardziej skomplikowane. Jest on przyznawany tylko na te dzieci, które rozpoczynają staż lub studia i kontynuują swoją edukację.

Po ukończeniu 25. roku życia zasiłek ten co do zasady nie jest już wypłacany, nawet jeśli dziecko nadal się uczy lub nie znalazło jeszcze pracy. Nie dotyczy to dzieci niepełnosprawnych, które nie są w stanie same się utrzymać.

Zasiłek na dzieci (Kindergeld) zależy od rodzaju kształcenia

Zasiłek na dzieci (Kindergeld) jest przyznawany rodzinom tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do „poważnego” traktowania procesu kształcenia. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że pożądany cel zawodowy zostanie osiągnięty. Takie wątpliwości mogą pojawić się na przykład wtedy, gdy proces kształcenia zajmuje młodemu człowiekowi znacznie więcej czasu, niż jest to przewidziane w programie nauczania.

Jest to również powód, dla którego wiele urzędów (w tym Bafög-Amt) wymaga przedstawienia kart ocen. Nie należy do rzadkości konieczność przedłożenia stosownych zaświadczeń na koniec roku szkolnego lub semestru. Kasy Świadczeń Rodzinnych (Familienkassen) mogą nawet zażądać przedstawienia jakichś prac.

Uwaga: Nie powinno być problemu z uznaniem studiów lub szkoleń, jeśli czas pracy lub nauczania wynosi co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Zasiłek na dzieci (Kindergeld) w przypadku pierwszego etapu kształcenia zawodowego

Jeśli pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę w szkole powszechnej albo w ramach pierwszego etapu kształcenia zawodowego lub studiów, rodzice są uprawnieni do pobierania zasiłku na dzieci (Kindergeld) w pełnej wysokości. Jeśli dziecko znajduje się w okresie przejściowym między dwoma cyklami kształcenia, na przykład zdało maturę i nie rozpoczęło jeszcze studiów lub szkolenia zawodowego, rodzice mają prawo do otrzymywania zasiłku na dzieci przez maksymalnie cztery miesiące.

W zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze, okres, za który wypłacany jest zasiłek na dzieci, kończy się albo z chwilą pomyślnego ukończenia przez dziecko pierwszego etapu kształcenia zawodowego, albo z chwilą osiągnięcia przez nie wieku 25 lat.

Zasiłek na dzieci (Kindergeld) w przypadku drugiego etapu kształcenia zawodowego

Dzieci, które ukończyły już pierwszy etap kształcenia zawodowego, często decydują się na kontynuację edukacji. Przykładem może być pielęgniarka, która chce zostać lekarką, audytor, który postanawia studiować ekonomikę przedsiębiorstw, czy absolwent studiów licencjackich, który zamierza kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Jeśli pierwszy etap kształcenia zawodowego został już ukończony, zasiłek na dzieci nie wygasa automatycznie. Dalsze otrzymywanie świadczenia jest uzależnione od podejmowanej działalności zarobkowej.

Działalność zarobkowa pozbawiająca prawa do zasiłku

Podejmowanie pracy zarobkowej w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo pozbawia prawa do pobierania zasiłku. Nie dotyczy to jednak działalności zarobkowej, która jest wykonywana w ramach stosunku pracy związanego z nauką zawodu.

Zatem nie pozbawiają prawa do zasiłku dochody uzyskiwane z następujących źródeł:

 • Praktyki zawodowe zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz)
 • Staż
 • Wolontariat
 • Aplikacja
 • Studia dualne
 • Studia zaoczne
 • Praca urzędnika przed mianowaniem
 • Praca urzędnika, któremu przyznano wyższą kategorię zaszeregowania
 • Służba żołnierza zawodowego w trakcie studiów
 • Anerkennungsjahr, czyli pierwszy rok pracy w niektórych zawodach (np. pedagoga)
 • Minijob, czyli praca na niepełny etat, gdzie wynagrodzenie wynosi maksymalnie 450 euro miesięcznie
 • Krótkoterminowe zatrudnienie / praca sezonowa
 • Au-Pair
 • Dochody z kapitału
 • Dochody z tytułu wynajmu i/lub dzierżawy

Dochody pozbawiające prawa do zasiłku to:

 • Dochody z pracy najemnej w charakterze pracobiorcy
 • Dochody z pracy w rolnictwie i leśnictwie
 • Dochody z pracy na własny rachunek
 • Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *