Kindergeld i Kinderfreibetrag 2023: Kto ma prawo?

Kindergeld ma na celu zapewnienie podstawowej opieki dzieciom od pierwszego miesiąca życia oraz częściowe pokrycie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Wysokość zasiłku na dziecko jest określona przez prawo, które określa również, kto może go otrzymać.

Kto może skorzystać Kindergeld i Kinderfreibetrag?

Ogólna zasada dotycząca zasiłku na dziecko jest taka, że ​​nie można jednocześnie otrzymywać zasiłku na dziecko (Kindergeld) i zasiłku na opiekę nad dzieckiem (Kinderfreibetrag). Urząd skarbowy automatycznie dokonuje przeliczeń w celu ustalenia, które świadczenie przyniesie większy zysk finansowy. Przy rocznym dochodzie w wysokości około 64 000 EUR (całkowity dochód obojga rodziców) zwykle preferowany jest zasiłek na dziecko (Kindergeld). Warto jednak pamiętać, że wniosek o zasiłek na dziecko należy złożyć z dużym wyprzedzeniem, nawet jeśli już wiesz, że będziesz z niego korzystać.

Jeśli przy obliczaniu podatku dochodowego wskazane jest uwzględnienie zasiłku na dziecko i zasiłku opiekuńczego, kwota zwrotu zostanie automatycznie potrącona z już otrzymanego zasiłku na dziecko. Lepszą opcją dla większości osób jest zasiłek na dziecko (Kindergeld), który wynosi 6024 EUR (od 2023 r.).

Kto kwalifikuje się do Kindergeld?

Wysokość zasiłków rodzinnych zależy od miejsca zamieszkania rodziców lub opiekunów oraz statusu edukacyjnego dzieci. Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest rodzic lub opiekun dziecka mieszkający w rodzinnym gospodarstwie domowym. Mogą to być na przykład dziadkowie, ale ważne jest, aby rodzina mieszkała w Niemczech. Ważnym kryterium jest również wiek i status edukacyjny dziecka.

Zasiłek na dziecko jest wypłacany dzieciom od urodzenia do ukończenia przez nie 18 lat. Dzieci w wieku od 18 do 21 lat mają prawo do zasiłku, jeżeli są bezrobotne i zarejestrowane jako osoby poszukujące pracy w Urzędzie Pracy.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat mają prawo do zasiłku, jeśli uczą się, szkolą lub uczęszczają na studia.

Zasiłek przysługuje również dzieciom w okresie przejściowym (do 4 miesięcy) między ukończeniem szkoły a rozpoczęciem dalszej nauki, dzieciom nieprzeszkolonym (pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków), wolontariatom społecznym lub ekologicznym, wolontariatom federalnym lub innym uznanym wolontariatom.

Dzieci w wieku powyżej 25 lat mają prawo do zasiłku na dziecko, jeśli są niepełnosprawne.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *