Kinderbonus jako wsparcie dla rodzin!

Kiedy planuje się wypłatę świadczenia i kto jest do niej uprawniony – rodziny nie muszą składać wniosku o przyznanie premii

Rodziny powinny otrzymać wsparcie w postaci premii w wysokości 300 euro na dziecko, ponieważ są one szczególnie dotknięte kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Taką decyzję podjął rząd federalny Niemiec. Jeśli rodzice są uprawnieni do zasiłku Kindergeld, wówczas automatycznie będzie im przysługiwał obecnie uchwalony dodatek na dziecko. Aby go otrzymać, nie muszą składać żadnego odrębnego wniosku.

Kinderbonus jest elementem pakietu stymulacyjnego dla gospodarki (tzw. Corona-Konjunkturpaket) uzgodnionego niedawno przez komitet koalicyjny w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu przez Covid-19. To, kiedy rodziny mogą spodziewać się otrzymania pomocy finansowej, zależy od dalszej procedury legislacyjnej. 

Kasa Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) informuje o wypłacie

Rodziny nie muszą składać wniosków o przyznanie premii na dziecko. Zostaną one poinformowane o wypłacie przez swoją kasę świadczeń rodzinnych (Familienkasse) tak szybko, jak to możliwe. Kinderbonus nie jest potrącany ze świadczeń wypłacanych w ramach zabezpieczenia podstawowego dla osób poszukujących pracy (zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II). Zostało to ogłoszone przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny (Bundesministerium für Familie) w ostatnim komunikacie „Pakiet stymulacyjny na czas epidemii koronawirusa: silny impuls dla rodzin i dzieci” („Corona-Konjunkturpaket: Starker Impuls für Familien und Kinder”).

Źródło: https://www.arbeitsagentur.de/news/kinderbonus-als-unterstuetzung-fuer-familien

Świadczenie to ma pomóc rodzinom choć częściowo złagodzić negatywne skutki pandemii koronawirusa i przywrócić im bezpieczeństwo finansowe. Premia na dziecko jest sprawiedliwa społecznie, ponieważ nie jest odliczana od zabezpieczenia podstawowego i wspiera rodziny o małych i średnich dochodach. Jednocześnie osoby dobrze zarabiające nie powinny czuć się pokrzywdzone, ponieważ premia na dziecko jest zaliczana na poczet kwoty wolnej od podatku. Rząd federalny przeznaczy 4,3 mld euro na wypłatę świadczeń. 

Rodzice samotnie wychowujący dzieci wymagają szczególnego wsparcia ze względu na większe obciążenie związane ze sprawowaną opieką nad dziećmi i ponoszone z tego tytułu koszty. Z tego powodu kwota wolna od podatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende) na lata 2020 i 2021 zostanie ponad dwukrotnie zwiększona. Zamiast obecnych 1908 euro wyniesie 4000 euro.

Źródło: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/starker-impuls-fuer-familien-und-kinder/156190

Kalkulacja podatkowa dotycząca bonusu dla rodzin

Dochód do 33.900 euro 

Rodzice niepozostający w związku małżeńskim korzystają w pełni z premii na dziecko, jeśli ich dochód nie przekracza 33.900 euro.

Dochód powyżej 42.950 euro 

W przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim, których dochód przekracza 42.950 euro, premia na dzieci jest w pełni skompensowana z podatkiem dochodowym, poniżej tej kwoty – proporcjonalnie.

Dochód wspólny małżonków do 67.800 euro

Rodziny (rodzice pozostający w związkach małżeńskich) o niskich lub średnich dochodach korzystają w pełni z premii na dziecko, jeśli ich wspólne dochody nie przekraczają 67.800 euro.

Dochód wspólny małżonków powyżej 85.900 euro

Jest rzeczą oczywistą, że rodziny o wysokich wspólnych dochodach nie skorzystają już z premii na dziecko. Przy rozliczeniu podatkowym premia zostanie skompensowana z kwotą wolną od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag) i zależnie od tzw. „Günstigerprüfung”, procesu w wyniku którego urząd skarbowy określa, co jest korzystniejsze dla podatnika, prawdopodobnie zostanie zwrócona wraz z należnym podatkiem.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *