Kinderzuschlag – zasiłek na dziecko w Niemczech

Kinderzuschlag to zasiłek na dziecko w Niemczech. Jedzenie, ubrania, zabawki i przybory szkolne: dzieci są drogie. Jeśli zarabiasz mało, państwo pomoże ci nie tylko zasiłkiem na dziecko, ale także comiesięcznym dodatkiem. Niecała jedna trzecia wszystkich gospodarstw domowych uprawnionych do tego świadczenia socjalnego faktycznie się o nie ubiega. W tym przewodniku wyjaśniamy, czy i jak możesz otrzymać zasiłek na dziecko.

Kto ma prawo do zasiłku na dziecko Kinderzuschlag?

Aby rodziny o niskich dochodach nie musiały przedwcześnie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych II (ALG II), istnieje zasiłek na dziecko. W lipcu 2022 r. skorzystało z niej około 733 000 dzieci.

Kasa Świadczeń Rodzinnych wypłaca dodatek na dziecko jako dodatek do zasiłku na dziecko. Możesz go otrzymać, jeśli spełnisz te pięć warunków (§ 6a BKGG):

  • Twoje dziecko ma mniej niż 25 lat, jest stanu wolnego i mieszka z Tobą.
  • Otrzymujesz zasiłek rodzinny na swoje dziecko.
  • Zarabiasz co najmniej 900 euro miesięcznie jako para lub 600 euro, jeśli samotnie wychowujesz dziecko.
  • Ze swoich dochodów, zasiłku na dziecko i mieszkanie oraz zasiłku na dziecko możesz pokryć potrzeby całej rodziny.
  • Nie otrzymujesz zasiłku dla bezrobotnych II.

Minimalny dochód przy Kinderzuschlag

Aby otrzymać dodatek na dziecko, musisz sam uzyskiwać określony dochód. W przypadku par minimalny miesięczny dochód wynosi 900 euro, samotni rodzice muszą mieć minimalny miesięczny dochód w wysokości 600 euro. Więc mini praca nie wystarczy. Miesięczny dochód obejmuje: Twoje zarobki bez ceł i podatków, zasiłek dla bezrobotnych I lub zasiłek chorobowy.

Zasiłek na dziecko i dodatek mieszkaniowy nie są wliczane do dochodu minimalnego.

Wraz z wnioskiem przed złożeniem wniosku należy przedłożyć dowód dochodów z ostatnich sześciu miesięcy. Na tej podstawie kasa świadczeń rodzinnych agencji pośrednictwa pracy ustala Twój średni miesięczny dochód z ostatnich sześciu miesięcy (§ 6a ust. 8 zdanie 1 BKKG). Ma to decydujące znaczenie dla tego, czy otrzymujesz zasiłek na dziecko i w jakiej wysokości.

Ile dodatku Kinderzuschlag na dziecko przypada na dziecko?

Od lipca 2022 r. do 229 euro na dziecko miesięcznie. Maksymalna kwota dodatku na dziecko jest początkowo ustalana na podstawie środków utrzymania dziecka w danym roku kalendarzowym. W 2022 r. wynosi to 5460 euro, czyli 455 euro miesięcznie. Aby obliczyć zasiłek na dziecko, od kwoty 455 euro odejmuje się miesięczny zasiłek na dziecko w wysokości 219 euro oraz miesięczną składkę na naukę i uczestnictwo w wysokości 27 euro. Maksymalna kwota 209 euro pozostaje jako dodatek na dziecko (§ 6a ust. 2 BKKG).

Ponadto od lipca 2022 r. obowiązuje miesięczna natychmiastowa dopłata w wysokości 20 euro, dzięki czemu możliwa jest łączna dopłata do zasiłku na dziecko w wysokości do 229 euro (§ 6a ust. 2 BKKG). Natychmiastowa dopłata będzie wypłacana bez dalszego składania wniosków do czasu wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia dziecka.

Nowość: Wysokie ceny konsumpcyjne i ceny energii uderzają szczególnie w rodziny o niskich dochodach. Wraz z trzecim pakietem ulg rząd federalny zdecydował o zwiększeniu maksymalnej kwoty dodatku na dziecko do 250 euro miesięcznie na dziecko od 1 stycznia 2023 r.

Skorzystaj z kalkulatora świadczeń na dzieci

Kasa Świadczeń Rodzinnych może jednak wypłacić mniej także wtedy, gdy dochód po wszystkich potrąceniach ryczałtowych jest wyższy niż całkowite potrzeby rodziców.

Możesz skorzystać z przewodnika po zasiłkach na dziecko na stronie internetowej Federalnej Agencji Pracy, aby dowiedzieć się za pomocą kilku szczegółów, czy wniosek o zasiłek na dziecko w kasie świadczeń rodzinnych jest obiecujący. Do kalkulatora wprowadzasz dane o swojej sytuacji osobistej, dochodach i kosztach.

Jakie znaczenie mają potrzeby rodziny?

Jeśli Twoje dochody, zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy wraz z zasiłkiem na dziecko wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania, masz duże szanse na otrzymanie zasiłku państwowego. Jeśli Twoje dochody nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb rodziny, nawet z zasiłkiem na dziecko, pozostaje Ci podstawowe zabezpieczenie. Możesz ubiegać się o to w urzędzie pracy.

Całkowite potrzeby rodziny są obliczane na podstawie standardowych potrzeb rodziców i dzieci. Oto zdefiniowane wymagania standardowe:

Standardowe wymagania zgodnie z Kodeksem Ubezpieczeń Społecznych II (2022)

Uzasadniona potrzebaKwota
Rodzice2 x 404 €
= 808 €
Samotne osoby449 €
Dzieci do lat 6285 €
Dzieci od 6 do 14 lat311 €
Dzieci między 14 a 18 rokiem życia376 €
Dzieci od 18 do 25 lat360 €

Samotnym rodzicom i kobietom w ciąży przysługuje tzw. dodatkowy wymóg, który jest doliczany do standardowego wymogu. Koszty mieszkaniowe są również brane pod uwagę przy określaniu całkowitych potrzeb rodziny.

Przykład: Para rodziców z Norymbergi z dwójką dzieci (w wieku dwóch i czterech lat) ma prawo do standardowego wymogu w wysokości 1378 euro w 2022 r. (808 euro na rodzica, 570 euro na dziecko). Płacą czynsz w wysokości 800 euro miesięcznie. Wymóg rodzinny wynosi zatem łącznie 2178 euro.

Kwotę, którą faktycznie dysponują rodzice, należy porównać z tym wymogiem rodzinnym: miesięczny dochód brutto pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zasiłek pracowniczy. Ponadto istnieje zasiłek na dziecko, dodatek mieszkaniowy i zasiłek na dziecko.

Rodzina z dwójką dzieci ma miesięczny dochód brutto w wysokości 1900 euro. Po wszystkich odliczeniach pozostaje 1200 euro jako dochód netto, który należy wziąć pod uwagę. Otrzymują również zasiłek na dziecko w wysokości 438 euro i dodatek mieszkaniowy w wysokości 198 euro. Rodzina ma do dyspozycji łącznie 1836 euro. Wraz z zasiłkiem na dziecko w wysokości 418 euro może dysponować 2254 euro.

Z dodatkiem na dziecko rodzina może pokryć swoje potrzeby rodzinne w wysokości 2178 euro (standardowe potrzeby rodziców + standardowe potrzeby dzieci + koszty zakwaterowania). Jest zatem uprawniona do zasiłku na dziecko, a nie do podstawowego zabezpieczenia.

Obniżony zasiłek na dziecko Kinderzuschlag w Niemczech

Jeśli Twoje dochody przekraczają łączny wymóg, Kasa Świadczeń Rodzinnych obniży zasiłek na dziecko. 45 procent kwoty nadwyżki jest potrącane z dodatku na dziecko (§ 6a ust. 6 BKKG). Warunek: Dochody pochodzą z samozatrudnienia lub niepracy na własny rachunek. Inne rodzaje dochodów, które przekraczają całkowity wymóg, są w całości odliczane od zasiłku na dziecko.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *