Ulga podatkowa na dziecko

Z jakich ulg podatkowych mogą skorzystać rodzice? Jak rozliczyć dziecko? Dzieci to sporo radości, ale także spora masa różnych wydatków. Postaramy się wam pokazać jak można niektóry z nich odliczyć i po części odzyskać. Sprawa może tyczyć się małych jak i nieco starszych dzieci. Wszystkie informacje znajdują się w nowym artykule!

Najważniejsze w skrócie

  • W ramach wsparcia rodziców przewidziano liczne udogodnienia podatkowe jako zasiłek na dziecko (Kindergeld) lub kwoty wolnej od podatku (Kinderfreibetrag).  Dodatkowo osoby o niskich zarobkach mogą złożyć wniosek o dodatek do zasiłku, tzw. Kinderzuschlag.
  • Ponadto rodzicom przysługuje kwota wolna od podatku dla osób kształcących się (Ausbildungsfeibetrag), ulga podatkowa dla osób samotnie wychowujących oraz możliwość odliczenia kosztów opieki nad dzieckiem, dzięki czemu zapłacimy mniej podatku.
  • Wszystkim, którzy podpisali umowę o dodatkowym ubezpieczeniu emerytalnym (Riester), przysługuje także dodatek na dziecko (Kinderzulage)

Dzieci to masa radości, ale ich posiadanie wiąże się z dużymi wydatkami. Składając zeznanie podatkowe rodzice mogą odzyskać część poniesionych kosztów, ponieważ państwo wspiera rodziny z dziećmi oraz samotnie wychowujących rodziców. Jednym z najważniejszych instrumentów finansowania jest zasiłek rodzinny (Kindergeld). Ponadto rodzice mogą skorzystać z licznych ulg podatkowych. Jedyne, co muszą zrobić, to złożyć zeznanie podatkowe. Ci, którzy dokładnie wypełniają „Załącznik dotyczący dziecka/dzieci”(Anlage Kind), pokonali już największą przeszkodę.

Jak odliczyć poszczególne wydatki na dziecko?

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze dla Twojego dziecka można odliczyć od podatku, jako wydatki szczególne. Jeśli mamy prawo do zasiłku na dziecko lub kwoty wolnej od podatku na dziecko, opłacone składki należy wpisać w Załącznik dotyczący dziecka (Anlage Kind).

Nawet jeśli nasze dziecko kształci się (odbywa Ausbildung) i otrzymuje wynagrodzenie, nadal możemy odliczyć niektóre wydatki. Jest tylko jeden warunek: opłacaliśmy składki na swoje dziecko z własnej kieszeni. Wpisujemy wydatki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, które zapłaciliśmy lub zwróciliśmy swojemu dziecku w ramach wydatków na poczet zabezpieczenia emerytalnego w zeznaniu podatkowym (załącznik Anlage Vorsorgeaufwand). Dotyczy to osób, które nie są uprawnione do zasiłku na dziecko(Kindergeld).

Odliczenie alimentów wypłacanych starszym dzieciom

Nawet, jeśli nasze potomstwo przekroczyło wiek rozstrzygający o uprawnieniu do zasiłku na dziecko, nie oznacza to, że straciliśmy wszystkie możliwości odliczeń. Naszą część kosztów utrzymania i wykształcenia dzieci możemy wpisać jako obciążenia nadzwyczajne.

Górna granica to podstawowa kwota wolna od podatku obowiązująca w danym roku – w roku 2019 to 9 168 euro; dla roku 2020 będzie to 9 408 euro. Kwota ta jest dodatkowo podwyższona o koszty, które ponieśliśmy z racji podstawowej ochrony dziecka będącego na naszym utrzymaniu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i opiekuńczego.

Dochód wspieranego w ten sposób dziecka jest jednak zaliczony na poczet tej kwoty, jeśli jest wyższy niż 624 euro rocznie. Zmniejsza on odpowiednio możliwą do odliczenia kwotę.

Zagranica

Kwoty wolne od podatku na dzieci przysługują nam nawet wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Urząd Skarbowy uwzględnia jednak wtedy sytuację ekonomiczną kraju, w którym mieszka dziecko. W zależności od kraju kwoty wolne od podatku zmniejszają się o jedną czwartą, połowę lub trzy czwarte. Decydujący jest tzw. przydział do jednej z grup państw, którą znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów.

Państwo, w którym mieszka nasze dziecko, może wypłacać świadczenia na podobnej zasadzie jak niemiecki Kindergeld. W takim przypadku tracimy uprawnienia do niemieckiego zasiłku lub zasiłek wypłacany zagranicą jest naliczany na jego poczet, a jego wartość pomniejsza kwotę wypłacaną z Familienkasse. Centralny Federalny Urząd Podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern) przygotował w tym celu specjalną tabelę.

Jeśli nasze dziecko mieszka za granicą tylko w celu zdobycia wykształcenia, ale w dalszym ciągu należy do naszego gospodarstwa domowego lub posiada w Niemczech własne gospodarstwo domowe, należy podać jego niemiecki adres w załączniku dotyczącym dziecka (Anlage Kind). W ten sposób zapewniamy sobie pełne kwoty wolne od podatku na dziecko.

Kursy językowe za granicą również są uznawane przez fiskusa jako wykształcenie. Szczególnie proste jest to w przypadku, kiedy „wakacje językowe” połączone są z uczęszczaniem do placówki ogólnokształcącej, koledżu lub uniwersytetu. W innym wypadu pobyt za granicą musi być połączony z teoretycznymi, systematycznymi lekcjami języka obcego w wymiarze dziesięciu godzin tygodniowo. Dotyczy to w szczególności pobytów za granicą w ramach programów Au Pair.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *