Zasiłek na dzieci i kwoty wolne od podatku

·

·

,

Rodzice mogą uzyskać od państwa zwrot wielu poniesionych kosztów w drodze corocznego rozliczenia podatkowego. Istnieje prosty powód, dla którego organy podatkowe w ogóle przyznają rodzicom przywileje podatkowe. Państwo chce wspierać rodziny z dziećmi i rodziców samotnie wychowujących dzieci, ponieważ w interesie naszego społeczeństwa jest to, aby ludzie mieli i wychowywali dzieci – i aby otrzymywali w tym zakresie odpowiednie wsparcie. Istnieje wiele instrumentów, z których rodzice mogą skorzystać podczas składania deklaracji podatkowej.

Uwaga: wielu rodziców tak naprawdę nie wie dokładnie, z jakich środków wsparcia mogą skorzystać i w jaki sposób się o nie ubiegać. By móc skorzystać z ulg podatkowych, rodzice muszą jedynie złożyć zeznanie podatkowe i podać wymagane informacje na temat swojego dziecka lub dzieci.

Zasiłek na dzieci (Kindergeld) i kwoty wolne od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibeträge)

W przeciwieństwie do kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag), zasiłek na dzieci (Kindergeld) przysługuje tylko tym rodzicom, którzy złożą stosowny wniosek. Urząd skarbowy chce otrzymać informacje na temat sytuacji finansowej wnioskującego i ogólnie na temat jego sytuacji rodzinnej. Wskazane jest, aby wszyscy rodzice złożyli ten wniosek, ponieważ wiele ulg podatkowych zależy od uprawnienia do zasiłku na dzieci. Tylko w przypadku zatwierdzenia wniosku, urząd skarbowy może przyznać przywileje podatkowe. O zasiłek na dzieci można się ubiegać w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

Oczywiście nie tylko biologiczni rodzice mają prawo do pomocy ze strony państwa. Rodzice zastępczy i ci, którzy mają adoptowane lub przybrane dzieci, również mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

Zasiłek na dzieci (Kindergeld)

Od lipca 2019 r. zasiłek na dzieci (Kindergeld) wynosi 204 euro na pierwsze i drugie dziecko oraz 210 euro na trzecie dziecko. Na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje 235 euro. Aby móc otrzymać zasiłek, należy złożyć odpowiedni wniosek. O świadczenie mogą się ubiegać rodzice, których miejsce zamieszkania lub ośrodek interesów życiowych jest w Niemczech.

Od momentu narodzin dziecka do jego 18. urodzin sytuacja jest jasna. Jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat, wnioskowanie o zasiłek staje się bardziej skomplikowane. Jest on przyznawany tylko na te dzieci, które rozpoczynają staż lub studia i kontynuują swoją edukację. Po ukończeniu 25 roku życia zasiłek ten co do zasady nie jest już wypłacany, nawet jeśli dziecko nadal się uczy lub nie znalazło jeszcze pracy. Nie dotyczy to dzieci niepełnosprawnych, które nie są w stanie same się utrzymać.

Kwoty wolne od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibeträge)

Oprócz zasiłku na dzieci (Kindergeld), rodzice mogą przy składaniu deklaracji podatkowej skorzystać z kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag).Ta ulga podatkowa na dziecko zapewnienie każdemu dziecku minimum socjalnego. Zabezpieczenie potrzeb podstawowych ma być zagwarantowane poprzez zwolnienie określonej kwoty dochodów rodziców z podatku.

Na kwotę wolną od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag) składają się dwa elementy: ulga podatkowa na zapewnienie dziecku minimum egzystencji oraz ulga podatkowa na potrzeby związane z opieką, kształceniem lub szkoleniem dzieci. W 2019 r. całkowita kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci wynosi 7620 euro. Możliwość skorzystania z ulgi przysługuje także w przypadku śmierci drugiego rodzica lub jeśli nie podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie można odnaleźć ojca dziecka.

Zasadniczo rodzicom przysługuje albo zasiłek na dzieci (Kindergeld) albo kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag). Nie jest możliwe otrzymanie zasiłku i odliczenie w deklaracji podatkowej w pełnej wysokości kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci.

Kwoty wolne od podatku ze względu na posiadanie dzieci są korzystne finansowo tylko dla około 5 procent wszystkich podatników. Dla większości rodziców bardziej opłacalne jest ubieganie się o zasiłek na dzieci.

Inne kwoty zwolnione z opodatkowania

Istnieje szereg innych kwot podlegających odliczeniu od podatku, które mogą być interesujące dla rodziców:

  • Kwota wolna od podatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende): ulga podatkowa dla samotnych rodziców, którzy są uprawnieni do otrzymywania zasiłku na dzieci (Kindergeld) lub korzystania z kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag). Samotni rodzice mogą odliczyć od podatku kwotę w wysokości 1908 euro rocznie. W związku z następstwami pandemii ta kwota ma być zwiększona w latach 2020 i 2021 na 4008 Euro.
  • Koszty opieki nad dzieckiem (Kinderbetreuungskosten): do 14. roku życia dziecka 2/3 kosztów opieki nad nim może być odliczone od podatku jako wydatki specjalne (Sonderausgaben), ale kwota ta nie może przekraczać 4000 euro na dziecko rocznie.
  • Zasiłek na dziecko w ramach systemu emerytur Riestera: osoby, które korzystają z dodatkowego prywatnego ubezpieczenia emerytalnego wspieranego przez państwo niemieckie (Riester-Rente), otrzymują 300 euro rocznie jako zasiłek na każde dziecko.
  • Dodatek na dzieci (Kinderzuschlag): dodatek do zasiłku na dzieci (Kindergeld), o który mogą ubiegać się osoby o niskich dochodach składając odpowiedni wniosek w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Maksymalna kwota tego świadczenia socjalnego wynosi 185 euro na dziecko.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *