Podstawowa kwota wolna od podatku – co oznacza to pojęcie?

·

·

,


Osoba, której dochód w 2020 roku nie przekroczy 9.408 euro, nie będzie musiała zapłacić podatku. Jest to bowiem tak zwana podstawowa kwota wolna od podatku. Są rzeczy, których każdy człowiek potrzebuje do życia. Zalicza się do nich chociażby pożywienie, odzież, mieszkanie i opiekę medyczną w nagłych wypadkach.

Aby każdy Niemiec rzeczywiście mógł sobie na to pozwolić, państwo ustaliło wartość tak zwanego minimum egzystencji. Chodzi o to, by osoby zatrudnione miały pod koniec miesiąca do dyspozycji taką ilość pieniędzy, która pozwoli im na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Ile wynosi minimum egzystencji?

Państwo wyliczyło, że w 2020 roku osoby w stanie wolnym będą potrzebować 9.408 euro rocznie – czyli 784 euro miesięcznie – aby móc zapewnić sobie minimum egzystencji. Małżeństwa powinny posiadać dwukrotnie wyższą kwotę, tj. 18.816 euro. Aby zapewnić wszystkim mieszkańcom Niemiec możliwość dysponowania takimi pieniędzmi, ustanowiono tak zwaną podstawową kwotę wolną od podatku.

Jak funkcjonują w praktyce przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku?

Ustawodawca uznał, że osoby zarabiające powinny mieć możliwość zachowania części swojego wynagrodzenia uzyskiwanego w ciągu roku, bez konieczności płacenia od niego podatków. Ta część wynagrodzenia stanowi podstawową kwotę wolną od podatku, która wynosi 9.408 euro. Wprawdzie wiele osób zarabia ponad 9.408 euro, ale niektóre wydatki, jak na przykład koszty uzyskania przychodów, mogą zmniejszyć dochody.

Przykład: Maria jest praktykantką i zarabia 800 euro miesięcznie – a więc 9.600 euro rocznie. Ale musi też ponieść koszty zakupu, między innymi benzyny i podręczników, które wynoszą 1.500 euro. Z tego powodu powinna koniecznie złożyć zeznanie podatkowe i wpisać te wydatki w rubryce przeznaczonej na koszty uzyskania przychodów. Urząd skarbowy odejmie od wynagrodzenia Marii koszty uzyskania przychodów. W ten sposób tak zwany dochód podlegający opodatkowaniu wyniesie 8.100 euro. Oznacza to, że zarobki Marii nie przekraczają podstawowej kwoty wolnej od podatku i nie musi ona zapłacić podatku.

A co w przypadku, gdy mój dochód jest wyższy od podstawowej kwoty wolnej od podatku?

Jeśli po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków specjalnych i nadzwyczajnych obciążeń nadal zarabia się ponad 9.408 euro, to podstawowa kwota wolna od podatku nadal pozostaje nieopodatkowana. A zatem podatki trzeba zapłacić od kwoty przekraczającej 9.408 euro.

Czy muszę składać wniosek o uznanie podstawowej kwoty wolnej od podatku?

Nie, każdy podatnik ma automatycznie przyznane prawo do podstawowej kwoty wolnej od podatku. Nie trzeba w tym celu składać żadnego wniosku ani zaznaczać tego w jakikolwiek sposób w zeznaniu podatkowym.

Czy podstawowa kwota wolna od podatku jest regularnie podwyższana?

Co dwa lata rząd federalny musi zająć się kwestią minimum egzystencji i przedstawić sprawozdanie. Politycy decydują następnie, czy należy podnieść podstawową kwotę wolną od podatku, a jeśli tak, to o ile. Z reguły podstawowa kwota wolna od podatku zostaje wówczas podwyższona, ponieważ dobra niezbędne do życia, takie jak żywność, stają się z roku na rok coraz droższe.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *