Co to są wydatki szczególne?

·

·

,

Do wydatków szczególnych zalicza się przykładowo alimenty czy darowizny. Co jeszcze jest wydatkiem szczególnym? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Wydatkami szczególnymi są z reguły wydatki prywatne, które można odliczyć od dochodu, oszczędzając w ten sposób na podatku.

Wydatki szczególne można podzielić na dwie grupy: wydatki na ubezpieczenie emerytalne oraz „pozostałe” wydatki szczególne.

Co zalicza się do wydatków szczególnych?

Wydatki na ubezpieczenie emerytalne obejmują:

  • Składki emerytalne (również prywatne ubezpieczenie rentowo-emerytalne takie jak Riester)
  • Składki na ubezpieczenie chorobowe i pielęgnacyjne
  • Składki na pozostałe ubezpieczenia (na przykład ubezpieczenie wypadkowe i obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)
  • Do „pozostałych” wydatków szczególnych zalicza się:
  • Alimenty na rzecz rozwiedzionych lub pozostających w separacji małżonków
  • Zapłacony podatek kościelny
  • Darowizny i składki członkowskie
  • Koszty wykształcenia w pierwszym zawodzie
  • Czesne (na przykład za szkołę prywatną)

Czy stosuje się ryczałt?

W przypadku wydatków szczególnych obowiązuje zryczałtowana kwota 36 euro dla singli i 72 euro dla małżeństw. Nie musisz wnioskować o ryczałt w deklaracji podatkowej. Oznacza to, że Urząd Skarbowy automatycznie odlicza 36 euro od rocznego dochodu na koniec roku. Warunkiem jest złożenie deklaracji podatkowej. Jeśli jednak wydatki przekraczają kwotę ryczałtową, należy koniecznie wypełnić załącznik dotyczący wydatków szczególnych do deklaracji podatkowej i zachować potwierdzenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Załącznik „Wydatki szczególne” został wprowadzony dopiero od 2019 roku. Jeszcze w deklaracji podatkowej za rok 2018 oraz wcześniejszych trzeba było wprowadzić wydatki szczególne w formularzu deklaracji podatkowej na stronie 2.

Czy możesz odliczyć wszystkie koszty w pełnej kwocie?

Nie zawsze możesz wnioskować o odliczenie pełnej kwoty. Urzędnik skarbowy uznaje dla przykładu odliczenie kosztów poniesionych na poczet kształcenia w pierwszym zawodzie kwalifikowanych jako wydatek szczególny jedynie do wysokości 6.000 euro. Podatek kościelny można natomiast odliczyć w pełnej kwocie.

Również swoje składki na ubezpieczenie chorobowe i pielęgnacyjne możesz wykazać w pełnej kwocie. Pamiętaj jednak: Tylko jeśli suma składek jest mniejsza niż 1.900 euro rocznie, możesz odliczyć od podatku inne ubezpieczenia – takie jak składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli Twoje składki na ubezpieczenie chorobowe i pielęgnacyjne wynoszą ponad 1.900 euro, wykorzystałeś już maksymalną kwotę i nie możesz uwzględnić dodatkowych kosztów. Federalny Trybunał Finansowy, najwyższy niemiecki sąd podatkowy, podkreślił to w wyroku.

Czy muszę przedstawić dowód?

Możesz odliczyć tylko to, co już faktycznie zapłaciłeś. W związku z tym rachunek zwykle nie wystarczy Urzędowi Skarbowemu. Dlatego przy składaniu deklaracji podatkowej zachowaj w domu potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy lub potwierdzenie darowizny. W przypadku darowizn powyżej 200 euro obowiązują jednak szczególne przepisy, z którymi można zapoznać się w naszej poradzie podatkowej. W przypadku darowizn do 200 euro wystarczy zwykłe potwierdzenie.

inweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *