Zasiłki rodzicielskie w Niemczech – Elternzeit i Elterngeld

Po urodzeniu dziecka matki i ojcowie mają prawo do przerwy w pracy w celu opieki nad dzieckiem i spędzenia czasu z rodziną. W tym czasie pracodawca może rozwiązać stosunek pracy tylko w wyjątkowych przypadkach (np. niewypłacalność, zamknięcie przedsiębiorstwa). Po urlopie rodzicielskim rodzice mają prawo pracować w takim samym wymiarze jak przed urlopem rodzicielskim. Jeśli chcesz ubiegać się o urlop rodzicielski, pomogą Ci tak zwane biura zasiłkowe. Adresy można znaleźć na stronie internetowej familienportal.de.

Elternzeit – Kto ma prawo do urlopu rodzicielskiego?

Pracownicy, którzy mają niemiecką umowę o pracę, mają prawo do urlopu rodzicielskiego – czy to w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienie marginalne, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony itp. Prawo to przysługuje również stażystom. Prawo do tzw. „urlopu rodzicielskiego w Niemczech” przysługuje do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia. Urlop rodzicielski nie przysługuje studentom, uczniom, stażystom, osobom prowadzącym działalność na własny rachunek lub bezrobotnym.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego na przemian lub w tym samym czasie. Co jednak ważne, urlop rodzicielski przysługuje tylko pracującym matkom i ojcom, którzy również mieszkają z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym iw większości sami opiekują się dzieckiem.

Więcej informacji na temat czasu trwania, terminów rejestracji i ochrony przed zwolnieniem w trakcie urlopu rodzicielskiego znajdziesz tutaj.

Elterngeld – Zasiłek rodzicielski w Niemczech

Podczas urlopu rodzicielskiego nie będziesz otrzymywać wynagrodzenia od pracodawcy. Możesz jednak ubiegać się o zasiłek rodzicielski. To wsparcie finansowe od państwa, które rekompensuje, jeśli po urodzeniu dziecka pracujesz mniej lub wcale. Więcej informacji na temat zasiłku rodzicielskiego i zasiłku rodzicielskiego plus można znaleźć tutaj.

Czy rodziny międzynarodowych profesjonalistów również otrzymują zasiłek rodzicielski?

Obywatele krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii mogą otrzymać zasiłek rodzicielski, jeśli mieszkają i pracują w Niemczech. Nawet jeśli jesteś obywatelem innego kraju, masz prawo do zasiłku rodzicielskiego, jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt, które pozwala ci pracować w Niemczech. Jeśli przebywasz w Niemczech na studiach lub szkoleniu, nie otrzymasz zasiłku rodzicielskiego. Więcej informacji znajdziesz na portalu rodzinnym lub zapytaj w swoim biurze ds. zasiłków rodzicielskich.

Elterngeld – ile można otrzymać?

Wysokość zasiłku rodzicielskiego zależy od Twojej osobistej sytuacji życiowej i wybranego przez Ciebie wariantu zasiłku rodzicielskiego. Kalkulator zasiłku rodzicielskiego poda szacunkową kwotę zasiłku rodzicielskiego, do którego jesteś uprawniony. Szacunek ten nie jest wiążący. Oznacza to, że możesz uzyskać więcej lub mniej. Czytaj więcej o Elterngeld.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek rodzicielski w Niemczech?

Wniosek o zasiłek rodzicielski składa się na piśmie. Złóż wniosek we właściwym dla Ciebie urzędzie ds. zasiłków rodzicielskich. Można tam wcześniej uzyskać poradę. Formularz zgłoszeniowy, który Cię dotyczy, możesz pobrać ze strony familienportal.de. Możesz również złożyć wniosek online.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *