Freistellungsbescheinigung i Bauabzugssteuer – pytania i odpowiedzi – część druga

·

·

Zapraszamy do kolejnej części z cyklu Freistellungsbescheinigung i Bauabzugssteuer – pytania i odpowiedzi. Jeżeli prowadzisz lub zamierzasz otworzyć własną firmę budowlaną w Niemczech to temat, którego nie możesz pominąć!

Co musi zrobić zleceniodawca, który jest zobowiązany do potrącenia podatku?


Zleceniodawca musi potrącić 15% kwoty widniejącej na fakturze, zgłosić ją w urzędzie skarbowym usługodawcy i wpłacić do tegoż urzędu.

Jaki procent kwoty widniejącej na fakturze podlega potrąceniu?


Potrąceniu podlega kwota stanowiąca 15% świadczenia wzajemnego, czyli wynagrodzenia za wykonaną usługę. Świadczeniem wzajemnym jest kwota brutto na fakturze (tj. kwota zawierająca podatek od towarów i usług).

Czy od płatności częściowych lub zaliczek również potrąca się podatek?


Tak, od tych płatności także należy potrącić podatek.

W jaki sposób i do kiedy należy zgłaszać potrącony podatek od usług budowlanych?


Zgłoszenia dokonuje się we właściwym urzędzie skarbowym usługodawcy na formularzu urzędowym do 10. dnia miesiąca następującego po potrąceniu; w tym samym czasie należy opłacić podatek.

Gdzie można otrzymać formularz służący do zgłoszenia potrąconego podatku?

W urzędzie skarbowym lub tutaj, w sekcji „Formularze”.

Gdzie należy wpłacić potrącony podatek od usług budowlanych?


W urzędzie skarbowym właściwym dla dostawcy usług.
Usługodawca powinien udzielić informacji odnośnie właściwego urzędu skarbowego. Informację o tym, który urząd skarbowy jest właściwy, można znaleźć również tutaj, na stronie internetowej Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern).

Zobacz także:

Freistellungsbescheinigung i Bauabzugssteuer – pytania i odpowiedzi – część Pierwsza

Co oznacza Bauabzugssteuer?

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *