Co oznacza „Bauabzugsteuer” ?

·

·

Czy wiesz co oznacza pojęcie „Bauabzugsteuer”? Jeżeli nie, a jesteś z sektora usług budowlanych to musisz dowiedzieć się o co chodzi! Pod tym pojęciem kryje się eliminacja osób pracujących na czarno. Więcej w naszym wpisie!

Co kryje się pod pojęciem „Bauabzugsteuer”?

Ustawą z dnia 31.08.2001 r. mającą na celu wyeliminowanie szarej strefy w branży budowlanej w Niemczech („Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe”, BStBl 2001 I, 602), wprowadzono obowiązek potrącania podatku w celu zabezpieczenia roszczeń podatkowych związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Stosownie do tego, od 01.01.2002 r. niektórzy zleceniodawcy robót budowlanych w Niemczech są zobowiązani do potrącania podatku w wysokości 15% świadczenia wzajemnego, czyli kwoty widniejącej na fakturze wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych, chyba że zleceniobiorca przedłoży swojemu zleceniodawcy ważną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wydaną przez właściwy urząd skarbowy. 15-procentowe potrącenie podatku jest określane jako „Bauabzugsteuer”, czyli podatek od usług budowlanych.

Czym są „usługi budowlane”?

Są to wszelkie usługi związane ze wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową lub likwidacją obiektów budowlanych.

Przykładami usług budowlanych są:

• wznoszenie budynków 

• prace instalacyjne, prace elektryczne

• prace tynkarskie

• prace dekarskie

• usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę na rzecz generalnego wykonawcy produkcja, dostawa i montaż elementów prefabrykowanych

Usługami budowlanymi nie są na przykład:

• montaż i demontaż stoisk targowych lub scen

• usługi architektoniczne

• kierowanie budową 

• usługi planistyczne i geodezyjne 

• produkcja i zwykła dostawa gotowych prefabrykatów dostawy materiałów na place budowy

• montaż rusztowań

• udostępnienie pojazdów lub maszyn budowlanych 

• usługi spedycyjne

• sadzenie i przycinanie drzew

Kto jest zobowiązany do potrącania podatku?

Zleceniodawca robót budowlanych jest zobowiązany do potrącania podatku ze świadczenia wzajemnego (wynagrodzenia) za wykonane roboty budowlane, jeżeli

jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 2 UStG (niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług); dotyczy to również sytuacji, gdy jest on tzw. drobnym przedsiębiorcą lub dokonuje jedynie czynności podlegających zwolnieniu z podatku VAT;

  • jeśli zleceniodawca ma obrót wynikający jedynie z wynajmu mieszkań, jest on zobowiązany do potrącania podatku tylko w przypadku, gdy wynajmuje więcej niż dwa mieszkania
  • jest osobą prawną prawa publicznego.

Kiedy nie ma obowiązku potrącania podatku?

Zleceniodawca nie musi dokonywać 15-procentowego potrącenia, jeżeli wartość świadczenia wzajemnego nie przekracza kwot określonych w ustawie lub jeżeli wykonawca robót budowlanych przedkłada decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku (Freistellungsbescheinigung).

Jakie są progi określające wartość robót budowlanych, do wysokości których nie ma obowiązku potrącania podatku?

Progi są ustalone na jeden rok dla jednego wykonawcy robót budowlanych:

Jeśli zleceniodawca jest wynajmującym i nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej (nie jest drobnym przedsiębiorcą), wartość robót budowlanych nie może w danym roku przekroczyć 15.000 euro.

W pozostałych przypadkach wartość usług budowlanych nie może w danym roku przekroczyć 5.000 euro.

W przypadku kilku zamówień rocznie z tym samym wykonawcą robót budowlanych, należy przygotować prognozę roczną. Jeżeli próg określony przez ustawę nie zostanie przekroczony, nie jest konieczne potrącenie podatku (nie jest też wymagane przedłożenie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku).

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *