Freistellungsbescheinigung i Bauabzugssteuer – pytania i odpowiedzi

·

·

Interesuje Cię temat Freistellungsbescheinigung i Bauabzugssteuer? Zobacz pierwszą z kilku części tekstów z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi tych pojęć. Jeżeli prowadzisz firmę budowlaną na terenie Niemczech to ten temat jest dla Ciebie obowiązkowy!

Czy przedłożenie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku jest wymagane również wtedy, gdy usługa jest świadczona dla celów prywatnych (np. naprawa własnego domu jednorodzinnego)?

Nie. Nie jest wymagane potrącenie podatku od usług budowlanych, a tym samym przedłożenie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, aby tego potrącenia uniknąć, jeżeli zleceniodawca nie zamawia usługi budowlanej dla swojej firmy lub w ogóle nie prowadzi przedsiębiorstwa.

W jaki sposób i gdzie wykonawca robót budowlanych może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku od usług budowlanych?

Można złożyć nieformalny wniosek do właściwego urzędu skarbowego wykonawcy robót budowlanych.

Czy należy sprawdzić ważność zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku?

Zleceniodawca powinien sprawdzić zgodność z prawem zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli po jego obejrzeniu (w szczególności pod kątem pieczęci służbowej i numeru kontrolnego; czytelności wszystkich informacji w przypadku, gdy przedłożona została kopia zaświadczenia o zwolnieniu) ma wątpliwości co do jego ważności lub jeżeli ma wątpliwości co do jego zgodności z prawem ze względu na inne okoliczności.

Jeżeli sprawdzi zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, nie ryzykuje, że   zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w sprawie podatku od usług budowlanych.

Jak zleceniodawca może sprawdzić ważność zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku?

Zleceniodawcy mogą zweryfikować ważność zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku przy pomocy strony internetowej Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern) znajdującej się pod adresem www.bzst.de.

Jeśli przeszukanie bazy danych Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego nie pomoże w wyjaśnieniu stanu faktycznego, w Bawarii można również sprawdzić ważność zaświadczenia dzwoniąc do centrum informacji ds. podatku od usług budowlanych (Auskunftszentrale Bauabzugsteuer) dostępnego pod numerem telefonu 0180/1020309.

Pisemne potwierdzenie przez urząd skarbowy nie jest wymagane.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *