Czy firma jednoosobowa w Niemczech może mieć prezesa?

·

·

Diabeł tkwi w szczegółach – i tak niewinny termin biznesowy może stać się sporem sądowym z powodu wprowadzenia innych osób w błąd.

Kto może nosić tytuł prezesa?

Termin „prezes” jest delikatną kwestią w firmach jednoosobowych. Generalnie nie jest zabronione, aby mianować się „prezesem firmy jednoosobowej”. Jest to jednak uwarunkowane wymogiem, aby nikogo nie wprowadzać w błąd, używając tego tytułu. Dla osób prowadzących własną firmę tytuł prezesa może być bardzo kuszący, bo nadaje firmie profesjonalnego i prestiżowego wyrazu. Jednak granica między poprawą wizerunku firmy a oszustwem jest bardzo cienka. W tym artykule pokażemy, jak przebrnąć przez niebezpieczne wody pt. „prezes jednoosobowej działalności gospodarczej” i podsumujemy najważniejsze fakty, informacje i wskazówki dotyczące impressum jednoosobowej działalności gospodarczej:

Prezes – czyli kto?

W ścisłym znaczeniu tego słowa prezesem jest przedstawiciel prawny, który reprezentuje „osobę prawną” wewnątrz i na zewnątrz firmy. Osobami prawnymi są na przykład spółki przedsiębiorców (UG) i spółki z o.o. (GmbH). Aby te firmy były zdolne do działania, potrzebna jest im osoba fizyczna zarządzająca firmą, czyli prezes.

Prezes a jednoosobowa działalność gospodarcza

W odniesieniu do stanowisk kierowniczych w firmach potocznie termin „prezes” jest używany dość luźno. Niemniej jednak nawet w języku potocznym, ten tytuł jest zwykle używany w połączeniu ze spółką, której odpowiedzialność jest ograniczona, czyli ze spółką przedsiębiorców (UG haftungsbeschränkt) lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). W spółkach jednoosobowych z reguły nie powołuje się prezesa, ponieważ firmą zarządza sam właściciel. Dlatego osoba z zewnątrz może błędnie przypuszczać, że nawiązuje stosunki biznesowe ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i w związku z tym odpowiadającym swoim prywatnym majątkiem.       

Czy dopuszczalne jest pojęcie „prezes jednoosobowej działalności gospodarczej”?

Chociaż nie ma ogólnego zakazu, aby przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność mianował się „prezesem”, nie oznacza to, że można ten termin stosować dowolnie. W konkretnych przypadkach orzecznictwo zazwyczaj rozstrzygało na niekorzyść osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które używały tytułu „prezes”. W uzasadnieniu podano, że używanie terminu „prezes” w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej „wprowadza klientów i kontrahentów biznesowych w błąd”. W swoim wyroku z dnia 14.11.2013 r. Wyższy Sąd Krajowy w Monachium powołał się na § 5a ust. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) oraz § 5 Ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG). Te części ustawy mówią o „nieuczciwych” lub wprowadzających w błąd działaniach biznesowych, ponieważ pojęcie „prezes zarządzający jednoosobowej działalności gospodarczej” może być również wykorzystane do celów oszustwa.

Wspomniany przypadek dotyczył przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy, który w kilku impressum podawał się za prezesa. W uzasadnieniu wyroku sędziowie stwierdzili, że konsument nie mógł już jednoznacznie stwierdzić, czy zakupu dokonuje u osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Według prawa ta informacja jest istotna, ponieważ może ona wpłynąć na decyzję konsumenta.

Właściciel czy prezes

Zatem prowadząc jednoosobową działalność powinno się unikać tytułu „prezes”. Ale czy ci przedsiębiorcy mogą używać innego terminu? Tak, w tym przypadku odpowiednim zamiennikiem jest „właściciel” lub „właścicielka”, co osobom z zewnątrz daje jasny sygnał, kto konkretnie podejmuje decyzje w firmie. Pracownicy jednoosobowej firmy mogą co prawda otrzymać pełnomocnictwa i prokury, ale to przedsiębiorca i zarazem właściciel jednoosobowej firmy reprezentuje firmę oraz pracuje na własny rachunek i własne ryzyko.

Uwaga! Ryzyko, wprowadzenia innych osób w błąd! Stosując tytuł „prezesa” w jednoosobowej działalności gospodarczej, stąpa się po cienkim lodzie prawa. Aby zawsze być bezpiecznym, należy zrezygnować z tytułu „prezesa” w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Lepiej zatem zrewidować swoje impressum, jeśli prowadzący jednoosobową działalność podał się tam za prezesa. Może to skutkować z otrzymaniem upomnienia i pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.

Szczególnie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do podania konkretnych danych oraz do prawidłowego informowania klientów i kontrahentów. Należy zatem w impressum podawać zawsze dokładny opis i nazwę działalności. Jeśli firma nie jest wpisana do rejestru handlowego, nie można używać nazwy fantazyjnej. Wpisując do impressum swoje pełne imię i nazwisko, przedsiębiorca nie musi się niczego obawiać. W ten sposób osoby trzecie będą zawsze wiedziały, że mają do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą oraz kto jest osobą kontaktową i kto ponosi odpowiedzialność.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *