Wohngeld – dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Wohgeld to dotacja mieszkaniowa wypłacana przez rząd niemiecki osobom o niskich dochodach we współpracy z poszczególnymi krajami związkowymi (Länder). Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz), Wohgeld ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych dla ubogich i jest wypłacany jako zasiłek (der Zuschuss), co oznacza, że ​​pieniądze otrzymane w ramach zasiłku mieszkaniowego nie muszą być…

Szczegóły

Wniosek o zasiłek Elterngeld – ważne informacje

Childcare Allowance (Elterngeld) to pomoc finansowa dla rodziców, którzy ograniczają lub przerywają płatną pracę, aby opiekować się dziećmi po ich urodzeniu. Wszystkie matki i ojcowie mają prawo do zasiłku na opiekę nad dzieckiem. Możesz pracować do 32 godzin tygodniowo, otrzymując zasiłek rodzicielski. Możliwe też, że w ogóle nie masz pracy. Aby otrzymać zasiłek rodzicielski, nie…

Szczegóły

Klasa podatkowa 3 w Niemczech – korzyści

Wybór przedziału podatkowego jest bardzo ważny dla tego, ile pieniędzy należy co miesiąc przelewać na konto urzędu. Ze wszystkich dostępnych, trzecia klasa jest najlepsza, ponieważ ma najwięcej korzyści i odliczeń. Poniżej wyjaśniamy zasady rozliczeń. Każdy rodzaj podatku wyraźnie określa, ile podatku od wynagrodzeń zostanie potrącone z wynagrodzenia brutto pracownika. Próg podatkowy wydaje się być najkorzystniejszy,…

Szczegóły

Czas wypowiedzenia umowy o pracę w Niemczech – jak obliczyć?

Pracownicy chcący odejść powinni złożyć zawiadomienie o separacji i dokładnie obliczyć okres separacji. Dla większości podwładnych zatrudnionych powyżej 6 miesięcy ustawowy okres wypowiedzenia wynosi 4 tygodnie. W umowie o pracę może być określony dłuższy okres wypowiedzenia, w takim przypadku będzie to miało zastosowanie. Pracodawca nie może jednak skrócić okresu wypowiedzenia w umowie, np. zwalniając pracownika.…

Szczegóły

Jak szukać pracy w Niemczech?

Praca w Niemczech, oferty pracy w Niemczech, szukanie, sprawdzanie, porównywanie. Znalezienie pracy w Niemczech to duże wyzwanie. W tym artykule postaramy się Ci to ułatwić. Dowiesz się, gdzie najlepiej szukać pracy w Niemczech i na co zwrócić szczególną uwagę. Z tymi poradami nie powinno być problemu! Każdy, kto chce wyemigrować do Niemiec, chce wiedzieć, jakie…

Szczegóły

Hartz IV – zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych w Niemczech są często nazywane Hartz IV. Definicje zna wiele osób, jednak niewiele wie, jak ubiegać się o ten zasiłek, a także nie wie, ile można otrzymać wsparcia finansowego, z którego w Niemczech korzysta bardzo dużo ludzi. W tym krótkim poradniku dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze. Wniosek o Arbeitslosengeld II należy złożyć w…

Szczegóły

Bon na wyprawkę szkolną w Niemczech

Świadczenie na edukację dzieci i ich udział w życiu szkolnym (niem. Bildungs- und Teilhabepaket) to dotacja wypłacana przez rząd niemiecki rodzinom o niskich dochodach. Ideą projektu jest zapewnienie podobnych warunków do nauki i uczestnictwa w życiu szkoły dzieciom, które nie mogą uczestniczyć w organizowanych przez szkołę zajęciach kulturalno-sportowych, wycieczkach oraz innych zajęciach i zajęciach bez…

Szczegóły

Kiedy trzeba złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Rząd federalny zwraca uwagę na wszystkich, którzy z powodu kryzysu gazowego lub inflacyjnego decydują się na podjęcie dodatkowej pracy i wydłużenie terminu składania zeznań podatkowych. Można to jeszcze zrobić w miesiącach letnich, biorąc pod uwagę zwroty z poprzedniego roku. Podobnie jak w ubiegłym roku, w tym roku podatnicy mają jeszcze kilka miesięcy na złożenie zeznań…

Szczegóły