Wysoki zwrot podatku w Niemczech

·

·

Wysoki zwrot podatku tylko dla osób o wysokich dochodach? Bzdura! Obalamy mit, który początkowo może wydawać się wiarygodny, ale… rozkładając go na czynniki pierwsze okazuje się, żeby nie oceniać książki po okładce. Tym znanym powiedzeniem zapraszam Cię do wyjaśnienia moich myśli.

Od początku!

Co to jest zwrot podatku w Niemczech?

Zwrot podatku w Niemczech dotyczy sytuacji, gdy osoba fizyczna lub prawna zapłaciła w danym roku podatkowym więcej podatku niż była zobowiązana. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak nadpłata podatku zaliczkowego, możliwość skorzystania z dodatkowych odliczeń podatkowych po zakończeniu roku podatkowego, czy też nieuwzględnienie niektórych ulg i odliczeń w trakcie roku. Proces zwrotu podatku rozpoczyna się od złożenia deklaracji podatkowej, w której dokładnie wylicza się dochody i odliczenia. Niemiecki urząd skarbowy, po otrzymaniu i przetworzeniu deklaracji, dokonuje kalkulacji i, w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zwraca nadpłacony podatek podatnikowi. Zwrot podatku może dotyczyć różnych rodzajów podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej czy podatku od nieruchomości. Proces ten jest istotny, ponieważ umożliwia podatnikom odzyskanie nienależnie zapłaconych środków, co może mieć pozytywny wpływ na ich sytuację finansową.

Wysoki zwrot podatku tylko dla osób o wysokich dochodach? Bzdura!

Stwierdzenie, które na początku brzmi całkiem wiarygodnie: Tylko osoby o wysokich dochodach mogą liczyć na wysoki zwrot podatku. Nawet w tym przypadku prawda może być inna i zwrot podatku może być opłacalny, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach.

Jak wyjaśniłam we wcześniejszych postach, na temat podstawowej kwoty wolnej od podatku, dochód do 10 908 euro w 2023 r. jest całkowicie wolny od podatku dochodowego. 

W związku z powyższym, jeśli dochód podlegający opodatkowaniu po odliczeniu kosztów związanych z dochodem, wydatków emerytalnych oraz wydatków specjalnych jest niższy od tej kwoty, osoba otrzyma zwrot podatku dochodowego.

Może to być szczególnie opłacalne, jeśli ktoś nie przepracował całego roku, z powodu szkolenia, pracy tymczasowej lub dłuższej choroby. Mimo nieobecności pracownika, pracodawca płacił podatek dochodowy do urzędu skarbowego przez cały rok.

Innym przypadkiem, w którym deklaracja podatkowa może być opłacalna pomimo stosunkowo niskich dochodów, jest sytuacja, w której ktoś uzyskał dochód kapitałowy powyżej 1000 euro, od którego w rzeczywistości zostałby odprowadzony podatek dochodowy w wysokości 25 procent (plus dodatek solidarnościowy i ewentualnie podatek kościelny). Jeżeli jednak dana osoba ma niższą indywidualną stawkę podatkową ze względu na własne dochody, w ramach deklaracji podatkowej można złożyć wniosek o tak zwaną korzystną ocenę. Urząd Skarbowy stosuje wówczas korzystniejszą stawkę podatku od zysków kapitałowych.

Co więcej, analiza statystyczna kilkuset tysięcy spraw podatkowych przeprowadzona przez wiodącego dostawcę internetowych zeznań podatkowych wykazała, że średnio najwyższe zwroty nie pochodzą z urzędów skarbowych w Monachium, Hamburgu czy Stuttgarcie, ale z landów takich jak: Saara i Nadrenia-Palatynat. Jednocześnie lista urzędów skarbowych z najniższymi zwrotami obejmuje w większości  Bawarię i Badenię-Wirtembergię, tj. regiony, w których zwykle oczekuje się wyższych dochodów. Chociaż nie są to oficjalne dane z urzędów skarbowych, są one bardzo znaczące.

Złożenie deklaracji podatkowej nie jest zatem opłacalne w każdym przypadku, ale w znacznie większej liczbie przypadków, niż mogłoby się wydawać. Szacuje się, że około 500 milionów euro potencjalnego zwrotu podatku nadal nie jest odbierane każdego roku, ponieważ zbyt wielu podatników nie składa zeznania podatkowego, a tym samym nie korzysta z przysługującego im prawa.

Chcesz odzyskać swój podatek z Niemiec? Zgłoś się tutaj: https://rozliczenie7dni.pl/


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *