Zmiany w Niemczech w 2024

·

·

,

Rok 2024 przynosi ze sobą szereg istotnych zmian w prawie i regulacjach w Niemczech, które mają dalekosiężne konsekwencje dla obywateli tego kraju, w tym dla licznej społeczności Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech. Od zmian w systemie podatkowym po reformy w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych – te przekształcenia wpływają zarówno na życie osobiste, jak i zawodowe Polaków w Niemczech.

W 2024 roku Niemcy wprowadzają znaczące zmiany w prawie, które mają istotny wpływ na życie obywateli. Zmiany te obejmują m.in. nowe regulacje dotyczące Bürgergeld, kwoty wolnej od podatku, stawek podatkowych, ulg na dzieci oraz odliczeń od przychodu. Wszystkie te modyfikacje mają na celu dostosowanie systemu podatkowego i socjalnego do bieżących wyzwań gospodarczych i społecznych.

Bürgergeld – Dochód Obywatelski w Niemczech

Znaczącą zmianą w 2024 roku jest wprowadzenie Bürgergeld, czyli nowego dochodu obywatelskiego, który zastąpił Harzt IV. Od 1 stycznia standardowa stawka świadczenia dla samotnych osób dorosłych wzrosła z 502 euro do 563 euro, a dla par z 451 euro do 506 euro. Zmiana ta wprowadza również zwiększone świadczenia dla dzieci, w zależności od ich wieku, co stanowi istotną pomoc dla rodzin z dziećmi.

Kwota Wolna od Podatku w Niemczech

Równie ważna jest zmiana w zakresie kwoty wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2024 roku wzrosła z 10 908 euro do 11 604 euro rocznie. Oznacza to, że niemiecki urząd skarbowy będzie mógł sięgnąć jedynie po tę część dochodu, która przekracza tę tzw. kwotę wolną od podatku. Jest to korzystna zmiana dla podatników, zwłaszcza tych o niższych dochodach.

Nowe Stawki Podatku Dochodowego w Niemczech

Oprócz tego, Niemcy dokonały przeglądu stawek podatku dochodowego. Wprowadzone zmiany mają na celu uwzględnienie inflacji, co spowalnia wzrost stawki podatkowej w porównaniu z poprzednimi latami. Najwyższa stawka podatkowa dotyczy teraz dochodów rocznych powyżej 66 761 euro, co jest znacznym wzrostem w porównaniu z poprzednim rokiem.

Kinderfreibetrag – Wyższa Ulga na Dzieci

Kolejnym istotnym elementem zmian jest Kinderfreibetrag, czyli wyższa ulga na dzieci. W 2024 roku wynosi ona 3 192 euro na rodzica, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Ulga ta jest ważna szczególnie dla rodzin, które odczuwają wzrost kosztów życia.

Wyższa Kwota Odliczeń od Przychodu

Na koniec, w 2024 roku wprowadzono także zmiany w zakresie odliczeń od przychodu. Przedmioty wykorzystywane w pracy, takie jak smartfony, meble biurowe, narzędzia, mogą teraz być odliczane w całości w zeznaniu podatkowym, jeśli ich wartość nie przekracza 1 000 euro netto (1 190 euro brutto). To ułatwienie dla pracowników i przedsiębiorców, którzy inwestują w narzędzia pracy.

Podsumowując, wprowadzone w 2024 roku zmiany w Niemczech mają na celu wsparcie obywateli w obliczu rosnących kosztów życia i zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Od dochodu obywatelskiego, przez kwoty wolne od podatku, aż po ulgi dla rodzin i przedsiębiorców – wszystkie te zmiany składają się na kompleksowe podejście niemieckiego rządu do wyzwań społecznych i gospodarczych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *