Czym jest ustalenie najkorzystniejszej wersji podatkowej przy składaniu deklaracji?

Od lat rząd niemiecki pobiera od obywateli więcej, niż wynikało z jego wcześniejszych kalkulacji. To pozwoliło nie tylko osiągnąć w budżecie tzw. „czarne zero” („schwarze Null”), lecz również uzyskać dodatkowe pieniądze, które można inwestować w najbardziej potrzebnych obszarach.

Ale jak to wygląda w przypadku przeciętnego podatnika? Czy także płaci za dużo podatków? Istnieje sposób, aby tego uniknąć, w postaci ustalenia najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego („Günstigerprüfung”) dla danego podatnika. Co to dokładnie jest i jak to funkcjonuje, wyjaśni poniższy artykuł.

„Günstigerprüfung“ należy do zadań urzędu skarbowego

Jak sama nazwa wskazuje, chodzi w tym przypadku o metodę sprawdzającą, jakie odliczenia podatkowe okażą się najlepsze i najkorzystniejsze dla danego podatnika.

Metodę tę stosuje się przede wszystkim w przypadku:

 • zasiłku na dzieci („Kindergeld”) lub ulgi na dziecko („Kinderfreibetrag”),
 • kosztów dojazdu,
 • emerytury „Riester-Rente”,
 • zysków kapitałowych.

„Günstigerprüfung” dla rodziców

Rodzice mogą otrzymać zasiłek na swoje dzieci („Kindergeld”) lub profitować z ulgi na dziecko („Kinderfreibetrag”). Zasiłek na dzieci przysługuje tylko rodzicom, którzy złożyli odpowiedni wniosek. Urząd skarbowy prosi wtedy o dane na temat ogólnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Złożenie takiego wniosku zaleca się wszystkim rodzicom, bo wraz z zasiłkiem na dzieci przysługuje im wiele korzyści podatkowych. Ale dopiero gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, urząd skarbowy może je zagwarantować. Wniosek o zasiłek na dzieci można złożyć w kasie świadczeń rodzinnych („Familienkasse”). Ponieważ można korzystać tylko z jednej wersji zapomogi, fiskus sprawdza, który wariant będzie najkorzystniejszy dla podatnika pod kątem podatkowym.

„Günstigerprüfung” a ryczałt za dojazdy

Kto nie pracuje jako freelancer w domu, musi zapewne codziennie dojeżdżać do pracy. Koszty dojazdu powstają zawsze wtedy, gdy drogę do zakładu pracy pracownik pokonuje za pomocą środków transportu. Zasadniczo koszty dojazdu można podzielić na 3 kategorie:

 • droga z domu do pracy i z powrotem,
 • powroty do domu osób dojeżdżających („Pendler”),
 • praca poza miejscem zamieszkania na polecenie pracodawcy.

W zeznaniu można przedstawić rzeczywiste koszty transportu lub skorzystać z ryczałtu za przejechane kilometry, bez konieczności przedstawienia dowodów, w wysokości:

 • 30 centów za każdy kilometr przejechany samochodem,
 • 20 centów za każdy kilometr przejechany motocyklem, skuterem lub motorowerem.

Jeśli jednak rzeczywiste koszty są wyższe od ryczałtu na dojazdy, uwzględnia się wyższą wartość dzięki ustaleniu korzystniejszej wersji podatkowej dla podatnika.

Odliczanie wydatków nadzwyczajnych czy dodatek publiczny do emerytury Riester-Rente?

Do wydatków nadzwyczajnych można zakwalifikować maksymalnie 1.900,- € w danym roku kalendarzowym. Można więc odliczyć składki ze składek płaconych we własnym zakresie jako wydatki nadzwyczajne lub skorzystać z dodatków publicznych. Czy ostatecznie uznane zostaną wydatki nadzwyczajne, wyjaśni dopiero ustalenie najkorzystniejszej wersji dla podatnika:

 • wydatków nadzwyczajnych nie można odliczyć, jeśli oszczędności podatkowe są niższe od dodatku,
 • wydatki nadzwyczajne można odliczyć, jeśli oszczędności podatkowe są wyższe niż dodatek.

„Günstigerprüfung“ przy zyskach kapitałowych

Niektórzy podatnicy posiadają indywidualną stawkę podatkową wynoszącą mniej niż 25%, co stanowi niższą wartość procentową niż podatek od dochodów kapitałowych. Aby urząd finansowy uwzględnił niższą wartość, należy złożyć wniosek o ustalenie korzystniejszej wersji podatkowej. Ewentualna nadpłata podatku zostanie zwrócona.

Dobrze wiedzieć: ustalenie korzystniejszej wersji podatkowej przeprowadza się z reguły zawsze w przypadku zasiłku na dzieci lub ulgi na dziecko, ryczałtu na dojazdy oraz odliczeniu emerytury Riester-Rente jako nadzwyczajnego wydatku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *