Bürgergeld – dochód obywatelski w Niemczech

·

·

Bürgergeld, czyli prosto mówiąc pieniądze dla obywatela. Dochód obywateli jest dochodem podstawowym lub podstawowym zabezpieczeniem dla osób zdolnych do zatrudnienia i potrzebujących. Jest to forma pomocy społecznej, państwowej. Zastępuje poprzedni zasiłek dla bezrobotnych II, znany również jako Hartz IV. Od 1 stycznia 2023 r. zasiłek obywatelski będzie wypłacany w Niemczech.

Dochód obywatela nie jest bezwarunkowym dochodem obywatela lub bezwarunkowym dochodem podstawowym, ale dochodem obywatela, którego wypłata jest powiązana z określonymi warunkami. Najważniejszym warunkiem jest potrzeba.

Dochody obywateli od dawna znajdują się w programach partyjnych SPD, Zielonych i FDP. Jednak każda ze stron wyobrażała sobie inną formę dochodu obywateli.

UWAGA: OBYWATELSTWO NIE JEST JESZCZE PRAWEM. OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE PRZEPISY DLA HARTZ IV I ALG II.

Bürgergeld – komu i ile się należy?

Zgodnie z decyzją gabinetu rządu federalnego z 14 września 2022 r., standardowa stawka dochodu obywateli wyniesie 502 euro. Jest to standardowa stawka dla osób samotnych. Odpowiada to wzrostowi dotychczasowej stawki podstawowej o 53 euro miesięcznie. Dochody obywateli zostaną wprowadzone 1 stycznia 2023 r.

  • 451 euro – dla partnerów żyjących w związku małżeńskim lub niemałżeńskim
  • 420 euro – dla dzieci w wieku 14-17 lat
  • 348 euro – dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat
  • 318 euro – dla dzieci do 5 lat włącznie

Kto może otrzymać Bürgergeld?

Ustawa o dochodach obywateli z 2022 r. stanowi, że prawo do dochodu obywateli, mogą otrzymać:

  • z podstawową zdolnością zarobkową,
  • często pobierają zasiłek dla bezrobotnych

Bürgergeld ma umożliwić ludziom uczestnictwo w społeczeństwie i poszanowanie godności jednostki. Ma służyć trwałej integracji na rynku pracy. Powinna być nieskomplikowana, a zatem również dostępna cyfrowo.

Według Federalnego Ministerstwa Pracy należy stworzyć większe „wspólnoty”. W przyszłości urzędy pracy powinny być bardziej hojne w stosunku do sytuacji życiowej osób otrzymujących świadczenia. Powinno to ułatwić im jak najszybsze ponowne znalezienie pracy.

Zasady otrzymywania Bürgergeld

Współpracę określa ustawa o dochodach obywatelskich (SGB II), w szczególności w odniesieniu do następujących punktów:

Mieszkanie, a zasiłek

W pierwszych dwóch latach pobierania zasiłku obywatelskiego beneficjenci zasiłku mogą pozostać w wynajmowanych mieszkaniach. Koszty mieszkaniowe (koszty zakwaterowania) nie są zatem oceniane pod kątem ich racjonalności w pierwszych dwóch latach pobierania zasiłku.

Majątek

Majątek do 60 000 euro jest oszczędzany i nie jest wliczany do prawa do dochodu obywatela. Również tylko w pierwszych dwóch latach pobierania zasiłku.

Dzięki temu nowemu rozporządzeniu w kontekście dochodów obywateli osoby, które popadły w kłopoty z powodu przedłużającego się bezrobocia, nie muszą się martwić, że będą musiały zrezygnować z mieszkania lub odzyskać zaoszczędzone pieniądze.

Bürgergeld a Hartza IV w Niemczech

W przeszłości beneficjenci Hartza IV podlegali sankcjom, jeśli na przykład nie dotrzymywali umów z urzędem pracy. Te sankcyjne przepisy od dawna są krytykowane przez organizacje społeczne.

Sankcje nie zostaną całkowicie zniesione wraz z wprowadzeniem dochodów obywateli. Nadal obowiązuje zasada promowania i kwestionowania. Sankcje zostaną jednak zreorganizowane.Jedną z najważniejszych nowych zasad w dziedzinie sankcji jest sześciomiesięczny okres zaufania przy otrzymywaniu zasiłku obywatelskiego, podczas którego wykluczone jest obniżenie świadczeń. Jeśli jednak w ogóle nie współpracujesz z urzędem pracy, np. nie pojawiasz się na wyznaczone spotkania, musisz spodziewać się negatywnych konsekwencji.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *