Kinderfreibetrag 2023/2024 – Co warto wiedzieć?

·

·

Wolny od podatku zasiłek na dziecko (niem. Kinderfreibetrag) zmniejsza podlegający opodatkowaniu dochód rodziców. Niemiecki urząd skarbowy sprawdzi w Twoim zeznaniu podatkowym, czy korzystniejszy jest zasiłek na dziecko czy Kindergeld.

Ile kosztuje Kinderfreibetrag?

W 2023 r. kwota zwolnienia podatkowego przysługującego w Niemczech z tytułu urodzenia dziecka wzrosła i obecnie wynosi łącznie 9006 euro na dziecko rocznie dla obojga rodziców. Kwota ta obejmuje:

  • Potrzeby finansowe dziecka: 6024 euro
  • Wymagania dotyczące opieki, edukacji i kursu: 2928 euro.


Na przestrzeni ostatnich lat wysokość zwolnienia podatkowego z tytułu urodzenia dziecka była zróżnicowana i wynosi:

RokKinderfreibetragDodatek edukacyjny
20246384 euro2928 euro
20236024 euro2982 euro
20225620 euro2982 euro
20215460 euro2982 euro
20205172 euro2640 euro

Jak ubiegać się o kwotę wolną od podatku na dzieci w Niemczech?

Po urodzeniu pierwszego dziecka rodzice mogą ubiegać się o kwotę wolną od podatku na swoje dziecko w Niemczech:

W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o ulgę w podatku od wynagrodzeń
W przeciwnym razie urząd skarbowy będzie co roku sprawdzał zeznania podatkowe, aby sprawdzić, czy ulga podatkowa na dziecko jest korzystniejsza niż zasiłek rodzinny.
Jeżeli wniosek został złożony w roku poprzednim, a ulgi podatkowe nie uległy zmianie, wystarczy podać swoje dane osobowe i wypełnić sekcję „Zwolnienie z podatku od wynagrodzeń w trybie uproszczonym” we wniosku o ulgę w podatku od wynagrodzeń

Kindergeld i Kinderfreibetrag

W Niemczech możesz wybierać pomiędzy Kindergeld i Kinderfreibetrag. Urząd skarbowy automatycznie sprawdzi, który z nich jest korzystniejszy dla rodziców, analizując zeznania podatkowe. Zwykle zaleca się najpierw złożyć wniosek o zasiłek na dziecko. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania zwolnienia podatkowego z tytułu posiadania dziecka. Urząd skarbowy zakłada, że ​​podatnik złożył wniosek o zasiłek rodzinny (Kindergeld) i automatycznie uwzględnia tę kwotę w zeznaniu podatkowym. Każdy, kto nie płaci podatków lub płaci bardzo niskie podatki, będzie lepiej w Kindergeld.

Kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci – przykłady obliczeń

Poniżej dwa przykłady ilustrujące różnice między Kindergeld i Kinderfreibetrag. Oto pierwszy z nich:

dochód roczny:60.150 euro
z tego podatek 32%:19.248 euro
Kinderfreibetrag 2023:9.006 euro
Różnica pomiędzy kwotą wolną od podatku na dziecko i rocznym dochodem:60.150 euro – 9.006 euro = 51.144 euro
30 % z 52.530 Euro:15.343 euro
różnica podatkowa:19.248 euro – 15.343 euro = 3.905 euro
Kindergeld na cały rok:3.000 euro (12×250 euro)
Wynik:3.905 euro > 3.000 euro

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *