Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

·

·

,

Zeznanie podatkowe musi złożyć tak naprawdę tylko około połowa wszystkich podatników. W przypadku pracowników (osób zatrudnionych) podatek dochodowy jest zasadniczo odliczany od wynagrodzenia brutto każdego miesiąca, w związku z czym wielu z nich nie musi składać rozliczenia. Dla sporej części jest to jednak nadal opłacalne.

Kiedy złożenie zeznania jest obowiązkowe:

Konieczność składania zeznania podatkowego może nas dotyczyć, jeśli (zgodnie z §46 ustawy o podatku dochodowym EStG):
Wykorzystujemy kwotę wolną od podatku – Musimy się rozliczyć, jeśli przy comiesięcznym odliczaniu podatku wzięto pod uwagę indywidualną ulgę podatkową na podstawie wniosku o obniżenie podatku (Lohnsteuerermäßigungsantrag). Nie dotyczy to sytuacji, gdy wykorzystujemy kwoty wolne od podatku tylko z tytułu renty dla osób niepełnosprawnych lub po zmarłym członku rodziny. Kolejny wyjątek: maksymalny roczny dochód nieprzekraczający 11 600 euro lub maksymalnie 22 050 euro dla par rozliczających się razem.
Otrzymujemy świadczenia zastępujące wynagrodzenie – Urząd Skarbowy przewiduje tzw. obowiązkowe rozliczenie(Pflichtveranlagung), jeśli otrzymywaliśmy dochód niepodlegający opodatkowaniu przekraczający 410 euro w 2019 r. – obejmuje to na przykład zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), zasiłek za skrócony czas pracy(Kurzarbeitergeld), zasiłek chorobowy (Krankengeld) lub zasiłek rodzicielski (Elterngeld). Dochód ten jest zwolniony z podatku, ale podlega progresji. Oznacza to, że podnosi stawkę podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Limit 410 euro dotyczy również dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu, na przykład z działalności w ramach wolnych zawodów.
Przynależymy do następujących klas podatkowych – jeśli w 2019 r. mieliśmy kilku pracodawców jednocześnie, a nasze dochody zostały obliczone zgodnie z VI klasą podatkową, musimy się rozliczyć. Konieczność złożenia zeznania zachodzi również, gdy oboje małżonkowie lub partnerzy otrzymują wynagrodzenie i przynależą do klas podatkowych III/V lub IV/IV z czynnikiem (IV/IV mit Faktor).
Otrzymaliśmy odprawę – W 2019r. otrzymaliśmy odprawę, a podatek od niej obliczono zgodnie z „Regułą jedne piątej” (Fünftelregelung)? W tym wypadku jesteśmy zobowiązani złożyć zeznanie podatkowe.

Nasze dochody przekraczają kwotę wolną od podatku – Konieczność rozliczenia się z podatku dotyczy nas także, jeśli uzyskaliśmy dochód jako osoba prowadząca własną działalność, przedsiębiorca, rolnik, emeryt lub wynajmujący, a dochód przekroczył 9 168 euro.

Kolejne przypadki, gdy złożenie zeznania podatkowego jest obowiązkowe:

 • Jeden z partnerów składa wniosek o indywidualne rozliczenie.
 • Podatek od zysków kapitałowych lub podatek kościelny są nadal nierozliczone dla dochodów kapitałowych.
 • W decyzji podatkowej za rok 2018 Urząd Skarbowy odnotował straty w naszym zeznaniu podatkowym. Zostaną one zrekompensowane z przyszłymi dochodami (Verlustvortrag).
 • Emeryci i renciści muszą coraz częściej składać zeznanie podatkowe
 • Renciści i emeryci muszą złożyć deklarację podatkową, gdy tylko kwota podlegająca opodatkowaniu przekroczy kwotę wolną, czyli 9 168 EUR. Przysługuje im również do 102 euro odliczenia z tytułu kosztów uzyskania przychodu.
 • Samotny emeryt, który otrzymał świadczenia emerytalne po raz pierwszy w 2019 r., musi zapłacić podatek od 78% świadczenia, również w kolejnych latach. Część zwolniona z opodatkowania dla takiego świeżo upieczonego emeryta lub rencisty to 22 % emerytury – jest to ustanowiona przez Urząd Skarbowy jako indywidualna kwota wolna od podatku, pozostająca na tym samym poziomie na stałe.
 • Wysokość tej kwoty jest dopasowywana tylko wtedy, gdy zmienia się wysokość emerytury, na przykład z nowowprowadzonego dodatku emerytalnego dla rodziców (Mütterrente). Dla odmiany wszystkie podwyżki emerytur są w pełni opodatkowane. Możemy przez to przekroczyć kwotę wolną od podatku i automatycznie znaleźć się w puli osób zobowiązanych do rozliczenia.
 • Dodatkowo, dla każdego nowego rocznika emerytów rośnie odsetek dochodów podlegających opodatkowaniu. W związku z tym, osoby przechodzące na emeryturę w 2020r. muszą odprowadzić podatek dochodowy już od 80% swoich świadczeń emerytalnych. Następstwo: Zwłaszcza nowi emeryci są objęci obowiązkiem podatkowym. Muszą oni wtedy wypełnić załącznik R.
 • Aktualnie do rozliczenia się zobowiązane jest ok 25% rencistów i emerytów. Federalne Ministerstwo Finansów (BMF) szacuje, że około pięciu milionów emerytów i rencistów musi złożyć zeznanie podatkowe – dla porównania, w 2015 r. było takich osób aż o milion mniej.
 • Około 1170 euro miesięcznej emerytury (prawie 14 000 euro brutto rocznie) nie podlega opodatkowaniu, jeśli przeszliśmy na emeryturę w 2019 roku i nie mamy żadnych dodatkowych dochodów do opodatkowania.

W naszym Przewodniku dotyczącym opodatkowania emerytur znajdziemy tabelę, która zawiera kwoty należnego podatku, pod warunkiem, że do opodatkowania mamy tylko emeryturę.
A to, czy faktycznie musimy zapłacić podatek, zależy od kosztów, które możemy odliczyć. Między innymi składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne podlegają odliczeniu jako wydatki nadzwyczajne. Ponadto często występują wysokie koszty leczenia, które należy ponieść z własnej kieszeni. Można je odjąć jako obciążenia nadzwyczajne w przypadku, gdy obciążenie uznane za dopuszczalne zostanie przekroczone.

Dalsze sytuacje, w których musimy złożyć zeznanie podatkowe, są wyjaśnione w naszym poradniku: Obowiązek złożenia zeznania podatkowego.
Uproszczone zeznanie podatkowe dla emerytów

W Brandenburgii, Bremie, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Saksonii emeryci mogą korzystać z uproszczonej deklaracji podatkowej. Te kraje związkowe (Landy) uczestniczą w projekcie pilotażowym.
Emeryci w specjalnym formularzu podatkowym („Deklaracja w sprawie obliczania dochodu emerytalnego”) mają niewiele do uzupełnienia. Urząd Skarbowy wykorzystuje dane o wysokości renty lub emerytury i składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są automatycznie przekazane drogą elektroniczną, a także uwzględnia zryczałtowaną stawkę kosztów uzyskania przychodu jak i zryczałtowaną stawkę na wydatki specjalne.

Do formularza można dodać także kilka odliczeń:

 • Ulgi podatkowe na usługi związane z gospodarstwem domowym i usługi rzemieślnicze,
 • Nadzwyczajne obciążenia (np. koszty związane z niepełnosprawnością, chorobą, jak również koszty opieki i domu opieki),
 • Podatek kościelny,
 • Darowizny i opłaty członkowskie oraz
 • Składki na ubezpieczenie (inne wydatki emerytalne).

Z uproszczonej deklaracji podatkowej mogą korzystać tylko i wyłącznie emeryci, którzy nie mają innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Jeśli posiadamy dochód w ramach działalności gospodarczej lub wynajmu, musimy wypełnić klasyczne zeznanie podatkowe, w tym załącznik R.
Nawiasem mówiąc: osoby pobierające świadczenia emerytalne mogą bezpłatnie uzyskać zaświadczenie z niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego (Deutsche Rentenversicherung). Coroczne „Zawiadomienie o otrzymaniu emerytury do przedłożenia w urzędzie skarbowym” (Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt) zawiera otrzymane kwoty emerytalne, wraz ze wskazówkami, w które wiersze załącznika R oraz załącznika Koszty opieki (Vorsorgeaufwand) należy je wpisać. Jeśli raz złożymy wniosek o takie zaświadczenie, będzie ono przychodziło automatycznie każdego roku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *