Mobilitätsprämie – Premia za mobilność w Niemczech

·

·

,

Co się za tym kryje, kto ją może otrzymać i jak się o nią ubiegać? Odpowiadamy na wszystkie pytania w tym artykule. Ponieważ nie wszystkie osoby dojeżdżające do pracy profitują z tymczasowo zwiększonego ryczałtu za dojazdy (Pendlerpauschale), wprowadzono dodatkowo premię za mobilność.

Wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2021 można po raz pierwszy wypełnić załącznik „Mobilitätsprämie” i ubiegać się o tę premię. Załącznik mogą wypełnić nie tylko pracownicy, ale także stażyści!

Ryczałt za dojazdy do pracy od 2021 do 2026 roku w Niemczech

Od 2021 do 2026 roku ryczałt za dojazdy do pracy będzie coraz wyższy dla osób pokonujących do pracy duże odległości (Fernpendler). Ryczałt zalicza się do kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy. 

Podwyżka obejmuje odcinki powyżej 21 kilometrów i wynosi odpowiednio:

  • od 01.01.2021 z 0,30 euro/km do 0,35 euro/km,
  • od 01.01.2022 do 31.12.2026 z 0,35 euro/km do 0,38 euro/km.

Dotyczy to odpowiednio przejazdów do domu, gdy ze względu na odległe miejsce pracy prowadzisz podwójne gospodarstwo domowe.

Zasady dotyczące otrzymania ryczałtu za dojazd do pracy pozostają bez zmian. Oznacza to, że wyższy ryczałt za dojazd do pracy licząc od 21. kilometra drogi do pracy, należy się pracownikowi niezależnie od środka transportu, którym dojeżdża do pracy. Maksymalna kwota (zwłaszcza dla osób jeżdżących pociągiem) wynosi nadal 4.500 euro rocznie, o ile pracownik nie korzysta dodatkowo z samochodu.

Jeśli Twoje pierwsze miejsce pracy znajduje się w odległości mniejszej niż 21 kilometrów od domu, nic się dla Ciebie nie zmienia.

Bonus za mobilność dla osób o niskich dochodach

Osoby dojeżdżające do pracy dość daleko, których dochód podlegający opodatkowaniu jest niższy niż podstawowa kwota wolna od podatku (Grundfreibetrag), nie płacą podatku dochodowego, a zatem wyższy ryczałt za dojazdy do pracy właściwie nie stanowi dla nich żadnej korzyści.

Podstawowa kwota wolna w w Niemczech – lata 2021 i 2022

  • Rok 2021 = 9.744 euro (osoby samotne) i 19.488 euro (osoby pozostające w związku małżeńskim ze wspólnym rozliczeniem podatku dochodowego).
  • Rok 2022 = 10.347 euro (osoby samotne) lub 20.694 euro (małżeństwa ze wspólnym rozliczeniem podatku dochodowego).

Zobacz także: Klasy podatkowe w Niemczech

W tych przypadkach urząd skarbowy wypłaca premię za mobilność po złożeniu wniosku, jeśli odległość między pierwszym miejscem pracy a miejscem zamieszkania wynosi więcej niż 21 kilometrów.

Również stażyści i praktykanci otrzymują często dość niskie dochody i mogą się zatem ubiegać o premię, jeśli ich droga z domu do pracy mierzy co najmniej 21 kilometrów!

Ministerstwo Finansów szacuje, że z premii mobilnościowej skorzysta około 250.000 osób dojeżdżających do pracy.

Przepisy na temat premii za mobilność regulują §§ 101 do 109 ustawy o podatku dochodowym.

Jak obliczyć premię za mobilność w Niemczech?

Podstawą obliczenia premii mobilnościowej jest zwiększony ryczałt za dojazdy do pracy w wysokości 35 centów lub 38 centów, które nalicza się od 21. kilometra drogi do pracy.

Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, jeśli podwyższone ryczałty za dojazdy wraz z innymi kosztami uzyskania przychodu przekraczają ryczałt pracowniczy (Arbeitnehmerpauschbetrag) w wysokości 1.000 euro rocznie (od 2022 – 1.200 euro rocznie) i tym samym redukowałyby także podatek u innych pracowników.

Premia za mobilność wynosi 14% tej podstawy wymiaru (co odpowiada stawce podatku naliczonego w skali podatkowej).

Obliczenie premii za mobilność obejmuje kilku kroków i niestety nie jest proste.

Przykładowe obliczenie premii za mobilność

Pan Pohl jeździł w 2021 roku przez 180 dni roboczych do swojego pierwszego miejsca pracy, które znajduje się 35 km od jego domu. Może on zatem odliczyć następujące koszty uzyskania przychodu:

  • 180 dni × 20 km × 0,30 €/km = 1.080 €
  • 180 dni × 15 km × 0,35 €/km = 945 €

Razem 2.025 €

Przypadek 1: Dochód pana Pohl podlegający opodatkowaniu wynosi 7.500 €, pozostałe koszty uzyskania przychodu wynoszą 300 €, a więc jego całkowite koszty uzyskania przychodu wynoszą 2.325 €. Tym samym ryczałt przysługujący pracownikom w wysokości 1.000 € zostaje przekroczony o 1.325 €, z czego 945 € przypada na zwiększony ryczałt za dojazdy przysługujący od 21. kilometra drogi do pracy. Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2021 wynosi 9.744 €, zatem jego dochód podlegający opodatkowaniu jest o 2.244 € mniejszy od wspomnianej kwoty wolnej. Łączny podwyższony ryczałt za dojazdy do pracy w wysokości 945 euro mieści się więc w kwocie różnicy, między opodatkowanym dochodem a podstawową kwotą wolną od podatku i w związku z tym nie daje mu żadnej ulgi podatkowej. W związku z tym 945 euro można przyjąć za podstawę wymiaru premii mobilnościowej. Premia ta wynosi 14% z 945 € = 132,30 €.

Przypadek 2: Założenia są takie same jak w przypadku 1, tylko że opodatkowany dochód wynosi 9.300 €. To oznacza, że dochód do opodatkowania jest o 444 € niższy od podstawowej kwoty wolnej (9.744 € za rok 2021). Zwiększony ryczałt za dojazdy w wysokości 945 € jest wyższy od różnicy (444 €) między dochodem a kwotą wolną i nie stanowi ulgi podatkowej. Podstawę wymiaru premii za mobilność jest w tym przypadku kwota 444 €, czyli 14 % z 444 € = 62,16 €.

Wniosek o wypłatę premii za mobilność

Premia jest przyznawana za lata 2021 – 2026. Prawo do otrzymania tego bonusu powstaje na koniec roku. Zatem premia została wypłacona po raz pierwszy w 2022 roku za rok 2021.

Aby otrzymać wypłatę, należy wypełnić formularz „Anlage Mobilitätsprämie” i złożyć go wraz z zeznaniem podatkowym. 

Ważne informacje dotyczące premii za mobilność w skrócie

Aby ubiegać się o premię za mobilność, należy złożyć (kompletne) zeznanie podatkowe, a  nie tylko sam załącznik.

Z premii mobilnościowej skorzystasz tylko wtedy, gdy Twoje koszty uzyskania przychodu przekroczą ryczałt pracowniczy w wysokości 1.000 euro (od 2022 roku: 1.200 euro).

Premia zostanie wypłacona, jeśli wyniesie co najmniej 10 euro – urzędy skarbowe nie wypłacają kwot mniejszych niż 10 euro.

Dodatek za mobilność jest limitowany, tzn. nie jest wypłacany w nieograniczonej wysokości. Granicą jest kwota różnicy, między podstawową kwotą wolną od podatku a dochodem podlegającym opodatkowaniu i nie przekraczającym kwoty wolnej (w przypadku wspólnie rozliczających się małżonków obowiązuje wspólny opodatkowany dochód oraz podwójna kwota podstawowa wolna od podatku).

  • Dlaczego ryczałt za odległość został podwyższony i wprowadzono premię za mobilność?

Powodem podwyższenia ryczałtu za odległość i wprowadzenia premii za mobilność jest wyższa cena za CO2. Odczuwają ją szczególnie osoby, których droga do pracy jest dość odległa i uznano, że należy im się wsparcie finansowe.

Ministerstwo Finansów argumentuje na swojej stronie internetowej, że przecież nie wszyscy obywatele mogą dojeżdżać do pracy rowerem lub transportem publicznym. Zwiększono zatem tymczasowo ryczałt za dojazd, aby osoby mieszkające daleko od swojej pracy nie poczuły się pokrzywdzone. Premia za mobilność jest również wsparciem dla osób o niskich dochodach, które co prawda z tego powodu są zwolnione z podatku dochodowego, ale nie mają prawa do odliczenia ryczałtu za dojazdy.

Według Ministerstwa Finansów daje to pracownikom dojeżdżającym swoim samochodem do pracy, wystarczająco dużo czasu, aby mogli się przestawić na przyjazne dla klimatu środki komunikacji.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *