PIT/ZG w Niemczech – co to jest?

·

·

,

PIT/ZG – brzmi znajomo ale i jednocześnie niewiadomo o co chodzi? Szczególnie temu pojęciu powinni przyjrzeć się wszyscy Ci, którzy pracują w Niemczech, rozliczają się w Niemczech ale także w Polsce. O co chodzi? Jak się rozliczyć z PIT/ZG i czy dotyczy to Ciebie? Dowiedz się z informacji poniżej.

PIT/ZG to załącznik do zeznania podatkowego, w którym wyszczególnione są dochody uzyskane za granicą. W dokumencie tym podatnik zawiera m.in.: informację o wysokości dochodu oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Rozliczenie roczne za pomocą załącznika PIT/ZG dotyczy podatników, którzy uzyskali dochody od podmiotów zagranicznych itp. w ciągu roku podatkowego z tytułu zatrudnienia, najmu lub dzierżawy, praw autorskich, emerytur i stypendiów.

Warto zauważyć, że nie każdy, kto uzyskuje dochód z zagranicy, jest zobowiązany do składania PIT/ZG.

Wszystko zależy od centrum zainteresowań życiowych i rezydencji podatkowej – jest to jednak dość złożony i szeroki temat. Krótko opisz sprawę: jeśli Twoja rodzina znajduje się w Polsce, gdzie posiadasz nieruchomość, samochód lub konto bankowe, bardzo prawdopodobne jest, że będziesz musiał dostarczyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne z PIT/ZG, a tam musisz wykazać wszystkie swoje zarobki.

PIT/ZG i rodzaj deklaracji


Warto wiedzieć, że załączniki ZG można składać nie tylko z najpopularniejszym formularzem PIT-36, ale także PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Co ważne, do każdej deklaracji należy dołączyć osobny plik PIT/ZG.

Jak rozliczyć PIT/ZG?

W formularzu z załącznikiem ZG. Między innymi wysokość przychodu czy wysokość zapłaconego podatku u źródła. Nie każdy jednak wie, że kwoty te nie powinny być podawane w Euro, a złotówkach. Tu zaczynają się schody… O ile złożenie zeznania tylko w urzędzie nie jest trudne, o tyle prawidłowe jego wypełnienie może sprawić kłopoty podatnikom.

Możesz spróbować na własną rękę, możesz poszukać wsparcia w urzędzie, a możesz też skorzystać z porad ekspertów.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *