Jakie ryczałty można uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

Dzięki stawkom ryczałtowym można odzyskać większy zwrot podatkowy! Chcesz płacić mniej podatku? Skorzystaj z ryczałtów i kwot niekwestionowanych przez urząd skarbowy. W tym artykule znajdziesz wskazówki, jak najkorzystniej rozliczyć swoje podatki – i to bez papierkowej roboty oraz góry faktur i rachunków.

Najważniejsze informacje w skrócie

▪ Ryczałty w zeznaniu podatkowym zmniejszą Twój podatek i zwiększają szanse na zwrot podatku

▪ W przypadku ryczałtów udokumentowanie kosztów (faktury) nie jest wymagane 

▪ Ryczałty są fakultatywne – zamiast tego można wpisać wyższe koszty

Jak odliczyć ryczałty od podatku w Niemczech?

Ryczałt pozwala odliczyć pewną kwotę od podatku. Również wtedy, gdy podatnik nie miał żadnych wydatków, co pozwala znacznie uprosić wypełnienie zeznania podatkowego.

Ryczałt a rzeczywiste koszty

Jeśli chcesz szybko sporządzić swoje rozliczenie podatkowe lub masz niewielkie koszty, ryczałt tym bardziej okaże się świetnym rozwiązaniem. Kilka kwot można szybko wpisać do deklaracji, a urząd skarbowy przeważnie nie prosi o przedłożenie dowodów zapłaty. Przy większych wydatkach warto jednak przeznaczyć więcej czasu na wypełnienie zeznania i wpisywać poszczególne koszty pojedynczo, ponieważ wtedy możesz liczyć na wyższą korzyść podatkową. Jeśli Twoje koszty w ostatnim roku podatkowym przewyższały kwotę ryczałtu, możesz zamiast ryczałtu ująć je oczywiście w zeznaniu podatkowym.

Gdzie poprawnie wpisywać ryczałty w zeznaniu podatkowym?

Ryczałty można wpisać w różne rubryki deklaracji, co czasami może być dość skomplikowane. W internecie dostępne jest wiele programów, dzięki którym łatwo wypełnisz deklaracje i wyślesz elektronicznie do urzędu skarbowego.

Składając zeznanie podatkowe elektroniczne, otrzymasz szybciej swój zwrot podatku.

Twoje koszty przewyższają kwotę ryczałtu?

Musisz zatem przedłożyć dowody zakupu!

Może to być paragon, faktura albo umowa sprzedaży. Nie musisz dołączać tych dokumentów do zeznania podatkowego. Pamiętaj jednak, że urząd skarbowy może zażądać dowodów w późniejszym terminie.

Poczynając od zeznania podatkowego za rok 2017 większość pokwitowań, nie trzeba już składać wraz z zeznaniem podatkowym. Urząd skarbowy może jednak losowo zażądać, aby przesłać dowody zakupu w trakcie sprawdzania zeznania podatkowego. Dlatego należy zawsze zachować wszystkie rachunki. Niektóre wydatki podlegają nawet wymogom prawnym: pokwitowania dla darowizn należy przechowywać przez co najmniej 1 rok od otrzymania decyzji podatkowej, faktury dla rzemieślników nawet przez co najmniej 2 lata.

Kwoty niekwestionowane (Nichtbeanstandungsgrenze)

Kwoty niekwestionowane przez urząd skarbowy nie są kwotami ryczałtowymi. Pracownik urzędu skarbowego sprawdzający Twój podatek stosuje się do wskazówki, aby nie sprawdzać mniejszych kwot. Aby jednak móc wpisać owe kwoty, trzeba wykazać faktycznie poniesione wydatki.

Poniżej przedstawiamy kwoty niekwestionowane przez urząd:

▪ materiały biurowe, np. długopisy, papier i inne – 110 euro

▪ opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 16 euro

▪ koszty związane z ubieganiem się o nową pracę

▪ koszty prania odzieży służbowej

Co prawda nie ma obowiązku dołączenia pokwitowań do zeznania podatkowego, jednak urząd skarbowy może poprosić o dowody przy sprawdzaniu zeznania podatkowego.

Ryczałty dla pracowników (Arbeitnehmer-Pauschbetrag)

Wszystkie wydatki poniesione w związku z wykonywaną pracą można zasadniczo odliczyć w zeznaniu podatkowym jako koszty uzyskania przychodu. Nawet jeśli wydatki podatnika dotyczące jego pracy są niewielkie, w zeznaniu podatkowym zostanie odliczony ryczałt pracowniczy w wysokości 1.200 euro (w roku 2022). Od 1 stycznia 2023 ryczałt pracowniczy wynosi 1.230 euro, co ma znaczący wpływ na Twoje zeznanie podatkowe za rok 2023.

Nie trzeba składać wniosku o przyznanie ryczałtu, ponieważ urząd skarbowy odliczy go automatycznie od rocznego wynagrodzenia brutto przy obliczaniu podatku. Jeśli jednak Twoje wydatki były wyższe, możesz otrzymać również większy zwrot.

W przypadku, gdy pracownik był w roku podatkowym zatrudniony tylko przez kilka miesięcy, odlicza się i tak pełną kwotę ryczałtu w wysokości 1.200 euro lub 1.230 euro.

Dodatek dla osób dojeżdżających do pracy (Pendlerpauschale)

Dzięki kwocie ryczałtowej za dojazdy do pracy można sporo zaoszczędzić. Za każdy przejechany kilometr z domu do pracy i z powrotem można odliczyć 0,30 euro. Trzeba jednak pamiętać, że urząd skarbowy uznaje tylko najkrótszą drogę, chyba że wykażesz, iż dłuższa trasa jest dla Ciebie korzystniejsza np. pod względem natężenia ruchu. Jeśli korzystasz z dłuższej trasy regularnie i urząd skarbowy uzna Twoją argumentację, będziesz mógł odliczyć więcej kilometrów.

Dobra wiadomość jest również taka, że ryczałt za dojazdy do pracy przysługuje podatnikowi niezależnie od środka transportu, z jakiego regularnie korzysta. Zatem możesz zawsze odliczyć 0,30 euro za pełny kilometr niezależnie, czy do pracy idziesz na piechotę, jedziesz rowerem, motocyklem, autobusem, pociągiem, samochodem – w tym przypadku również nie ma znaczenia, czy jedziesz swoim samochodem, czy jeździsz z kimś jako pasażer. Ryczałt nie dotyczy lotów służbowych, które można rozliczyć jedynie jako rzeczywiste koszty.

Wyższy ryczałt w Niemczech

Od roku podatkowego 2021 można odzyskać więcej pieniędzy za dojazd do pracy. Licząc od 21. kilometra drogi do pracy, ryczałt został podniesiony do 35 centów, a od 2024 roku będzie wynosić nawet 38 centów. Podwyżka ta będzie obowiązywać do końca 2026 roku.

Zasadniczo można odliczyć w zeznaniu podatkowym do 4.500 euro rocznie za dojazdy do pracy.

Są jednak dwa wyjątki:

1. Osoby dojeżdżające do pracy samochodem:

▪ w tym przypadku nie obowiązuje limit w wysokości 4.500 euro. Jeżeli Twoje koszty za dojazdy do pracy wynoszą więcej niż 4.500 euro, możesz rozliczyć rzeczywistą kwotę wydatków.

2. Osoby korzystające z transportu publicznego – tutaj są 2 możliwości:

▪ można wykorzystać ryczałt za dojazdy do pracy i wtedy obowiązuje maksymalna kwota 4.500 euro,

▪ albo odliczasz rzeczywiste koszty – nawet jeśli były one wyższe niż 4.500 euro.

Jeżdżąc codziennie więcej niż 15 kilometrów do pracy, związany z tym koszty przekraczają ryczałt pracowniczy w wysokości 1.000 euro (przyjmując standardowe 230 dni robocze):

230 dni x 15 km x 0,30 euro = 1.035 euro.

Zatem warto rozliczyć koszty dojazdów w zeznaniu podatkowym!

Diety za podróże służbowe (Verpflegungsmehraufwand)

Jeśli pracownik odbył podróże służbowe, może rozliczyć odpowiednie ryczałty, czyli diety, o ile pracodawca nie zwrócił mu tych wydatków w sposób nieopodatkowany.

Wysokość ryczałtu zależy od Twojej nieobecności w domu i pracy:

▪ 24 godziny nieobecności: 24 euro (2019) lub 28 euro (od 2020)

▪ 8 godzin nieobecności: 12 euro (2019) lub 14 euro (od 2020)

▪ w dniu wyjazdu i przyjazdu: 12 euro (2019) lub 14 euro (od 2020)

W przypadku delegacji zagranicznych obowiązują inne stawki ryczałtowe, których wysokość zależy od kraju docelowego. Lista diet dla poszczególnych krajów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Ryczałt za przeprowadzkę służbową (Umzugskostenpauschale)

Przy przeprowadzkach związanych z wykonywaną pracą można w zależności od czasu przeprowadzki odliczyć ryczałt z tytułu poniesionych kosztów przeprowadzki bez konieczności przedłożenia odpowiednich faktur. Jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat podatnik już raz się przeprowadził z powodów służbowych, ryczałt zwiększa się o 50 procent.

Zmiany od 01.06.2020

Od 01.06.2020 obowiązują nowe zasady: za przeprowadzkę z powodów służbowych otrzymasz ryczałt w wysokości 860 euro. Jeśli przed lub po przeprowadzce nie posiadałeś własnego mieszkania, ryczałt wynosi już tylko 172 euro.

Dla Twojego małżonka, który przeprowadzi się wraz z Tobą do wspólnego gospodarstwa domowego, dolicza się 573 euro. Ta sama kwota przypada również na każde dziecko, które z Tobą się przeprowadzi – dotyczy to nie tylko dzieci własnych, lecz również pasierbów lub dzieci przybranych.

Największą różnicę między nową regulacją a „starym” ryczałtem jest równe traktowanie osób samotnych, zamężnych, rozwiedzionych i owdowiałych.

Ryczałt za pracę zdalną (home office) 

Aby odciążyć pracowników podczas pandemii, wprowadzono ryczałt za pracę zdalną. Oznacza to, że pracownicy wykonujący pracę zdalną mogą uwzględnić swoje koszty w formie ryczałtu. Również wtedy, gdy pomieszczenie, w którym pracują, nie spełnia oficjalnych wymogów odnośnie biura domowego dla celów podatkowych i w związku z tym nie przysługują im odliczenia od podatku. W zależności od roku, za który składasz zeznanie podatkowe, obowiązują różne wartości:

1) Rozliczając latach podatkowe 2020 – 2022 przysługuje kwota w wysokości 5 euro za każdy dzień pracy zdalnej, jednak nie więcej niż 600 euro rocznie. Kwota ta odpowiada pracy w domu przez 120 dni w roku.

2) Od 2023 roku można odliczyć 6 euro za każdy dzień pracy zdalnej, przy czym roczny limit wynosi 1.260 euro, co odpowiada wykonywanej pracy w domu przez 210 dni w roku.

Ryczałt za biuro domowe pozostaje:

Od 01.01.2023 ryczałt za biuro domowe nie jest już ograniczony czasowo. Zatem można go również w przyszłości wykazać w deklaracji podatkowej.

Materiały biurowe

Masz dużo drobnych wydatków na takie materiały biurowe jak papier lub długopisy? W takim razie w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć ryczałt w wysokości 110 euro, a urząd skarbowy zazwyczaj go nie kwestionuje i nie sprawdza. Nie znaczy jednak, że możesz sobie rościć prawo do tego ryczałtu. Możesz jednak odliczyć również wyższe koszty wydane na materiały biurowe.

Koszty połączeń telefonicznych w Niemczech

Jeśli wykonujesz ze swojego telefonu komórkowego lub stacjonarnego również połączenia służbowe, to w zeznaniu podatkowym możesz wykazać 20 procent wartości miesięcznego rachunku za telefon, lecz nie więcej niż 20 euro miesięcznie.

Nie możesz sobie jednak rościć prawo do uznania tego ryczałtu. Ogólnie można przyjąć, że im lepiej udowodnisz, że korzystasz z telefonu w celach służbowych, tym większe prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy uzna takie wydatki. Natomiast jeżeli używasz telefonu komórkowego lub stacjonarny głównie do pracy, możesz oczywiście odliczyć koszty wyższe od ryczałtu.

Opłata za prowadzenie konta

Aby otrzymać miesięczne wynagrodzenie, pracownik musi posiadać rachunek bankowy, zatem urząd skarbowy zazwyczaj akceptuje prowizję za prowadzenie konta w wysokości 16 euro rocznie i nie prosi o żadne dowody.

Warunki:

1. Podatnik faktycznie ponosi koszty za rachunek w banku, bo przy bezpłatnych kontach nie przysługuje żadne odliczenie 

2. Jeśli rachunek w banku służy wyłącznie do celów służbowych, można odliczyć rzeczywistą prowizję za prowadzenie konta, nawet jeśli jest ona wyższa niż roczny ryczałt.

Koszty związane z poszukiwaniem pracy

Jeszcze nic nie zarobiłeś, a już wydałeś fortunę? Szukanie pracy i wysyłanie swojego CV do potencjalnych pracodawców może okazać się dość kosztownym przedsięwzięciem. Na szczęście w tym obszarze znajdą się również ryczałty.

Ryczałtem możesz odliczyć następujące koszty:

▪ za każdą wydrukowaną teczkę aplikacyjną = 8,50 euro

▪ za aplikację online = ok. 2,50 euro

Pranie odzieży służbowej

Czy w pracy musisz nosić ubranie służbowe – na przykład fartuchy laboratoryjne lub lekarskie, stroje urzędowe albo mundury? Koszty za pranie takiej odzieży można odliczyć od podatku. Jeśli odzież jest prana w pralni, w deklaracji należy wpisać rzeczywiste koszty prania. Natomiast w przypadku, gdy odzież służbową pierzesz w domu, koszty za jedno pranie obliczysz na podstawie ustawowych stawek. 

Ryczałt na wydatki specjalne (Sonderausgaben-Pauschbetrag)

Czy przynależysz do jakiejś wspólnoty wyznaniowej, płacisz alimenty, czesne lub ponosisz inne specjalne wydatki? W takim razie urząd skarbowy automatycznie odliczy od Twojego całkowitego dochodu ryczałt w wysokości 36 euro (72 euro dla małżeństw lub zarejestrowanych partnerów), co oznacza, że z tego tytułu nie trzeba składać żadnych wniosków.

Ryczałty dla emerytów 

Również emerytom przysługuje ryczałt za wydatki uznawane jako koszty uzyskania przychodu, który wynosi rocznie 102 euro. Urząd skarbowy automatycznie odlicza tę kwotę od podlegającego opodatkowaniu dochodu z emerytury.

Lecz również wydatki przekraczające 102 euro można odliczyć w zeznaniu podatkowym dla emerytów, co wiąże się oczywiście z wyższym zwrotem. Ważne, aby podatnik zachował pokwitowania np. faktury, paragony lub inne dokumenty i mógł udowodnić poniesione wydatki.

Ulga wiekowa (Altersentlastungsbetrag)

Od 65. roku życia przysługuje dodatkowy ryczałt. Kwota ta jest również automatycznie uwzględniana, jednak tylko w sytuacji, gdy oprócz dochodów z emerytury podatnik posiada jeszcze inne dochody np. dochody z wynajmu lub inwestycji kapitałowych.

Wysokość ulgi zależy zatem od osiągniętych dochodów (poza dochodami z emerytury) oraz od roku, w którym ukończysz 65. rok życia.

Obowiązuje tu zasada kohorty:

Wysokość ulgi ustala się tylko raz, a jej kwota pozostaje niezmienna przez całe życie. Ustawowo ustalona kwota zmniejszająca się w każdym kolejnym roku dotyczy wyłącznie nowych uprawnionych osób, które w danym roku skończą 65 lat.

Ryczałty dla rodzin w Niemczech

Zasiłek na dzieci i ulgi na dzieci

Ulgi podatkowe na dzieci składają się z 2 części. Jedna część zwalnia z podatku minimum socjalne Twoich dzieci. Ponadto istnieje dodatek na opiekę, wychowanie i wykształcenie dzieci (BEA-Freibetrag). Ulgi te odlicza się od dochodu w zeznaniu podatkowym – więc w najlepszym przypadku otrzymasz zwrot podatku!

Jednak urząd skarbowy automatycznie dokonuje korzystnego wymiaru podatku (Günstigerprüfung), ponieważ ulgi podatkowe na dzieci nie można uwzględnić wraz z Kindergeld. Jeśli zatem otrzymujesz Kindergeld, stanowi on swego rodzaju zaliczkę na poczet ulgi podatkowej na dziecko i kwoty BEA.

Brzmi skomplikowanie? Nie przejmuj się – ryczałt jest obliczany automatycznie.

Następnie urząd skarbowy sprawdza w ramach zeznania podatkowego, która opcja jest najkorzystniejsza dla danej rodziny: Kindergeld czy ulga na dziecko. Jeśli całkowity Kindergeld wynosi więcej niż kwota wolna od podatku, wszystko pozostaje bez zmian. Ale jeśli ulgi podatkowe przekraczają kwotę Kindergeld, wtedy od ulg podatkowych automatycznie odlicza się kwota Kindergeld.

Zobacz także: Kwota wolna od podatku w Niemczech

Od 01.01.2023 Kindergeld wynosi 250 euro na każde dziecko – niezależnie od liczby posiadanych dzieci.

Dodatkowe pieniądze dla rodzin

Z powodu pandemii w latach 2020 i 2021 oprócz Kindergeld wypłacany był również dodatek na każde dziecko w wysokości 300 euro i 150 euro. Warunkiem dla otrzymania tego bonusu jest, aby Twoja rodzina miała prawo do Kindergeld przynajmniej przez jeden dzień w 2020 lub 2021 roku.

Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci

Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci stanowi dodatkowe wsparcie dla zawodowo aktywnych i samotnie wychowujących dziecko rodziców. Jeśli posiadasz II klasę podatkową, otrzymasz ulgę automatycznie.

Kwotę wolną od podatku otrzymasz, jeżeli:

▪ jesteś rodzicem samotnie wychowującym jedno lub więcej dzieci,

▪ mieszkasz z (przynajmniej) jednym dzieckiem w gospodarstwie domowym, na które przysługuje Ci Kindergeld lub kwota wolna od podatku,

▪ i mieszkasz w Niemczech.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, otrzymasz ulgę w wysokości 4.008 euro za cały rok. Za każde kolejne dziecko dochodzi dodatkowa kwota w wysokości 240 euro.

Należy jednak pamiętać, że ulga w wysokości 4.008 euro wypłacana jest automatycznie tylko podatnikom II klasy podatkowej. Jeżeli masz więcej niż jedno dziecko, musisz złożyć wniosek w swoim urzędzie skarbowym o dodatkowe 240 euro na każde kolejne dziecko.

Więcej pieniędzy

Od 01.01.2023 kwota wolna od podatku dla osób samotnie wychowujących jedno dziecko wzrośnie do 4.260 euro. Dodatkowa kwota w wysokości 240 euro na każde kolejne dziecko pozostaje bez zmian.

Ryczałty z tytułu opieki i niepełnosprawności w Niemczech

Dodatek dla osób niepełnosprawnych

W zależności od stopnia i oznaczenia niepełnosprawności, co roku przysługuje Ci zasiłek dla osób niepełnosprawnych. Pokrywa on wszystkie wydatki, które zazwyczaj powstają w związku z posiadaną niepełnosprawnością.

Od 2021 roku osoby niepełnosprawne otrzymują również ryczałtu na dojazdy. Wynosi on 900 euro rocznie, jeśli:

▪ stopień niepełnosprawności wynosi co najmniej 80

lub

▪ stopień niepełnosprawności wynosi co najmniej 70

i dodatkowo wydano oznaczenie „G”.

Ryczałt wynosi 4.500 euro rocznie, jeśli posiadana niepełnosprawność została oznaczona jako „aG”, „Bl” lub „H”.

Ryczałt opiekuńczy

Opiekujesz się osobą wymagającej stałej opieki? W takim razie masz korzyść podatkową: do 2020 roku zryczałtowany dodatek pielęgnacyjny wynosił 924 euro rocznie. Obowiązują jednak następujące warunki:

▪ podopieczny otrzymał poziom opieki 4 lub oznaczenie „H”,

▪ opiekę sprawujesz we własnym domu lub w domu podopiecznego,

▪ nie otrzymujesz zasiłku pielęgnacyjnego ani innych płatności z tytułu sprawowanej opieki (wyjątek stanowi otrzymany zasiłek pielęgnacyjny na własne dziecko wymagające opieki).

Od 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ryczałtu opiekuńczego:

▪ oznaczenie „H” nie jest już warunkiem koniecznym do przyznania ryczałtu,

▪ w przypadku stopni opieki 4 i 5 zryczałtowany dodatek pielęgnacyjny wzrasta do 1.800 euro,

▪ w przypadku stopni opieki 2 i 3 wzrasta on odpowiednio do 600 i 1.100 euro.

Uwaga

Dzielisz się opieką z inną osobą? Wtedy każdemu z was przysługuje połowa ryczałtu.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *