Klasy podatkowe w Niemczech – o tym pamiętaj

·

·

,

W Niemczech kwestie związane z podatkiem dochodowym stanowią ważną część życia zawodowego każdego, kto pracuje w tym kraju. W rzeczywistości ujawniają trudną prawdę o tym, ile zarabiasz.

Niemieckie progi podatkowe

Podstawą niemieckiego systemu podatkowego jest ustawa o podatku dochodowym (EStG), która stanowi, że podatki dochodowe (w tym podatki od wynagrodzeń) są regularnie potrącane z wynagrodzeń pracowników i odprowadzane do urzędu skarbowego. Wysokość ulgi podatkowej uzależniona jest od progu podatkowego, do którego należy pracownik.

Ile progów podatkowych obowiązuje w Niemczech?

W Niemczech istnieje łącznie sześć kategorii podatku dochodowego, a przydział poszczególnych kategorii zależy od sytuacji rodzinnej pracownika. Od 1 stycznia 2013 roku informacje o odpowiednich progach podatkowych rejestrowane są elektronicznie w Systemie Odliczeń Podatku Zatrudnienia (ELStAM), zastępując tradycyjną, papierową kartę podatku dochodowego.

Jaki wpływ mają niemieckie progi podatkowe?

Niemieckie progi podatkowe mają znaczący wpływ na podatek dochodowy. W zależności od przypisanego progu podatkowego pracownikom przysługują różne odliczenia roczne, które określają wysokość dochodu zwolnionego od podatku. W związku z tym różne progi podatkowe mają różne stawki podatkowe, co może znacząco wpłynąć na wysokość podatku, który musisz zapłacić.

Podział klas podatkowych w Niemczech

Niemieckie progi podatkowe są zorganizowane w sposób uwzględniający różne grupy osób i zależny od ich sytuacji rodzinnej.

Pierwsza kategoria podatkowa w Niemczech obejmuje osoby samotne, osoby pozostające w związku małżeńskim podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, osoby rozwiedzione oraz osoby w separacji lub osoby, których jeden z małżonków pracuje za granicą.

Warto dodać, że pracownicy, których współmałżonek zmarł przed 1 stycznia 2014 r., również znajdują się w pierwszym przedziale podatkowym od 2015 r. Ulga podatkowa dla kategorii 1 jest taka sama jak dla kategorii 4, z tym że w tym drugim przypadku Kinderfreibetrag nie jest obniżona o połowę, lecz wypłacana w całości przez urząd każdemu z rodziców.

Drugi próg podatkowy w Niemczech dotyczy wszystkich osób pracujących samotnie wychowujących dzieci. W tym przypadku warto dodać, że dla tych osób przysługuje ulga podatkowa.

Trzeci próg podatkowy w Niemczech dotyczy oficjalnie zarejestrowanych związków partnerskich i osób pozostających w związku małżeńskim, które mieszkają razem i uzyskują różne dochody.

W tym konkretnym przypadku, jeśli dana osoba uzyska wyższe dochody, zostanie automatycznie przypisana do trzeciego progu podatkowego w Niemczech. Dodatkowo od 2010 roku małżeństwa mają możliwość wyboru, czy chcą skorzystać z kombinacji progów podatkowych 4/4, 3/5, czy też wybrać tzw. metodę współczynnikową. Ta metoda ma zastosowanie wyłącznie do 4. klasy podatkowej w Niemczech. Opcja ta nie jest jednak dostępna w przypadku wyboru kombinacji przedziałów podatkowych 3/5. Ponadto oboje małżonkowie są uprawnieni do Grundfreibetrag, w zależności od ich łącznych dochodów.

Niemiecki próg podatkowy numer cztery dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim lub konkubinacie, mających stałe miejsce zameldowania w Niemczech i otrzymujących podobne wynagrodzenie.

Należy zauważyć, że w niemieckim czwartym progu podatkowym obowiązują te same ulgi, co w pierwszym progu podatkowym, ale każdemu rodzicowi przysługuje pełny Kinderfreibetrag. Jest to korzystne, zwłaszcza gdy małżonkowie mają podobne dochody.

Piąty niemiecki próg podatkowy to formalnie zarejestrowany związek partnerski lub małżeństwo mieszkające razem i otrzymujące zróżnicowane wynagrodzenie, przy czym jedna z osób zarabiających mniej jest automatycznie zaliczana do piątego niemieckiego progu podatkowego.

Niemiecki poziom podatku 6 dotyczy osób zatrudnionych u więcej niż jednego pracodawcy. W przypadku drugiej pracy pracodawca płacący niższą pensję musi potrącić podatek od tego wynagrodzenia. Z kolei emeryci, którzy zdecydują się kontynuować pracę w czasie pobierania emerytury w Niemczech, także zaliczani są do szóstego progu podatkowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *