Podatki a praca w Niedzielę w Niemczech

·

·

,

Pracujesz w Niemczech w zawodzie, który musisz wykonywać w święta lub niedzielę? Z poprzedniego wpisu już wiesz, że przysługuje Ci dzięki temu specjalny dodatek premiowy. Czyli zarabiasz w te dni więcej. Tak powinno być według prawa. A co z rozliczeniem takiego zarobku? Jak wygląda sprawa w kwotach wolnych od podatku i ulgach podatkowych? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik z którego wszystkiego się dowiesz.

Kalkulator dodatku na niedzielę w Niemczech

Stawka godzinowa brutto pracownika wynosi 15 EUR. W niedziele pracuje od 8:00 do 16:00, za co otrzymuje 50% dodatku. W niedzielę jego stawka godzinowa wzrasta do 15 x 1,5 = 22,50 €. I tak, pracując 8 godzin w niedzielę, jego całkowita pensja wynosi 180 euro – podczas gdy w normalny dzień pracy zarabia 120 euro.

Jeśli ten sam pracownik otrzyma dodatek 100%, wynagrodzenie wzrasta do 30 euro za godzinę. W takim przypadku za swoją niedzielną pracę otrzyma w sumie 240 euro.

Czy dodatek za pracę w niedzielę jest wolny od podatku?

Dodatek za pracę w niedzielę można odliczyć od podatku w określonych okolicznościach. Decydującą rolę odgrywają tutaj dwa czynniki:

 • Wynagrodzenie podstawowe nie przekracza 50 euro za godzinę
 • Dodatek za pracę w niedzielę nie przekracza 50%

Wynagrodzenie zasadnicze obliczane jest poprzez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia brutto przez liczbę godzin przepracowanych w miesiącu. Dodatek za pracę w niedzielę jest wolny od podatku, jeśli te limity są spełnione.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne, pensja podstawowa nie może przekroczyć 25 euro. Oznacza to, że zasiłek może nie być opodatkowany, ale składki na ubezpieczenie społeczne nadal będą potrącane.

Zobacz także: Ulga podatkowa w Niemczech

Kwoty wolne od podatku w dni wolne w Niemczech

Jeśli pracujesz w dzień ustawowo wolny od pracy, to możesz otrzymać dodatek do 125% wynagrodzenia zasadniczego. Do 150% w Wigilię i Boże Narodzenie 1 maja. Dotyczy to godzin pracy od 0:00 do 24:00 w samo święto, ale także od 0:00 do 4:00 następnego dnia, jeśli rozpoczniesz pracę przed godziną 0:00.

Co ważne, dodatek za pracę w niedzielę (niem. Sonntagszuschlag) i dodatek za pracę w święta (niem. Feiertagszuschlag) wzajemnie się wykluczają. Jeśli musisz pracować w niedzielę, a ta niedziela jest również świętem państwowym, nie możesz uzyskać ulgi podatkowej na żadne z tych ulg. Niedziela Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątek), czyli 175% wynagrodzenia zasadniczego nie jest zwolnione, w całości bo tylko w 125% normalnego dodatku urlopowego.

Inaczej jest w przypadku pracy nocnej: tutaj ustawodawca dostrzega szczególne trudności pracownika. Uzupełnienie pracy nocnej ma na celu zrekompensowanie określonych stresorów fizycznych i społecznych. Jeśli Twoja firma pracuje na nocną zmianę i obowiązuje dodatek za niedzielę, to jeśli pracownik pracuje w niedzielę wieczorem, otrzyma oba dodatki w tym samym czasie.

Zasadniczo niemiecka ustawa o czasie pracy (niem. Arbeitszeitgesetz, ArbZG) zabrania pracy w niedziele i święta. Dni te mają na celu uwolnienie pracowników od pracy, aby zapewnić pracownikom równowagę między życiem osobistym i zawodowym oraz czas wolny. Tzw. Work-Life Balance. Zakaz ten jest jednak sprzeczny z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Ważny przykład: usługi medyczne muszą być udzielane także w niedziele. Dlatego istnieje wiele wyjątków.

Zobacz więcej o: Kwota wolna od podatku w Niemczech

Kogo dotyczy praca w niedziele w Niemczech?

 • pogotowie ratunkowe, straż pożarna
 • Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego: policja, siły zbrojne
 • szpital, dom opieki
 • Gastronomii i Hotelarstwa
 • opera, teatr itp.
 • stowarzyszenia, kluby, partie polityczne
 • sport i rekreacja, muzea, ogrody zoologiczne i inne obiekty rekreacyjne
 • Targi, wystawy, targi i festiwale
 • Lokalny i dalekobieżny publiczny transport pasażerski
 • Rolnictwo i hodowla zwierząt oraz leczenie i opieka nad zwierzętami
 • ochrona osób i rzeczy

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *