Klasa podatkowa 3 w Niemczech – korzyści

·

·

,

Wybór przedziału podatkowego jest bardzo ważny dla tego, ile pieniędzy należy co miesiąc przelewać na konto urzędu. Ze wszystkich dostępnych, trzecia klasa jest najlepsza, ponieważ ma najwięcej korzyści i odliczeń. Poniżej wyjaśniamy zasady rozliczeń.

Każdy rodzaj podatku wyraźnie określa, ile podatku od wynagrodzeń zostanie potrącone z wynagrodzenia brutto pracownika. Próg podatkowy wydaje się być najkorzystniejszy, ponieważ każdego miesiąca do dyspozycji jest najwięcej pieniędzy. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego tak jest i kto może być w tej klasie.

Podatek klasy 3 przysługuje osobom w związku małżeńskim i zarejestrowanym partnerom, którzy nie są w trwałej separacji, a ich dochody są bardzo zróżnicowane. Jednak trzecia klasa należy tylko do jednej osoby w związku – tej o wyższych dochodach. Druga osoba zostanie umieszczona w piątym przedziale podatkowym.

Co to jest klasa podatkowa 3 w Niemczech?

Trzecia kategoria jest uważana za szczególnie korzystną i wygodną, ​​ponieważ ma najwyższe odliczenia i jednocześnie najniższe odliczenia. Z drugiej strony jeden z wspólników zajmujących piąty przedział podatkowy musi liczyć się z bardzo wysokim odpisem.

W przypadku małżeństw i zarejestrowanych partnerów życiowych alternatywą jest połączenie kategorii podatku dochodowego 4 i 4 lub 4 ze współczynnikiem. Będą z nich korzystać przede wszystkim pary o podobnych dochodach.

Jak odliczać 3 klasę podatkową od podatku?

Główne potrącenia z wynagrodzenia brutto to podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Zasady te dotyczą wszystkich podatków, w tym podatków trzecich. W każdym jednak odliczenie jest inne, co ostatecznie wpływa na wysokość podatków od wynagrodzeń i związanych z nimi podatków kościelnych.

 • Podatek dochodowy: zależny od wysokości wynagrodzenia brutto i przedziału podatkowego,
 • Podatek kościelny: od 8% do 9% podatku dochodowego, o ile podatnik należy do kościoła,
 • Dopłata solidarnościowa: tylko w przypadku szczególnie wysokich dochodów,
 • Ubezpieczenie zdrowotne: 14,6% dla osób z ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym i wynagrodzeniem miesięcznym do 4837,50 EUR (w połowie opłacanym przez pracodawcę) plus dodatkowe składki, które różnią się w zależności od funduszu ubezpieczenia zdrowotnego; stawki ubezpieczenia prywatnego są zazwyczaj uzależnione od wieku, wykonywanego zawodu i stanu zdrowia,
 • Emerytura: 18,6% miesięcznego wynagrodzenia, 7050 euro na zachodzie i 6750 euro na wschodzie (połowa opłacana przez pracodawcę),
 • Ubezpieczenie na opiekę długoterminową: 3,05% zasiłku bezdzietnego, ewentualnie 0,35% (połowa opłacana przez pracodawcę),
 • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: 2,5% miesięcznego wynagrodzenia, maksymalnie 7 050 euro na zachodzie i maksymalnie 6 750 euro na wschodzie Niemiec.

Ulgi podatkowe w trzeciej klasie podatkowej

Prawie każda dostępna klasa podatkowa ma inne korzyści podatkowe. Nie musisz płacić określonej kwoty podatku, ale im wyższe zwolnienie, tym niższy podatek. W 2022 r. w przypadku III kategorii podatkowej obowiązują następujące ulgi:

 • Dodatek podstawowy: 20 694 euro,
 • Jednorazowa wpłata pracownicza: 1200 euro,
 • Kwota ryczałtu dla opłat specjalnych: 36 EUR,
 • Zasiłek na dziecko: 8388 euro,
 • Jednolita renta: Zależy od dochodu brutto.
 • W przypadku podatku kategorii 3 od dochodu odliczana jest podwójna kwota bazowa. Z drugiej strony partnerzy w 5 przedziale podatkowym nie otrzymują już własnego podstawowego zwolnienia.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *