Au Pair – Odliczanie kosztów za opiekę nad dzieckiem

Jeśli opiekę nad dziećmi sprawuje opiekunka Au Pair, związane z tym koszty zaliczają się do wydatków nadzwyczajnych, w związku z czym można je odliczyć od podatku, ale… nie w całości, jak podkreślił Federalny Trybunał Finansowy.

Au Pair – odciąża rodziców i budżet domowy

Przygotuje śniadanie, zrobi pranie, odprowadzi dzieci do przedszkola, a po południu będzie się z nimi bawić – opiekunka Au Pair może być dużym odciążeniem dla rodziców. Jednak powierzone jej obowiązki nie mogą zajmować więcej niż 30 godzin tygodniowo. Z reguły okres zatrudnienia Au Pair wynosi od 6 do maksymalnie 12 miesięcy. Wszystkie informacje na temat zasad zatrudnienia Au Pair oraz takich kwestii, jak dni wolne, urlop wypoczynkowy, kursy językowe, zakwaterowanie i wyżywienie można uzyskać w Urzędzie Pracy.

Od roku pięcioosobową rodzinę Wolf wspiera przy opiece nad dziećmi opiekunka Au Pair Abigail z Australii. Ponadto w dużej mierze pomaga również przy pracach domowych. Jest to spora pomoc dla pracujących rodziców. Państwu Wolf opłaca się to rozwiązanie także finansowo, ponieważ wydatki na wynagrodzenie i utrzymanie Au Pair rodzice mogą odliczyć od podatku jako nadzwyczajne obciążania i usługi przydomowe.

Tak jak inni podatnicy, również rodzina Wolf nie może ująć w zeznaniu podatkowym pełnej kwoty wydatków związanych z goszczeniem u siebie Au Pair. Odliczeniu podlega tylko 2/3 kosztów, jednak nie więcej niż 4.000,- € na jedno dziecko rocznie. Ponadto dziecko musi mieszkać w gospodarstwie domowym rodziców i nie może być starsze niż w wieku 14 lat. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ustawodawca nie wyznaczył żadnej granicy wiekowej. Część kosztów w wysokości 20% lub maksymalnie 4.000,- € rocznie można ponadto odliczyć jako usługi przydomowe.

Podział wydatków poniesionych na Au Pair

Głównym zadaniem Abigail jest przede wszystkim opieka nad dziećmi. Dlatego państwo Wolf zaznaczyli w podpisanej z nią umowie, że 80% czasu poświęca dzieciom, natomiast 20% czasu przypada na pomoc w domu. Dokładnie według tego podziału rodzina Wolf może ubiegać się o zwrot podatku za wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem opiekunki Au Pair.

WAŻNE: Jeśli podatnik i Au Pair nie podpiszą umowy, urząd skarbowy automatycznie przyjmuje 50-procentowy podział, czyli 50% czasu na opiekę nad dziećmi, a drugie 50% na pomoc w gospodarstwie domowym. Szczególnie gdy w rzeczywistości podział czasowy jest inny, warto zawrzeć pisemną umowę, bo wtedy przy dwójce i większej liczbie dzieci w rodzinie można odliczyć wyższe koszty za ich opiekę. Trzeba jednak pamiętać, że na opiekę nad dziećmi fiskus uznaje maksymalnie 80% czasu opiekunki Au Pair.

Jakie koszty związane z Au Pair podlegają odliczeniu?

Oprócz wynagrodzenia dla agencji pośrednictwa Au Pair, państwo Wolf mogą również ująć w swoim zeznaniu podatkowym wypłacane co miesiąc kieszonkowe dla Abigail oraz koszty za jej wyżywienie, zakwaterowaniem i inne wydatki, jak np. bilety na transport publiczny, dopłaty do kursów językowych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe i OC.

WAŻNE

Zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób należy obliczyć koszt wyżywienia i zakwaterowania? Co roku publikowana jest lista oficjalnych wartości świadczeń rzeczowych za bezpłatny kwaterunek i wyżywienie. W roku 2020 można otrzymać 199,75 € miesięcznie za udostępnienia bezpłatnego noclegu pełnoletniemu pracownikowi przyjętemu w swoim gospodarstwie domowym.

Kieszonkowe dla Au Pair tylko przelewem!

Aby urząd skarbowy uznał koszty związane z zatrudnieniem Au Pair, miesięczne kieszonkowe podatnik powinien wypłacać nie w gotówce, lecz przelewem bankowym. W ten sposób może w każdej chwili udokumentować poniesione wydatki. Sąd Finansowy w Kolonii podkreślił w swoim wyroku z 2013 r. (sygnatura 15 K 2882/13), że płatności gotówką w żadnym razie nie będą uznawane, nawet jeśli została zawarta umowa między rodziną a opiekunką Au Pair.

Nie można odliczyć kosztów w całości

Federalny Trybunał Finansowy rozstrzygnął, że koszty poniesione w związku z zatrudnieniem Au Pair nie mogą być ujęte w całości w zeznaniu podatkowym – nawet wtedy, gdy w rodzinie znajduje się 3 dzieci poniżej 4. roku życia (sygnatura III R18/13). Sędziowie uzasadnili swoją decyzję tym, że przewidziane ograniczenie wysokości odliczeń z tytułu kosztów poniesionych na opiekunkę Au Pair nie narusza Ustawy Zasadniczej w Niemczech.

Jeśli gościsz u siebie Au Pair i nie jesteś pewien, jak prawidłowo wpisać związane z tym koszty do deklaracji podatkowej lub masz inne pytania na ten temat, po prostu skontaktuj się z nami!

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *