Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy zawsze podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania

Jesteś tutaj:
Do góry