Hartz IV – zasiłek dla bezrobotnych

·

·

,

Zasiłki dla bezrobotnych w Niemczech są często nazywane Hartz IV. Definicje zna wiele osób, jednak niewiele wie, jak ubiegać się o ten zasiłek, a także nie wie, ile można otrzymać wsparcia finansowego, z którego w Niemczech korzysta bardzo dużo ludzi. W tym krótkim poradniku dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze.

Wniosek o Arbeitslosengeld II należy złożyć w urzędzie pracy, a nie w Federalnym Urzędzie Pracy (Agentur für Arbeit), gdzie musisz być zarejestrowany jako bezrobotny. Adres najbliższego Jobcenter można znaleźć w Internecie. Wnioski najlepiej składać osobiście jak najszybciej. Hartz IV jest płatny pierwszego dnia miesiąca, w którym składany jest wniosek.

Dlatego przykładowo: każdy, kto chce otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od 1 kwietnia, musi złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej do 10 kwietnia. Możliwe jest również złożenie wniosku o pobranie Arbeitslosengeld w późniejszym terminie.

Jak złożyć wniosek o Hartz IV?

Do zachowania terminu wystarczy uprzednie złożenie nieformalnego wniosku, pisemnie, telefonicznie lub osobiście. Następnie należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Zasadniczo można go również wysłać pocztą. Lepiej jednak przynieść dokumenty osobiście, ponieważ w razie wątpliwości wnioskodawca musi udowodnić, że złożył dokumenty w terminie. Do urzędu warto przyprowadzić eskortę, która w razie potrzeby może być świadkiem. Pewność można również zapewnić, wykonując kserokopię dokumentów i prosząc o potwierdzenie otrzymania wniosku.

Funkcjonariusz przyjmujący dokumenty niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę, jakich formularzy i dokumentów brakuje. Ustali również terminy ich zgłoszeń.

Jak długo czeka się na Hartz IV?

Po otrzymaniu świadczeń ich kwoty zostaną przesłane wstecznie do dnia złożenia wniosku. Później przelewy są zawsze dokonywane na początku miesiąca.

Ci, którzy złożą wniosek o Arbeitslosengeld w kwietniu, informację o przyznaniu świadczeń otrzymają dopiero w połowie maja. W czerwcu zostanie dokonana płatność za ostatnie trzy miesiące.

Czasy przetwarzania wniosków różnią się w zależności od miejsca pracy. Zależy to w dużej mierze od tego, czy złożono wszystkie wymagane dokumenty i ile pracy jest do dyspozycji urzędników w danej placówce. Świadczenie jest zawsze ważne przez 6 miesięcy.

Kto kwalifikuje się do Hartz IV?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom zdolnym do pracy w wieku od 15 do 65/67 lat, zdolnym do pracy i zamieszkania przez większość czasu w Niemczech.

Zdrowy człowiek to ktoś, kto może pracować co najmniej 3 godziny dziennie. Z drugiej strony za osoby potrzebujące uważa się osoby, które nie mogą się utrzymać przy pomocy własnych środków, krewnych lub innych usługodawców.

Prawa Hartz IV nie mają zastosowania do emerytów, osób poniżej 15 roku życia, osób, które nie mogą pracować oraz osób, których stałe miejsce zamieszkania nie znajduje się w Niemczech.

Ponadto zasiłek ten nie przysługuje osobom ubiegającym się o azyl, osobom spoza UE oraz cudzoziemcom przebywającym na terenie Niemiec w celach innych niż praca zarobkowa.

Jeśli otrzymujesz zasiłek mieszkaniowy (Wohngeld) i Wohgeld może Cię wspierać, nie będziesz uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego przed złożeniem wniosku o Arbeitslosengeld II należy złożyć wniosek o pomoc mieszkaniową.

Możesz dowiedzieć się, czy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych na www.hartziv.org.

Pracownicy mogą również kwalifikować się do Hartz IV. Może tak być na przykład w przypadku zatrudnienia w ramach Minipracy lub pracownika w niepełnym wymiarze godzin. Prawo do pobrania Arbeitslosengeld II może również istnieć w przypadku pobrania Arbeitslosengeld I.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *