Kary za niezłożenie deklaracji podatkowej

·

·

,

Przedłużenie terminu, odsetki za zwłokę, kara pieniężna lub nawet oszacowanie należnego podatku: jeśli ktoś spóźnił się ze złożeniem zeznania podatkowego, powinien przeczytać nasz artykuł.

Dla wielu podatników jest to bardzo ważna data: ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego. Od 2019 roku deklarację podatkową należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do 31 lipca. Ale co się stanie, jeśli nie dotrzyma się terminu na złożenie zeznania podatkowego? Jakie są tego konsekwencje? W niniejszym artykule wyjaśnimy tę sprawę.

Przedłużenie terminu

Począwszy od 2019 roku zmiana ustawy znacząco utrudnia ubieganie się o przedłużenie terminu. Urzędnicy podatkowi przedłużą termin na złożenie deklaracji podatkowej tylko w wyjątkowych przypadkach, a mianowicie gdy fakt niezłożenia zeznania przez podatnika nie wynika z jego winy.

Jeśli tak właśnie jest, należy poprosić urząd skarbowy na piśmie o przedłużenie terminu. Jeśli urząd skarbowy wyrazi na to zgodę, otrzyma się informację o nowym terminie złożenia zeznania podatkowego – którego trzeba bezwzględnie dotrzymać.

Odsetki za zwłokę (Verspätungszuschlag)

Jeśli podatnik nie dotrzyma terminu na złożenie zeznania podatkowego – lub nowo wyznaczonego terminu po jego przedłużeniu – urząd skarbowy może naliczyć tzw. odsetki za zwłokę. A wskutek zmiany ustawy, może to sporo kosztować.

Z reguły jest jednak tak, że jeżeli komuś należy się zwrot podatku, urzędnicy zwykle przymykają oko i nie żądają odsetek za zwłokę. Urząd skarbowy bowiem może naliczyć odsetki za zwłokę, ale nie musi tego robić. Decyzja leży w gestii samego urzędu.

Ma to także zastosowanie w razie konieczności dopłaty do podatku. Również w tym przypadku urząd skarbowy decyduje o tym, czy odsetki za zwłokę są należne po upływie ustawowego terminu, czy też nie. Z jednym wyjątkiem: jeśli nie złoży się zeznania podatkowego w ciągu 14 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, bezwzględnie naliczone zostaną odsetki za zwłokę. I odbywa się to całkowicie automatycznie i bez wyjątku.

Co oznacza termin „po zakończeniu roku podatkowego”?

Oto przykład:

Zeznanie podatkowe za rok 2019 obejmuje wszystkie przychody i wydatki, które miały miejsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. To jest tak zwany rok podatkowy. Jeśli nie złoży się zeznania podatkowego za rok 2019 do 1 marca 2021 roku, automatycznie naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Wysokość odsetek za zwłokę

Podczas gdy kiedyś urzędnicy mogli sami decydować, ile wyniosą odsetki za zwłokę, od 2019 roku kwota ta wynika z ustawy.

Odsetki za zwłokę wynoszą 0,25 procent naliczonego podatku, ale co najmniej 25 euro za miesiąc opóźnienia. Maksymalna wysokość odsetek za zwłokę wynosi 25 000 euro.

Przykład: Thomas musi dopłacić 300 euro podatku. W związku z tym wciąż zwleka ze złożeniem deklaracji podatkowej. Ostatecznie, z ciężkim sercem składa zeznanie podatkowe za rok 2018 w dniu 15.04.2020 roku. Niestety, jest to zdecydowanie za późno, ponieważ teraz automatycznie naliczone zostają odsetki za zwłokę.

Ponieważ Thomas musi zapłacić co najmniej 25 euro za każdy miesiąc opóźnienia, za dwa miesiące zwłoki – marzec i kwiecień – naliczona zostaje łączna dopłata w wysokości 50 euro. Tak więc zamiast 300 euro podatku będzie teraz musiał zapłacić 350 euro.

Odsetki za zwłokę są automatycznie dodawane do zobowiązania podatkowego w dokonywanym przez urząd skarbowy naliczeniu podatku, względnie odliczane od kwoty podatku podlegającej zwrotowi.

Odsetki za opóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowej (Verspätungszuschlag), o których mowa w niniejszym artykule, nie mają nic wspólnego z karą za zwłokę, która nakładana jest w przypadku opóźnienia w zapłacie zobowiązań wobec urzędu skarbowego (Säumniszuschlag). Jest też jedna zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwiema dopłatami: urząd skarbowy musi bezwzględnie egzekwować karę za zwłokę w uregulowaniu należnego podatku – tak stanowi ustawa. Natomiast jeśli chodzi o odsetki za opóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowej – może, ale nie musi ich dochodzić.

Kara pieniężna (Zwangsgeld)

Oprócz odsetek za zwłokę, urząd skarbowy może nałożyć dodatkową karę pieniężną na podatnika, który nie złożył na czas swojej deklaracji podatkowej. Co do zasady, ostrzeżenie o grożącej karze pieniężnej wysyłane jest najpierw pocztą wraz z informacją o ostatecznym terminie złożenia zeznania podatkowego. Jeśli wówczas złoży się deklarację podatkową w tym wyznaczonym terminie, urząd nie nakłada kary. Jeśli jednak zaniedba się złożenie zeznania, sprawa staje się poważna i trzeba zapłacić nałożoną karę finansową.

Wysokość kary pieniężnej zależy od tego, czy w przeszłości podatnik zawsze składał swoje zeznanie podatkowe na czas, czy też regularnie się spóźniał. Z reguły grzywna wynosi od 100 do 500 euro, a maksymalna kwota kary to 25 000 euro.

Oszacowanie należnego podatku

Jeżeli wszystkie groźby ze strony urzędu skarbowego nie odniosły skutku i deklaracja podatkowa nadal nie została złożona, urząd ma do dyspozycji ostatni środek umożliwiający wyegzekwowanie należności. Fiskus oszacowuje podstawę opodatkowania i wydaje odpowiednią decyzję podatkową. Z reguły urząd skarbowy jest skłonny szacować na niekorzyść podatnika, skutkiem czego trzeba wówczas zapłacić więcej podatku, niż by wynikało z wyliczeń opartych o złożoną deklarację podatkową.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *