Do kiedy należy złożyć deklarację podatkową w Niemczech?

·

·

,

Osoby należące do licznej grupy tych, którzy mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, powinny dotrzymać terminu ustawowego. W przypadku zeznania podatkowego składanego za rok 2019, upływa on z dniem 31 lipca 2020 roku.

W przypadku osób korzystających z usług doradcy podatkowego lub stowarzyszenia zajmującego się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego (Lohnsteuerhilfeverein), deklaracja może dotrzeć do urzędu skarbowego dużo później – maksymalnie do dnia 1 marca 2021 roku.

Jeśli podatnik uzna, że nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu, powinien wcześniej złożyć pisemny wniosek o jego wydłużenie do właściwego urzędu skarbowego. Należy wskazać przyczyny spodziewanego opóźnienia i określić nowy termin. Dobrym uzasadnieniem może być dłuższa choroba, brakujące dokumenty lub przeprowadzka. Warto poprosić urząd skarbowy o potwierdzenie wydłużenia tego terminu. Trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko w takich przypadkach jest się zależnym od dobrej woli urzędu skarbowego, nie jest bowiem tak, że podatnik może rościć sobie do tego prawo. Zapewne zgoda na wydłużenie terminu jest udzielana tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ostatecznie, od 2019 roku, powszechnie obowiązujący termin na złożenie deklaracji podatkowej został wydłużony o dwa miesiące. Dlatego też organy podatkowe będą surowiej traktowały tych, którzy go nie dotrzymają. Do tej pory urzędnicy skarbowi mieli dużą swobodę w ustalaniu, czy spóźnialski zapłaci odsetki za zwłokę, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Teraz się to zmieniło.
Jeśli deklarację podatkową za rok 2019 złoży się dopiero w okresie od sierpnia 2020 roku do lutego 2021 roku, urząd skarbowy może zażądać zapłaty odsetek za zwłokę. Po tym czasie „może” zamieni się w „musi”. Począwszy od marca 2021 roku, nie będzie innego wyjścia – trzeba będzie zapłacić odsetki za zwłokę.

Ich wysokość jest również uregulowana przepisami prawa. Odsetki za zwłokę wynoszą 0,25 procent podatku do zapłacenia, jednak nie mniej niż 25 euro za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia.
Problemu z odsetkami za zwłokę nie mają te osoby, które składają swoją deklarację podatkową dobrowolnie. Mają na to aż cztery lata. Dzięki temu można w 2020 roku odzyskać koszty poniesione w 2016 roku, jeśli złoży się zeznanie podatkowe do końca 2020 roku. Do 31 grudnia 2023 roku ma się czas na to, aby złożyć deklarację podatkową za rok 2019.
Po otrzymaniu decyzji podatkowej, należy ją jak najszybciej sprawdzić. Jeśli nie akceptuje się decyzji lub odkryje się błędy w wyliczeniach, należy wnieść sprzeciw w ciągu jednego miesiąca.
Ustawa o modernizacji postępowania podatkowego (Steuermodernisierungsgesetz)

Ustawa o modernizacji postępowania podatkowego obowiązuje od stycznia 2017 roku; będzie wdrażana stopniowo do 2022 roku. Ustawa promuje przede wszystkim elektroniczne deklaracje podatkowe, których udział w 2016 roku wynosił około 50 procent.

Ustawa zapewnia ramy prawne dla w pełni zautomatyzowanych procesów. Organy podatkowe tworzą system zarządzania ryzykiem, w którym podatnicy są klasyfikowani z punktu widzenia straty podatkowej. W przyszłości coraz więcej deklaracji podatkowych ma być przetwarzanych w sposób automatyczny, a dane zgłaszane elektronicznie mają być lepiej wykorzystywane.

Masowo składane deklaracje podatkowe nie powinny już wtedy być sprawdzane przez urzędników, lecz weryfikowane automatycznie. Jeśli ktoś chce, aby jego formularz został sprawdzony przez urzędnika podatkowego lub jeśli ma się odmienne zdanie niż organ podatkowy, wystarczy wpisać „1” w wierszu 40 głównego formularza. Należy dodać załącznik zatytułowany ” Informacje dodatkowe do deklaracji podatkowej” i w nim opisać swoją sytuację. Dzięki temu można mieć pewność, że zeznanie podatkowe nie będzie przetwarzane w pełni automatycznie, ale osobiście przez pracownika urzędu skarbowego.
Na przykład w urzędach skarbowych w Nadrenii-Palatynacie od marca 2017 roku wszystkie deklaracje podatkowe składane w formie papierowej są centralnie skanowane w celu ich digitalizacji. Podatnicy w całym kraju związkowym mogą teraz otrzymywać decyzję także w formie elektronicznej zamiast papierowej.

Ustawa o modernizacji postępowania podatkowego (Steuermodernisierungsgesetz) ułatwia ponadto korektę błędów w pisowni lub obliczeniach. W przypadku oczywistych nieprawidłowości, urząd skarbowy musi zmienić decyzję podatkową, nawet jeśli upłynął już miesięczny termin na wniesienie sprzeciwu. Nowelizacja dotyczy również błędów w formularzach papierowych oraz ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych od 2017 roku. Zarejestrowani użytkownicy „Mein Elster” mogą złożyć odwołanie od decyzji urzędu skarbowego także drogą elektroniczną. Jednak wówczas ma się niewiele miejsca na uzasadnienie.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *