Czym jest ustalenie najkorzystniejszej wersji podatkowej przy składaniu deklaracji?

Od lat rząd niemiecki pobiera od obywateli więcej, niż wynikało z jego wcześniejszych kalkulacji. To pozwoliło nie tylko osiągnąć w budżecie tzw. „czarne zero” („schwarze Null”), lecz również uzyskać dodatkowe pieniądze, które można inwestować w najbardziej potrzebnych obszarach. Ale jak to wygląda w przypadku przeciętnego podatnika? Czy także płaci za dużo podatków? Istnieje sposób, aby tego uniknąć, w postaci…

Jakie dokumenty należy przechowywać i jak długo?

Dokumenty podatkowe powinny być przechowywane przez co najmniej cztery lata po złożeniu deklaracji podatkowej, a niekiedy nawet dłużej. Każdy Niemiec ma w domu średnio siedem segregatorów z niezliczonymi fakturami, pokwitowaniami, dowodami i umowami. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Federalny Związek Firm Branży Informatycznej, Telekomunikacyjnej i Nowych Mediów (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, BITKOM).…