Zwrot pieniędzy za prezenty

·

·

Święta, święta, święta. To zakupy, prezenty – istne szaleństwo! W tym całym zamieszaniu przed świątecznym można jednak pomyśleć, czy za zakup prezentów można otrzymać jakiś zwrot? Okazuje się, że tak..! A jak to zrobić i jakie są wymogi? Przeczytajcie sami!

Prezenty bożonarodzeniowe w świecie biznesu: o czym należy pamiętać

Podstawowa zasada: odliczeniu podlegają tylko te prezenty, których wartość nie przekracza 35 euro

Co do zasady, zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuergesetz, EStG), wydatki na prezenty dla partnerów handlowych, klientów lub pracowników partnerów handlowych nie mogą być odliczone jako koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyjątek: tylko w przypadku, gdy wydatki na prezenty nie przekraczają 35 euro netto rocznie na obdarowanego, dozwolone jest odliczenie ich jako kosztów operacyjnych.

Przykład: Przedsiębiorca Huber daje w prezencie partnerowi biznesowemu butelkę szampana na Wielkanoc i kolejną na Boże Narodzenie. Poniesiony koszt to 30 euro za butelkę plus 5,70 euro podatku VAT. Konsekwencje: ponieważ wydatki netto wynoszą 60 euro, a tym samym przekraczają roczny limit wynoszący 35 euro, przedsiębiorca Huber nie może zaksięgować kosztów poniesionych na zakup prezentów jako koszty operacyjne.

Pamiętaj: Jeśli urząd skarbowy odrzuci możliwość odliczenia kosztów operacyjnych związanych z zakupem prezentów, wówczas zwrot podatku naliczonego jest również wykluczony.

Szczególny przypadek: prezent, który ma służyć prowadzonej działalności gospodarczej

Są jednak sytuacje, w których można być naprawdę hojnym, a i tak uda się odliczyć od podatku koszty poniesione w związku z zakupem prezentów. Jeśli bowiem osoba obdarowana może wykorzystać prezent jedynie do celów służbowych, wartość tego prezentu nie ma żadnego znaczenia przy odliczaniu kosztów operacyjnych, o czym mowa w wytycznej 4.10 ust. 2 przepisów dotyczących podatku dochodowego (Einkommensteuerrichtlinien).

Oddzielna ewidencja wydatków na prezenty

Gdy przestrzega się górnej granicy 35 euro rocznie na obdarowanego lub gdy daje się prezenty, które mogą być wykorzystane tylko w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest to dopiero połowa sukcesu, jeśli chodzi o odliczenie kosztów operacyjnych od podatku. Wydatki na prezenty muszą być rejestrowane lub księgowane na osobnych kontach, inaczej niż pozostałe koszty operacyjne.

Przykład: Przedsiębiorca spełnia wymagania dotyczące możliwości odliczania wydatków na prezenty dla klientów i partnerów biznesowych jako kosztów operacyjnych. Koszty zakupu prezentów księgowane są w następujących pozycjach kosztowych: „koszty reklamy”, „pozostałe koszty” i „koszty reprezentacji”. Konsekwencje: w tym przypadku nie będzie możliwości odliczenia od podatku kosztów operacyjnych i podatku naliczonego. Wydatki na prezenty powinny być bowiem księgowane na specjalnie do tego celu przeznaczonym koncie w pozycji kosztowej „prezenty”, odrębnie od pozostałych kosztów operacyjnych.

Zwrot kosztów przez producentów

Jeśli daje się upominki partnerom handlowym i klientom, a następnie poniesione z tego tytułu koszty są zwracane darczyńcy przez producenta w ramach tzw. wsparcia działań promocyjnych, to niestety i tak niczego to nie zmienia w kwestii zakazu odliczania wydatków na prezenty. Koszty zakupu upominków i wpływy z tytułu wsparcia działań promocyjnych muszą być traktowane niezależnie od siebie.

Przykład: Przedsiębiorca daje w prezencie różnym partnerom biznesowym grill o wartości 299 euro każdy. Następnie producent grilla zwraca mu koszty poniesione na zakup upominków. Konsekwencje: w przypadku refundacji mamy do czynienia z przychodami z działalności operacyjnej, natomiast wydatki związane z zakupem prezentów są kosztami operacyjnymi nie podlegającymi odliczeniu.

Brak obdarowanego

Jeśli przedsiębiorca kupi butelkę szampana za 100 euro z zamiarem podarowania jej swojemu partnerowi biznesowemu, a butelka wypadnie mu z rąk i rozbije się, może on odliczyć 100 euro jako pozostałe koszty operacyjne. Nie są to wydatki na prezenty, ponieważ nie ma osoby obdarowanej czy wzbogaconej.

Opodatkowanie dochodów

Wartość prezentu stanowi dla obdarowanego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Można tego uniknąć, jeśli darczyńca odprowadzi do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek w wysokości 30 procent wartości podarunku zgodnie z § 37b niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz, EStG).

Przepisy podatkowe dotyczące zryczałtowanego podatku

Zryczałtowany podatek odprowadzony przez darczyńcę do urzędu skarbowego nie zwiększa wartości prezentu. Jeśli chodzi o odliczenie kosztów operacyjnych, obowiązują następujące zasady: zryczałtowany podatek jest możliwy do odliczenia tylko wtedy, gdy odliczeniu podlegają także wydatki na prezent.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *