Zmiany podatkowe Niemcy 2022

·

·

,

Z początkiem każdego roku następuje szereg zmiany w każdym kraju. Nie inaczej jest w Niemczech, gdzie również od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będzie szereg zmiany podatkowych, dotyczą one zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

W tym krótkim wpisie wybraliśmy dla Ciebie 5 najważniejszych zmian podatkowych o których musisz wiedzieć.

Ulga podatkowa Niemcy 2022

Od nowego roku wzrosła przede wszystkim ulga podatkowa. Aktualnie wynosi 9948 Euro dla jednej osoby, czyli można odnotować wzrost o 204 Euro. W przypadku małżeństw kwota ta jest dwukrotnie wyższa i aktualnie wynosi 19 896 Euro.

Wartym odnotowania jest podstawowy zasiłek, którego celem jest zachowanie podstawowych warunków życiowych. Przyznawany będzie każdemu podatnikowi, nawet jeżeli jego dochód jest wyższy.

Termin zeznania podatkowego Niemcy 2022

Za rok 2020 został wydłużony termin deklaracji podatkowej. Początkowo należało zgłosić go do końca lutego. Aktualnie masz czas do końca maja. Jest to wynikiem trwającej pandemii i faktem, że urzędy są mocne ograniczone w swoich możliwościach.

Ulga podatkowa dla rodziców w Niemczech 2022

Rodzice, którzy samotnie wychowują swoje dziecko zwolnieni są z podatku płacowego i dochodowego. W ostatnich dwóch latach rząd federalny systematycznie zwiększał kwotę pomocy, biorąc pod uwagę między innymi pandemię. Łącznie wzrosła ona do 4008 Euro. Aktualnie nie prognozuje się zmian w tym zakresie. Na rok 2022 kwota ta pozostaje bez zmian.

Wzrost wynagrodzeń w Niemczech 2022

Mowa tutaj o mini pracy. Miesięczny dochód z tego tytułu nie może przekroczyć 450 Euro, a jego maksymalna stawka od 1 stycznia wyniesie 9,82 euro. To wzrost o 22 centy za godzinę prace. Z kolei od 1 lipca 2022 roku przewidziana jest kolejna podwyżka, która finalnie osiągnąć ma 10,45 Euro, co jest wzrostem o 63 centy.

Pamiętaj: Jeżeli przekroczysz sumę 450 euro może być potrzebne ponowne obliczenie godzin pracy. Inaczej wszystko będzie podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne.

Spis ludności Niemcy 2022

W tym roku odbędzie się także spis powszechny. W 2021 roku miał miejsce w Polsce, a w tym roku i władze Niemieckie postanowiły zrobić coś podobnego. Jego celem jest ustalenie ile osób żyje w Niemczech, jakich warunkach, jak mieszkają i pracują. Ma to być pomocne do podjęcia kolejnych decyzji dotyczących wielu spraw dla normalnych ludzi.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *