Czy można odliczyć od podatku koszty przeprowadzki z powodów zawodowych?

·

·

,

Czy jeśli z powodów zawodowych wymagana jest przeprowadzka, można odliczyć od podatku np. koszty transportu lub usługi pakowania?

Rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się sukcesem. Nowe miejsce pracy jest jednak oddalone o 300 kilometrów. Koszty przejazdu w celu obejrzenia mieszkania, honorarium dla agenta nieruchomości, koszty transportu kartonów i mebli oraz wiele innych można odliczyć od podatku, o ile nowy pracodawca ich nie pokrywa. Ma to również zastosowanie w przypadku przeprowadzki z innych powodów zawodowych.

Jakie mogą być powody przeprowadzki ze względu na wykonywany zawód?

Koszty przeprowadzki można odliczyć od podatku, jeśli zostanie się przeniesionym do nowego miejsca pracy albo jeśli trzeba przeprowadzić się do mieszkania służbowego, na przykład, gdy pracuje się jako dozorca. W przypadku gdy dojeżdża się do pracy, a przeprowadzka pozwoli zaoszczędzić co najmniej godzinę drogi do pracy, również można wpisać koszty przeprowadzki do swojego zeznania podatkowego.

Koszty te uznawane są za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki związane z pracą, a więc również z przeprowadzką wiążącą się z wykonywanym zawodem, należą w prawie podatkowym do tak zwanych kosztów uzyskania przychodu (Werbungskosten). Istnieją dwie grupy: pierwszą stanowią ogólne koszty przeprowadzki, a drugą pozostałe koszty.

Ogólne koszty przeprowadzki obejmują:

  • przejazdy w celu znalezienia i obejrzenia nowego mieszkania,
  • pierwszy dojazd do nowego mieszkania,
  • całość usług świadczonych przez firmę przeprowadzkową, takich jak pakowanie, przenoszenie czy transport,
  • koszty honorarium dla agenta nieruchomości pośredniczącego w sprawie sprzedaży poprzedniego mieszkania,
  • czynsz za dotychczasowe mieszkanie, który płaci się oprócz czynszu za nowe mieszkanie (do sześciu miesięcy).

Pozostałe koszty przeprowadzki obejmują między innymi:

  • ogłoszenia w gazetach,
  • łącze telefoniczne,
  • opłatę za nowe tablice rejestracyjne,
  • opłatę za przemeldowanie w gminie i wymianę dowodu osobistego,
  • napiwki dla pracowników firmy przeprowadzkowej.

Jeśli w związku z przeprowadzką konieczne jest zapewnienie dzieciom korepetycji w nowym miejscu zamieszkania, wydatki te można również odliczyć od podatku jako koszty uzyskania przychodu. Maksymalna kwota kosztów nauczania związanych z przeprowadzką, która może zostać uznana dla celów podatkowych, wynosi 2.066 euro, jeżeli przeprowadzka zakończyła się po 1 marca 2020 r.

Koszty ogólne: można odliczyć od podatku rzeczywiście poniesione koszty

Koszty ogólne, tj. koszty podróży, koszty agencji nieruchomości, spedycji i podwójnej opłaty czynszowej, mogą być wykazane w całości. Należy zebrać wszystkie paragony i faktury, zsumować wydatki i wpisać sumę w deklaracji podatkowej. Ponadto można odliczyć od podatku również pozostałe koszty – albo ryczałtowe koszty przeprowadzki, albo koszty rzeczywiste.

Pozostałe koszty: zastosowanie ryczałtowych kosztów przeprowadzki

Nie ma potrzeby zbierania paragonów lub faktur potwierdzających pozostałe koszty przeprowadzki. Można skorzystać ze stawki ryczałtowej określonej dla kosztów przeprowadzki. Od marca 2020 r. wynosi ona 820 euro dla osób w stanie wolnym i 1.639 euro dla osób pozostających w związku małżeńskim. Na każdą dodatkową osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym przypada dodatkowe 361 euro.

Przykładowe wyliczenie:

Czteroosobowa rodzina przeprowadza się. Ma ona prawo do zastosowania ryczałtowych kosztów przeprowadzki w wysokości 2.361 euro (1.639 euro + 361 euro + 361 euro).

Stawka ryczałtowa dla kosztów przeprowadzki wzrasta o 50 procent, jeśli ktoś musiał się już raz przeprowadzić z powodów zawodowych w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym przypadku osoba w stanie wolnym otrzymałaby 1.230 euro zamiast 820 euro (820 euro + 410 euro).

Federalne Ministerstwo Finansów regularnie zwiększa wysokość stawki ryczałtowej dotyczącej kosztów przeprowadzki.

Ważne: Liczy się dzień, w którym przeprowadzka została zakończona.

Osoby owdowiałe, rozwiedzione i samotnie wychowujące dzieci korzystają z ryczałtu, jaki przysługuje małżeństwom.

Stawka ryczałtowa dotycząca kosztów przeprowadzki dla osób pozostających w związku małżeńskim może być stosowana nie tylko przez małżonków. Korzystać z niej mogą także osoby rozwiedzione i owdowiałe. Również rodzice samotnie wychowujący dziecko we własnym gospodarstwie domowym mają prawo do korzystania ze stawki ryczałtowej przewidzianej dla par małżeńskich w odniesieniu do kosztów przeprowadzki. Pierwsze dziecko jest traktowane jak małżonek dla celów podatkowych.

Pozostałe koszty: Kiedy lepiej jest wykazać rzeczywiście poniesione koszty?

Jeśli faktycznie poniesione koszty są wyższe niż stawka ryczałtowa, warto zebrać wszystkie pokwitowania, paragony i rachunki, które są bezpośrednio związane z przeprowadzką. Następnie należy wszystko zsumować i wpisać całkowitą kwotę w swojej deklaracji podatkowej.

Odliczenie kosztów przeprowadzki dla drugiego mieszkania

Jeśli z powodów zawodowych wynajmuje się drugie mieszkanie w swoim miejscu pracy, również można odliczyć od podatku koszty przeprowadzki – i wiele innych wydatków, jak np. koszty niezbędnego wyposażenia.

Przeprowadzka z powodów prywatnych – jedynie ograniczona możliwość odliczenia od podatku

Kto przeprowadza się ze względu na związek lub inne prywatne sprawy, może odliczyć od podatku tylko nieliczne koszty z tym związane, a mianowicie koszty wynajmu firmy przeprowadzkowej – pomniejszone o ewentualne zwroty. Nie można natomiast odliczyć od podatku kosztów samochodu wynajętego na potrzeby przeprowadzki, jeżeli używa się go samodzielnie.

Dlaczego? Cóż, prywatną przeprowadzkę można zaksięgować tylko jako usługę związaną z gospodarstwem domowym lub z usługami rzemieślniczymi. Jeśli wynajmie się firmę spedycyjną, która przeniesie meble z punktu A do punktu B, jest to usługa związana z gospodarstwem domowym. Jeśli spedytorzy również ustawiają meble, koszty są zaliczane do kosztów usług rzemieślniczych. W przypadku przeprowadzki prywatnej z udziałem spedytora, urząd skarbowy decyduje w każdym indywidualnym przypadku, czy dane koszty można odliczyć od podatku. Jeśli przeprowadzka wynika z powodów prywatnych i odbywa się bez pomocy osób trzecich, nic się nie zyskuje pod względem podatkowym.

Jeśli w starym mieszkaniu bezpośrednio po przeprowadzce odnowiono pomieszczenia, na przykład pomalowano ściany, usługa ta jest nadal uważana za wykonaną w gospodarstwie domowym właściciela – można zatem odliczyć te koszty od podatku. Inaczej wygląda sytuacja, gdy na przykład przed wprowadzeniem się do nowego domu dokonano prac mających na celu upiększenie ogrodu. Można bowiem wpisać do zeznania podatkowego tylko wydatki na nowe gospodarstwo domowe poniesione dopiero po wprowadzeniu się.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *