Jak wygląda prowadzenie uproszczonej księgowości?

·

·

, ,

Jak wspomniano powyżej, na potrzeby uproszczonej księgowości należy założyć książkę (cyfrową), w której zapisuje się wszystkie otrzymane i wystawione faktury. Wpisy powinny być dokonywane chronologicznie, z podziałem na przychody i wydatki. Idealnym rozwiązaniem jest korzystanie z programu księgowego, ponieważ pozwala on w dowolnym momencie sprawdzić obroty i zyski w danym miesiącu i w całym roku.

Aby to zobrazować, posłużymy się poniższym przykładem:

Nr faktury Data Przychody Wydatki Uwagi Saldo

1 01.01.2020 100,00 € – Klient 1 100,00 €

2 05.01.2020 200,00 € – Klient 2 200,00 €

3 05.01.2020 – 50,00 € Wydatek 1 – 50,00 €

4 09.01.2020 – 10,00 € Wydatek 2 – 10,00 €

… … … … … …

Przychody ogółem 300,00 €

Wydatki ogółem 60,00 €

Saldo ogółem 240,00 €

Oprócz comiesięcznego uzupełniania księgi kasowej, należy przechowywać w segregatorze wszystkie związane z tym dokumenty. Trzeba przechowywać je przez okres dziesięciu lat, aby w razie kontroli urzędu skarbowego móc udowodnić prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami. Aby dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego przechowywania rachunków i innych dokumentów podatkowych, warto zapoznać się z GoBD. Jest to skrót od słów „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg, rejestrów i dokumentów w formie elektronicznej oraz dostępu do danych).

Ważne: w przypadku uproszczonej księgowości rejestrowane są tylko te pozycje, które zostały już zaksięgowane. Na przykład jeżeli w styczniu zostanie wystawiona faktura, którą klient zapłaci dopiero w marcu, to faktura ta zostanie zaksięgowana dopiero w marcu. To samo dotyczy należności: jeśli właściciel firmy opłaci abonament telefoniczny za styczeń dopiero w lutym, płatność ta zostanie zaksięgowana później.

Na koniec roku rozliczenie przychodów i rozchodów (niem. Einnahmen-Überschuss-Rechnung, EÜR) pozwala w prosty sposób obliczyć zysk przedsiębiorstwa. Kalkulacja ta typowa dla uproszczonej księgowości jest odpowiednikiem rocznego sprawozdania finansowego w przypadku pełnej księgowości.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *