Zaliczka na poczet podatku dochodowego – czy może dotyczyć także pracowników?

Tak, pracownicy także mogą otrzymać od urzędu skarbowego decyzję w sprawie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Wyjaśniamy, w jakich przypadkach może do tego dojść i jakie kroki można wówczas podjąć.

Podatek od wynagrodzenia jest zazwyczaj odliczany bezpośrednio od pensji pracownika. Dlatego też większości pracowników znany jest jedynie fakt wpłat zaliczek na poczet podatku przez przedsiębiorców, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub osoby wykonujące wolne zawody. Może się jednak zdarzyć, że urząd skarbowy nałoży również na pracowników obowiązek odprowadzania zaliczki na poczet podatku dochodowego. Dotyczy to głównie małżeństw należących do III (3) i V (5) klasy podatkowej.

Dlaczego zaliczka na poczet podatku może dotyczyć również pracowników?

Tło: ustawa o ulgach społecznych (Bürgerentlastungsgesetz) doprowadziła do zmian w opodatkowaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne. Zgodnie z powyższą nowelizacją, pracodawca musi uwzględnić w procesie odliczania podatku od wynagrodzenia tzw. ryczałtową kwotę na poczet kosztów zabezpieczeń społecznych (Vorsorgepauschale). Natomiast w deklaracji podatkowej uwzględnia się rzeczywiście opłacone składki ubezpieczeniowe, a nie kwoty ryczałtowe. Jeżeli wysokość zapłaconych składek jest niższa od ryczałtowej kwoty na poczet kosztów zabezpieczeń społecznych, wówczas pobrany podatek dochodowy jest za niski i podatnik musi dopłacić różnicę. A jeśli ktoś przez cały rok płaci mniej podatku niż powinien, urząd skarbowy może w kolejnym roku wymagać wpłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Wartością krytyczną jest kwota 400 euro. Jeśli kwota odzyskana przez urząd skarbowy po ostatnim rozliczeniu podatkowym przekracza wartość 400 euro, może on określić wysokość zaliczki, którą podatnik będzie zobligowany uiścić za kolejny rok podatkowy.

Kiedy jest należna zaliczka na poczet podatku dochodowego?

Decyzja w sprawie zaliczki na poczet podatku dochodowego zwykle jest przekazywana wraz z decyzją o wymiarze podatku dochodowego. Jest w niej dokładnie określone, ile trzeba zapłacić i w jakim terminie. Terminy płatności zaliczek są bowiem określone przez ustawę: pieniądze muszą być wpłacane do urzędu skarbowego co trzy miesiące, czyli w trybie kwartalnym, każdorazowo w dniu 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia. Najlepiej jest złożyć zlecenie stałe, ponieważ podatnikom, którzy nie przekażą pieniędzy na czas, grożą odsetki za zwłokę.

Oprócz podatku dochodowego, należy również uiścić z góry podatek solidarnościowy oraz ewentualnie podatek kościelny.

Czy istnieje sposób na uniknięcie konieczności płacenia zaliczki na poczet podatku?

Co do zasady należy podporządkować się wydanej decyzji w sprawie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Czasami jednak wymagane sumy są znacznie wyższe niż dodatkowe roszczenie za poprzedni rok. Urząd skarbowy bowiem wychodzi zawsze z założenia, że w ostatnich latach nic się nie zmieniło w kwestii dochodów i sytuacji rodzinnej podatnika.

Jednakże, jeśli takie założenie urzędu jest błędne, istnieje możliwość obniżenia wysokości zaliczki na poczet podatku dochodowego poprzez złożenie nieformalnego wniosku o jej obniżenie.

Zwykle nie stanowi to problemu dla małżeństw, które zmieniły kombinację klas podatkowych. Jeśli jednak urząd skarbowy utrzyma zaliczkę na poczet podatku na niezmienionym poziomie, wówczas zwrot nadpłaty będzie możliwy dopiero przy okazji następnego rozliczenia podatkowego.

Gdzie należy wykazać w deklaracji podatkowej wpłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego?

Jeśli ktoś składa swoją deklarację podatkową w formie papierowej lub wysyła ją do urzędu skarbowego przez Internet za pośrednictwem systemu Elster, nie może wprowadzić do zeznania podatkowego informacji o wpłaconych przez siebie zaliczkach na poczet podatku dochodowego. Natomiast urząd skarbowy automatycznie uwzględni wpłacone zaliczki przy wydawaniu decyzji dotyczącej wysokości należnego podatku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *