Koszty związane z szukaniem pracy

·

·

,

Zakup znaczków, koszty podróży i noclegów w hotelu: każdy cent wydany na poszukiwanie pracy może być wpisany do deklaracji podatkowej.

Christine właśnie ukończyła kurs przygotowujący ją do wykonywania zawodu sprzedawczyni w handlu detalicznym. Od kilku tygodni pilnie składa podania o pracę. W końcu duża sieć marketów budowlanych zaprosiła ją na rozmowę kwalifikacyjną. Ucieszona Christine chętnie zgadza się na podróż do Frankfurtu, od którego dzieli ją 300 kilometrów. Ponieważ jej rozmowa kwalifikacyjna rozpoczyna się już o 8:00 rano, wynajęła pokój w małym hotelu na jedną noc. Ma nadzieję, że jej wysiłki nie pójdą na marne. Ostatecznie – bez względu na to, czy zostanie przyjęta do pracy, czy też nie – będzie mogła odliczyć od podatku wszystkie koszty, które poniesie w związku z ubieganiem się o to stanowisko.

Poszukiwanie pracy: Co dokładnie można odliczyć od podatku?

Pod koniec roku Christine sumuje wszystkie koszty ubiegania się o pracę i odlicza je od swojego rocznego dochodu. Musi zapłacić podatek tylko od pozostałej kwoty. Koszty związane z ubieganiem się o pracę obejmują:

 • kopie dokumentów – zwykłe i poświadczone,
 • papier listowy, koperty i znaczki,
 • notesy, folie przezroczyste i teczki do dokumentów aplikacyjnych,
 • fotografie do aplikacji i przykładowe realizacje,
 • książki – poradniki oraz szkolenia dotyczące ubiegania się o pracę,
 • koszty ogłoszeń w kategorii: szukam pracy oraz wydatki związane z korzystaniem z Internetu lub telefonu,
 • koszty próbnych realizacji, jeżeli potencjalny pracodawca nie pokrywa tych kosztów,
 • koszty dojazdu w wysokości 0,30 euro za przejechany kilometr, jeżeli potencjalny pracodawca nie zwraca tych kosztów,
 • opłaty parkingowe lub bilety transportu publicznego,
 • koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania, jeżeli potencjalny pracodawca nie zwraca tych kosztów,
 • koszty związane z wypadkiem mającym miejsce w drodze na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezależnie od tego, czy aplikacja została rozpatrzona pozytywnie, czy też nie, należy zebrać wszystkie rachunki i dowody potwierdzające poniesienie wydatków oraz wpisać te koszty w zeznaniu podatkowym. Pokwitowania należy przechowywać w domu na wypadek, gdyby urząd skarbowy miał jakieś pytania.

Jednak nawet w przypadku zagubienia czy nieodebrania pokwitowań, i tak można odliczyć od podatku koszty związane z ubieganiem się o pracę. W przypadku aplikacji wysyłanej pocztą obowiązuje ryczałtowa stawka 8,50 euro, w przypadku aplikacji online można wpisać w deklaracji podatkowej 2,50 euro. Niektóre urzędy skarbowe zatwierdzają ryczałtową stawkę od 10 do 15 euro za jedno podanie o pracę, a w celu udowodnienia wydatków związanych ze złożoną aplikacją wymagają jedynie okazania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub listu z odmową.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *