Ulga podatkowa dla singli w Niemczech

·

·

Bycie singlem w Niemczech nie należy do najtańszych, uwzględniając przede wszystkim wysokość podatku, jaki taka osoba musi zapłacić. Niemniej jednak istnieją szczególne okoliczności, w których bycie singlem pozwala na uzyskanie sporej ulgi podatkowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jeśli masz dziecko, które mieszka z tobą i które wychowujesz bez partnera, masz prawo do specjalnej ulgi podatkowej. Kwota ulgi dla samotnych rodziców zmniejsza obciążenie podatkowe.
  • Od początku 2023 roku obowiązuje ulga w wysokości 4260 euro dla pierwszego dziecka, a każde kolejne dziecko zwiększa ją o 240 euro.
  • Warunkiem otrzymania ulgi jest stałe zamieszkanie w Niemczech z jednym dzieckiem, bez dzielenia przestrzeni mieszkalnej z inną osobą. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy chcemy przyjąć uchodźcę z Ukrainy pod swój dach.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Wychowywanie dziecka jako singiel lub singielka może stanowić spore obciążenie finansowe dla wielu osób. Rodzic, aby pogodzić obowiązki, często musi zdecydować się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, co skutkuje mniejszymi możliwościami zarobienia większej sumy pieniędzy. Dlatego w Niemczech osoby takie mogą liczyć na ulgę podatkową dla samotnych rodziców, co jest uregulowane odpowiednimi przepisami (§ 24b EStG). Do skorzystania z ulgi podatkowej kwalifikują się samotne matki oraz ojcowie, którzy mają prawo do pobierania Kindergeld lub Kinderfreibetrag.

Wysokość ulgi podatkowej

Będąc singlem lub singielką w Niemczech i samotnie wychowując dziecko, można liczyć na ulgę podatkową w wysokości 4260 euro (355 euro miesięcznie). Ulga ta obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Kwota ta wzrasta wraz z pojawieniem się kolejnych dzieci o 240 euro.

Jak ubiegać się o ulgę?

Możesz ubiegać się o ulgę podatkową w ramach swojego zeznania podatkowego, ale pamiętaj, że ulga jest przyznawana tylko raz w roku jako dodatek do Kindergeld lub Kinderfreibetrag. Kwota ulgi podatkowej zmniejsza jedynie sumę dochodu podlegającego opodatkowaniu, co prowadzi do obniżenia wysokości podatku do zapłaty. Za każdy pełny miesiąc kalendarzowy. 

Za każdy pełny miesiąc kalendarzowy, w którym nie spełnione są wymogi związane z przyznaniem ulgi, jej kwota jest pomniejszana o jedną dwunastą.

Cztery warunki do otrzymania ulgi podatkowej

Aby otrzymać ulgę podatkową będąc singlem i wychowującym dziecko w Niemczech, należy spełnić cztery warunki:

  • Posiadanie prawa do zasiłku na dziecko (Kindergeld).
  • Mieszkanie z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym.
  • Bycie singlem.
  • Złożenie wniosku o ulgę podatkową. Można to zrobić poprzez zeznanie podatkowe lub wniosek o obniżenie podatku od wynagrodzenia.

Spełniając powyższe warunki, każda osoba samotnie wychowująca dziecko w Niemczech może ubiegać się o ulgę podatkową. Należy jednak pamiętać, że kwota ulgi będzie zmniejszana o jedną dwunastą za każdy pełny miesiąc kalendarzowy, w którym któryś z warunków nie zostanie spełniony.

Ulga podatkowa a pobieranie Kindergeld

W przypadku osób uprawnionych do pobierania zasiłku na dziecko (Kindergeld), przynajmniej jedno z rodziców musi mieszkać w gospodarstwie domowym i być zarejestrowane na nazwisko rodzica, które otrzymuje zasiłek rodzinny. Jeśli dziecko jest zarejestrowane na obu rodziców, tylko jeden z nich może otrzymać ulgę podatkową.

Zamieszkanie z nowym partnerem

Jeśli osoba będąca singlem zamieszka z nowym partnerem, nie spełnia już jednego z wymogów pozwalających na otrzymanie pełnej ulgi podatkowej. Podobnie jest, gdy osoba ubiegająca się o ulgę mieszka pod jednym dachem z inną dorosłą osobą. Wyjątkiem od tej sytuacji są specjalne przepisy dotyczące przyjmowania uchodźców z Ukrainy pod swoim dachem.

Jak ubiegać się o ulgę podatkową dla singla z dzieckiem?

Spełniając wszystkie warunki związane z otrzymaniem ulgi, należy złożyć wniosek o nią w rocznym zeznaniu podatkowym, wypełniając odpowiednie pola dotyczące kwoty ulgi (druga strona załącznika Kind). Ulga zmniejsza całkowity roczny dochód podlegający opodatkowaniu.Dodatkowo, na pierwszej stronie załącznika „Kind” należy podać numer identyfikacji podatkowej dziecka (numer ten jest przyznawany po narodzinach).

Lepiej wybrać drugą klasę podatkową

Wybór drugiej klasy podatkowej przynosi jedną z głównych korzyści, a mianowicie uwzględnienie kwoty ulgi w miesięcznym rozliczaniu podatku dochodowego. Jest to szczególnie przydatne, gdy singiel lub singielka samotnie wychowująca dziecko nie może czekać na uwzględnienie kwoty ulgi do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Samotni rodzice mogą złożyć wniosek o zmianę klasy podatkowej w urzędzie skarbowym, wypełniając wcześniej formularz udostępniony przez Federalne Ministerstwo Finansów. Inną możliwością jest złożenie wniosku online za pośrednictwem portalu Elster.de.

Po dokonaniu zmiany klasy podatkowej na drugą, kwota ulgi na pierwsze i każde kolejne dziecko jest uwzględniana w miesięcznym rozliczaniu podatku dochodowego, co prowadzi do obniżenia wysokości podatku od wynagrodzenia.

Jeśli w trakcie wychowywania samotnie dziecka osoba będąca singlem lub singielką, która już znajduje się w drugiej klasie podatkowej, wprowadzi partnera lub partnerkę do swojego mieszkania, musi o tym fakcie poinformować urząd skarbowy.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *