Erholungsbeihilfe – dofinansowanie na wypoczynek w Niemczech

·

·

,

Jeśli niemieccy pracownicy nie otrzymują dodatku urlopowego (niem. Urlaubsgeld), mogą ubiegać się o tzw. dodatek urlopowy. Erholungsbeihilfe, finansowy zastrzyk wakacji. Zaletą tej alternatywy płatnego urlopu jest to, że w niektórych przypadkach jest ona wolna od podatku. Z tego artykułu dowiesz się jak działa Erholungsbeihilfe, jak złożyć wniosek i jakie dotacje możesz otrzymać

Erholungsbeihilfe: Co to jest?

Erholungsbeihilfe (używane również zamiennie jako „Erholungsgeld”) to dobrowolny dodatek urlopowy wypłacany przez pracodawcę. W ten sposób szefowie mogą okazać uznanie lub sprawić, że pracownicy będą bardziej przystępni cenowo podczas wakacji. Można wykorzystać na płatne wycieczki, zakwaterowanie w hotelu, zabiegi, masaże, weekendy wellness, bilety do parków rozrywki, ogrodów zoologicznych, basenów, wanien spa lub saun i ogólnie wszystkie wydatki na wypoczynek pracowników.

Erholungsbeihilfe jest zasadniczo świadczeniem jednorazowym. Wniosek można złożyć tylko raz w roku. Maksymalne i faktycznie wypłacane kwoty świadczeń można jednak rozłożyć na przykład na wakacje zimowe i letnie.

Zobacz więcej o: Bildungsurlaub – Wniosek o urlop w Niemczech

Kto może otrzymać dodatek urlopowy w Niemczech?

Zasadniczo Erholungsbeihilfe jest dostępny dla wszystkich pracowników w Niemczech. Pracownicy pełnoetatowi i niepełnoetatowi, pracujący studenci lub osoby wykonujące drobne prace. Małżonkowie i dzieci mogą również wypłacać stypendia. Świadczenia mogą być wypłacane w gotówce, ale pracodawcy mogą również rezerwować i opłacać takie rzeczy, jak hotele.

Zalety Erholungsbeihilfe:

  • Alternatywa lub dodatek do dodatku urlopowego (niem. Urlaubsgeld).
  • Narzędzia nagradzania i zatrzymywania pracowników
  • Wspiera pracowników w odpoczynku, pozwala zachować work-life balance.
  • Zachęty podatkowe

Wysokość dofinansowania urlopu w Niemczech

W ramach świadczenia Erholungsbeihilfe pracodawcy mogą wypłacić pracownikom łącznie do 156 euro rocznie. Dodatkowo małżonek lub partner otrzymuje 104 euro, a każde z jego dzieci 52 euro. Dla pracownika będącego w związku małżeńskim z dwójką dzieci wynosi to 364 euro rocznie – i jest wolne od podatku. Jednak dodatki urlopowe muszą być zawsze wypłacane dodatkowo do wynagrodzenia. Zamiana uzgodnionego w umowie dodatku urlopowego (Urlaubsgeld) na Erholungsbeihilfe jest niedozwolona.

Kwoty wolne od podatku otrzymywane przez pracownika mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów rekreacyjnych. W związku z tym wypłata musi być powiązana z czasem wolnym, nie wcześniejszym niż trzy miesiące przed urlopem lub trzy miesiące po urlopie. Z kolei pracownik musi następnie udokumentować wykorzystanie przez pracodawcę tych środków na cele rekreacyjne.

Osoby przebywające na wakacjach na wsi mogą to zrobić na przykład za rachunki z parków rozrywki. W przypadku wyjazdu za granicę można przedłożyć faktury z biur podróży, hoteli itp.

Erholungsbeihilfe – najważniejsze informacje

  • Erholungsbeihilfe są przeznaczone do określonych celów. To wszystko trzeba wydać na jakąś formę rozrywki, do ostatniego grosza. Przykład: Ty i Twój partner otrzymujecie zasiłek w wysokości 260 € i decydujecie się na krótki urlop. Opłata: 200 euro. Decydujesz się zaoszczędzić pozostałe 60 euro… to jest nie do przyjęcia. Innym sposobem jest wcześniejsze zebranie wszystkich rachunków i paragonów, a następnie poproszenie pracodawcy o wypłacenie całej kwoty, o ile nie przekracza ona maksymalnego dozwolonego limitu.
  • Erholungsbeihilfe jest indywidualny. Pracownicy otrzymują do 156 euro, a ich partnerzy do 104 euro. Łącznie 260 euro. Pracodawca nie może jednak zapłacić obojgu po 130 euro lub 220 euro swojemu pracownikowi i 40 euro partnerowi. To jest niedozwolone. Z kolei dzieci mogą otrzymać dodatek tylko wtedy, gdy nadal są uważane za dzieci dla celów podatkowych, tj. do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia (jeśli nadal się uczą).
  • Erholungsbeihilfe należy wykorzystać w określonym czasie. Oznacza to, że podane kwoty są kwotami maksymalnymi w skali roku. Nie można ich przekroczyć w danym roku, ale mogą być niższe. Nie ma więc możliwości zgromadzenia dodatkowych środków na wypoczynek i wypłaty ich po kilku latach. Kwota dotacji może być podzielona co najwyżej na wakacje letnie i zimowe.
  • Dodatki Erholungsbeihilfe są wydawane jednej osobie. Pracodawca nie może obniżać wysokości świadczeń wypłacanych jednemu pracownikowi w celu zwiększenia wysokości świadczeń wypłacanych innemu pracownikowi.

Czy mogę jednocześnie pobierać Erholungsbeihilfe i Urlaubsgeld?

Obie płatności – Urlaubsgeld i Erholungsbeihilfe – są dobrowolnymi świadczeniami wypłacanymi przez pracodawców. Ze względów prawnych i podatkowych są one traktowane niezależnie, dzięki czemu można je opłacić w tym samym czasie. Korzyści te nie wykluczają się wzajemnie. Można je uznać za alternatywę lub uzupełnienie drugiego świadczenia.

Jedyna różnica polega na tym, że dzięki Urlaubsgeld pracownicy mogą robić, co chcą. Z drugiej strony Erholungsbeihilfe służyłyby wyłącznie rozrywce i muszą być wykorzystywane w określonym celu z nią związanym. Dlatego urząd skarbowy inaczej podchodzi do tych świadczeń: podatek od wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne są potrącane z dodatku urlopowego. Z drugiej strony pracownicy, którzy otrzymują Erholungsbeihilfe, nie muszą płacić żadnych podatków od tego świadczenia ani nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *