Usługi związane z gospodarstwem domowym: tak możesz zaoszczędzić na podatkach

·

·

,

Zatrudniasz sprzątaczkę lub dozorcę w swoim domu? Jeśli dajesz zatrudnienie komuś w swoim prywatnym gospodarstwie domowym, to możesz liczyć na ulgi podatkowe.

Wszystkie prace, które zwykle mogłyby być wykonane przez ciebie lub innego członka rodziny, a do których zatrudniasz usługodawcę, są określane w prawie podatkowym jako usługi związane z gospodarstwem domowym.

Zlecone zadania muszą dotyczyć gospodarstwa domowego i być wykonywane w obrębie twojego własnego gospodarstwa domowego lub na terenie twojej posesji. Zalicza się do tej kategorii np. usługi dozorcy, opieki oraz służby pielęgniarskiej, a także oczywiście usługi osób sprzątających.

To wszystko jest uznawane za usługi związane z wykonywaniem prac domowych

Przykładami usług związanych z wykonywaniem prac domowych są następujące czynności:

 • Sprzątanie mieszkania
 • Mycie okien
 • Czyszczenie dywanów
 • Przygotowywanie posiłków
 • Prasowanie 
 • Naprawianie usterek w domu i ogrodzie (sprawdź również usługi rzemieślnicze)
 • Pielęgnowanie ogrodu (koszenie trawy, cięcie żywopłotu, pielenie, ścinanie drzew)
 • Służby zimowe
 • Różnego rodzaju opieka nad chorymi i starszymi osobami (ambulatoryjna służba pielęgniarska, pielęgnacja dłoni i stóp, opłata ryczałtowa dla mieszkalnictwa wspomaganego)
 • Opieka nad dziećmi we własnym gospodarstwie domowym (samozatrudniona opiekunka zajmującą się dziećmi we własnym domu lub au pair)
 • Opieka nad zwierzętami domowymi na terenie własnej posesji

Można również ubiegać się u fiskusa o ulgę podatkową na wydatki związane z prywatną przeprowadzką, ponieważ urząd skarbowy uznaje usługi firm przeprowadzkowych za usługi związane z gospodarstwem domowym. 

Odliczenie od podatku kosztów usług kominiarskich

Usługi kominiarskie również są zaliczane do usług związanych z gospodarstwem domowym. Dotyczy to zwykle wszystkich czynności wykonywanych przez kominiarza w twoim gospodarstwie domowym i obejmuje czyszczenie komina, przegląd techniczny, prace kontrolne i pomiarowe, przeprowadzenie testów na obecność bakterii z rodzaju Legionella oraz kontrolę instalacji grzewczej. Decyzja w tej spawie została podjęta przez organy administracji finansowej w 2015 roku.

Sprawdź, jaką kwotę możesz wpisać w zeznaniu podatkowym

Jeśli zlecasz komuś prace w swoim prywatnym gospodarstwie domowym, to z reguły możesz wpisać w zeznaniu podatkowym 20% każdej faktury. W ramach usług związanych z wykonywaniem prac domowych masz prawo jednak ubiegać się o ulgę podatkową w wysokości maksymalnie 4000 euro rocznie.

Sytuacja nieco się komplikuje, jeśli zatrudniasz przykładowo osoby sprzątające w niepełnym wymiarze godzin. Także w tym przypadku przysługuje ci ulga podatkowa w wysokości 20%, jednak oszczędności podatkowe są ograniczone do 510 euro rocznie.

Na to należy zwrócić uwagę w przypadku usług związanych z gospodarstwem domowym

W pierwszej kolejności będzie potrzebna ci faktura za wykonane usługi, w której usługodawca powinien wskazać poszczególne pozycje, ponieważ tylko następujące wydatki można odliczyć od podatku:

 • Koszty pracy (w tym podatek VAT)
 • Koszty podróży
 • Koszty eksploatacji maszyn
 • Koszty usuwania odpadów
 • Koszty zużycia materiałów eksploatacyjnych (np. środki czyszczące, substancja do posypywania drogi)


W zeznaniu podatkowym nie mogą być natomiast umieszczone:

 • Koszty materiałów
 • Opłaty administracyjne dla wspólnoty mieszkaniowej
 • Opłaty za wywóz odpadów
 • Koszty dostawy towarów

Ważne: Pamiętaj o opłaceniu faktury przelewem bankowym. Urząd skarbowy nie uznaje płatności gotówką.

Gdzie wpisać usługi związane z gospodarstwem domowym?

W ciągu roku zbieraj wszystkie faktury oraz stosowne wyciągi bankowe, a wydatki dotyczące usług związanych z gospodarstwem domowym umieść w formularzu zeznania podatkowego na stronie numer 3 w części „Stosunek zatrudnienia, świadczenie usług oraz usługi rzemieślnicze w gospodarstwie domowym”.

Najemcy również mogą odliczyć od podatku opłaty dodatkowe

Nie tylko właściciele domu mogą odliczyć od podatku wydatki związane ze sprzątaniem schodów, pielęgnacją ogrodu, przeglądem technicznym, usługami dozorcy czy też kominiarza. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej lub najemcy również mogą umieścić w zeznaniu podatkowym wydatki na usługi związane z gospodarstwem domowym.

Niektóre z tych wydatków możesz znaleźć w rachunku za koszty dodatkowe, który co roku otrzymujesz od wynajmującego lub administracji domu. Ważne: koszty pracy oraz materiałów należy umieścić w zestawieniu kosztów dodatkowych osobno, w przeciwnym razie urząd skarbowy nie uzna dodatkowych kosztów wynajmu np. usług dozorcy.

Jeśli usługi związane z gospodarstwem domowym nie zostaną wyszczególnione w twoim rocznym rachunku za koszty dodatkowe, to możesz poprosić administratora domu lub wynajmującego o zaświadczenie o poniesieniu proporcjonalnych kosztów usług związanych z gospodarstwem domowym.

Wszystkie ulgi podatkowe dotyczące usług związanych z gospodarstwem domowym przysługują również mieszkańcom domów seniora. W tym przypadku do ulgi są uprawione jednak jedynie osoby, które mieszkają w swoim własnym, zamykanym na klucz mieszkaniu z łazienką, kuchnią, częścią mieszkalną i sypialną. 

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *