Świadczenia rzeczowe w Niemczech – telefony i umowy

·

·

,

Współczesne społeczeństwo, żyjące w erze cyfryzacji, coraz bardziej opiera się na nowoczesnych technologiach, które umożliwiają komunikację, zdobywanie wiedzy oraz organizację codziennego życia. Wśród tych narzędzi szczególnie ważne miejsce zajmują telefony komórkowe, a w szczególności smartfony. Mają one kluczowe znaczenie nie tylko w życiu prywatnym, ale także w sferze zawodowej.

Świadczenie rzeczowe – smartfon i umowa na telefon komórkowy

Telefony komórkowe, smartfony i związane z nimi umowy są obecnie niezbędne do pozostawania w kontakcie i korzystania z Internetu na co dzień czy w podróży – i nie sposób wyobrazić sobie bez nich naszego codziennego życia. Pracodawcy mogą również partycypować w tych kosztach w ramach uprzywilejowanych podatkowo świadczeń rzeczowych. Można to zrobić na dwa proste sposoby.

Po pierwsze, pracodawca może wykupić smartfon lub telefon komórkowy na swoje nazwisko oraz, dodatkowo lub w związku z tym, umowę o świadczenie usług telefonii komórkowej, a następnie przekazać je, wraz z urządzeniem, pracownikowi bezpłatnie i bez podatku (nie jako prezent!). Wszelkie prywatne wykorzystanie urządzenia lub umowy nie są brane pod uwagę i nie pozostają odliczane od świadczeń. W idealnej sytuacji oszczędza to pracownikom kosztów zakupu urządzenia i miesięcznych kosztów umowy na telefon komórkowy.

Z drugiej strony pracodawca musi jedynie zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 25% plus podatek solidarnościowy i ewentualnie podatek kościelny, a następnie może odliczyć całkowite poniesione koszty jako koszty operacyjne. Jeżeli jednak posiadasz już własne urządzenie i masz prywatną umowę na telefon komórkowy, możesz alternatywnie uzgodnić z pracodawcą pokrycie części prywatnych kosztów. Jednak tylko maksymalnie 20% wydatków i do 20 euro miesięcznie może zostać zwrócone pracownikom bez podatku. Nawiasem mówiąc, obie opcje mogą być stosowane oprócz innych świadczeń rzeczowych wymienionych w poradach podatkowych 3 i 4. Jeśli połączysz to wszystko ze swoim pracodawcą we właściwy sposób, możesz zaoszczędzić wiele podatków i składek.

Ciekawostką może być fakt, że w wielu krajach obowiązują specjalne przepisy dotyczące korzystania z telefonów służbowych. Przykładowo, w Szwecji pracodawcy mogą oferować pracownikom nie tylko sam telefon, ale także dodatkowe akcesoria takie jak słuchawki czy etui, które również są traktowane jako zwolnione z podatków świadczenia rzeczowe. Dzięki temu pracownicy mogą korzystać z pełni możliwości swoich urządzeń mobilnych, nie martwiąc się o dodatkowe koszty.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *