Świadczenia w Niemczech – dostęp do internetu

·

·

Czy wiesz, że w Niemczech istnieją różnorodne formy świadczeń pracowniczych, które mogą przynieść korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników pod kątem obciążeń podatkowych i składkowych? Jednym z takich przykładów jest prywatny dostęp do Internetu finansowany przez pracodawcę, który oprócz oczywistych korzyści związanych z dostępem do globalnej sieci, może również stanowić ciekawą opcję optymalizacji podatkowej. Dziś przyjrzymy się, jak taka forma świadczenia może wpłynąć na Twoje rozliczenia podatkowe.

Świadczenie rzeczowe w Niemczech – prywatny dostęp do Internetu

Oprócz świadczenia niepieniężnego w postaci bonów z poprzedniej porady podatkowej 3, istnieją inne korzystne opcje w tym obszarze. Jedna z nich dotyczy zupełnie codziennych kosztów, które ponosi niemal każdy z nas. Przykładowo, pracodawca może wypłacać tak zwany dodatek pieniężny za prywatny dostęp do Internetu w domu – ponownie bez żadnych odliczeń podatkowych ani składek na ubezpieczenie społeczne, tj. brutto i netto.

Istnieją tylko dwa warunki:

  • Pracownik musi potwierdzić, że faktycznie ponosi takie koszty prywatnie, co najmniej w wysokości diety.
  • Dodatek musi być wypłacany dodatkowo do wynagrodzenia.

Ponownie, do 50 euro może być wypłacone jako dotacja. Nawet jeśli nie ma obowiązku bezpośredniego przedstawiania faktur jako dowodu poniesionych kosztów, powinny one oczywiście być dostępne w przypadku ewentualnych zapytań ze strony urzędu skarbowego! Ta opcja oszczędności podatkowych jest szczególnie interesująca dla wszystkich stron, jeśli dodatek jest wypłacany zamiast lub w ramach podwyżki wynagrodzenia.

Wynika to z faktu, że świadczenia są nie tylko wolne od składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, ale także oszczędzają na składkach sami pracodawcy. Ponadto, podobnie jak w przypadku dodatków rekreacyjnych z końcówki podatkowej 2, pracodawca musi zapłacić tylko 25% podatku zryczałtowanego plus dopłatę solidarnościową i ewentualny podatek kościelny – dodatek kosztuje zatem pracodawcę znacznie mniej niż normalne wynagrodzenie w przypadku podwyżki wynagrodzenia.

W kontekście świadczeń rzeczowych w Niemczech, interesującym faktem jest, że oprócz prywatnego dostępu do Internetu, istnieje wiele innych, mniej znanych form świadczeń, które również mogą być zwolnione z podatków i składek. Na przykład, niektóre firmy oferują możliwość refundacji kosztów dojazdu do pracy lub nawet subwencjonowania posiłków. Takie świadczenia nie tylko zwiększają zadowolenie pracowników, ale również mogą być strategicznie wykorzystane do optymalizacji podatkowej.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *