Zmiany w deklaracji podatkowej za rok 2020 wynikające z pandemii koronawirusa

·

·

Na mocy ustawy wprowadzającej specjalne rozwiązania podatkowe mające na celu zaradzenie kryzysowi związanemu z pandemią koronawirusa (Corona-Steuerhilfegesetz), już w 2020 r. wprowadzono ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, takie jak np. obniżenie stawki podatku VAT lub świadczenie z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld), z których wszystkie zostały uchwalone w ramach pakietu stymulacyjnego. Ale przewidziano także specjalne rozwiązania podatkowe dla pracowników, dzięki którym wypełniając deklarację za 2020 rok mogą uwzględnić zmianę swojej sytuacji zawodowej spowodowaną pandemią COVID-19.

Pandemia koronawirusa ma wpływ na rozliczenia podatkowe pracowników przede wszystkim w zakresie kosztów uzyskania przychodu, wynikających na przykład ze znacznie rzadszych dojazdów do pracy.

Wprawdzie w grudniu 2020 r. wprowadzono ryczałt za pracę zdalną (Home-Office-Pauschale), ale byłoby wskazane, aby ustawodawca oraz organy podatkowe wprowadziły przyjazne dla podatników rozwiązania także w innych obszarach. W dalszej części artykułu zwracamy uwagę na to, czy pojawiły się już pierwsze postulaty i pomysły w tym zakresie, ale póki co nie zostały jeszcze uchwalone żadne zmiany legislacyjne dotyczące zeznania podatkowego za rok 2020.

Na bieżąco monitorujemy sytuację i poinformujemy Państwa, jeżeli te postulaty i pomysły przekształcą się w wiążące regulacje prawne.

Wskazówka: Rok 2020 był nietypowy, skutkiem czego nasuwa się wiele pytań dotyczących podatków, które w poprzednich latach się nie pojawiały. Czy w takim razie podatnicy mogą liczyć na większą przychylność urzędów skarbowych? Przypuszczalnie nie, ponieważ akurat, jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu, w grę wchodzą duże pieniądze dla budżetu państwa. I prawdopodobnie urzędy skarbowe będą też w różny sposób rozpatrywać pewne kwestie podatkowe mające związek z pandemią koronawirusa: niektóre są bardziej łaskawe i uznają wiele kosztów, inne chcą wszystko dokładnie wiedzieć i dopytują o różne szczegóły. Niektóre kwestie będą zapewne rozstrzygane później przez sądy finansowe.

Chcąc dokładniej wyjaśnić pewne niuanse już w momencie składania zeznania podatkowego, aby uniknąć późniejszych pytań ze strony urzędu skarbowego, należy skorzystać z pola »ergänzende Angaben zur Steuererklärung« („Informacje uzupełniające do zeznania podatkowego”) znajdującego się w formularzu deklaracji podatkowej.

Chociaż może to wydłużyć czas przetwarzania zeznania podatkowego, często pozwala uniknąć późniejszych pytań ze strony urzędu skarbowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *